Hlavní stránka Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (3)

Úterý, 7.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Následující myšlenky P. Pavla Ambrose SJ jsou připraveny pro úterý Svatého týdne. 3. Ježíš před Pilátem (Jan 18,28–19,16). Jsme v samotném centru vyprávění o utrpení. Rozdělili jsme celé vyprávění na pět částí. Pokusili jsme se prohloubit četbu prvních dvou částí: Ježíšovo zatčení v zahradě a výslech u Annáše. Rozebrali jsme rovněž centrální námět tohoto výslechu – otázku po identitě učedníků a po obsahu nauky, kterou přinesl Ježíš. Všimli jsme si, že do Ježíšova výslechu je zakomponován výslech Ježíšova učedníka, ale s rozdílnými vyústěními. Ježíš totiž...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (3) - pokračování

Úterý, 7.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Pokračování meditace na úterý Svatého týdne. Něco podobného jsme mohli vidět při setkání ženy Samaritánky s Ježíšem. A tomuto zjevení soudcovské důstojnosti Ježíše odpovídá ono gesto nastoupení k soudu, jak jej Jan líčí. A Pilát k tomu dodává: „Hle, váš král.“ Přes všechnu ironii, kterou vnímáme v tomto zvolání, můžeme v celé scéně vidět očima víry mimořádnou slavnostní chvíli, královskou moc Ježíšovu – hle, skutečný král. Pilát v tom mohl vidět prázdné...

Jezuité hledají ředitele či ředitelku Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně

Úterý, 7.4.2020
Děčín. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova hledá ředitele či ředitelku pro Křesťanskou základní školu Nativity v Děčíně-Křešicích. Nástup od začátku školního roku 2020/2021. Požadavky na uchazeče jsou následující: Předpoklady pro výkon funkce ředitele základní školy podle ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; aktivní praktikování katolické víry; řídicí, komunikační a organizační schopnosti; strukturovaný životopis. Nabízí se...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (2)

Pondělí, 6.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Podněty k zamyšlení na pondělí Svatého týdne od P. Pavla Ambrose SJ. 2. Identita mistra a identita učedníka (Jan 18,12–27). Vezměme si následující úryvek Jan 18,12–27 a pozorně jej začněme pročítat. LECTIO. Tu se četa s velitelem a židovští služebníci zmocnili Ježíše a svázali ho. Napřed ho vedli k Annášovi. Annáš totiž byl tchán Kaifáše, který byl v tom roce veleknězem. Byl to ten Kaifáš, který dal Židům radu: „Je lepší, když jeden člověk umře za lid...

Příběh italského dobrovolníka během pandemie

Pondělí, 6.4.2020
Řím. Pan Massimo pracoval jako bankovní manažer. Po odchodu do důchodu se stal dobrovolníkem v římském Centru Astalli, které se stará o uprchlíky. "Stále poskytuji služby dva dny v týdnu. Připravujeme jídlo do jednotlivých balíčků a distribuujeme je. Teď není možné zvát lidi do jídelny. Provoz advokátní kanceláře, služeb zprostředkujících práci a italské školy byl pozastaven stejně jako sprchy, ambulantní kliniky na náměstí Vittorio a čtyř přijímacích středisek...

Šestý krok cesty: Pašije o Kristově utrpení (1)

Sobota, 4.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad pašijemi. Květná neděle. LECTIO. Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana. Zmocnili se Ježíše a svázali ho. Ježíš vyšel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. Ježíš...

Svatý týden prožitý s liturgií – Bílá sobota

Pátek, 3.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
P. Pavel Ambros SJ nabízí zamyšlení nad liturgií Bílé soboty. Atmosféra Bílé soboty je poznačena dvojím pronikavě přítomným tušením: smutkem a zármutkem po Ženichovi, který je nám vzat. „Ježíš jim odpověděl: »Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Mt 9,15) Ty jsou promíšeny s nadějí, že se naplní Kristův příslib zvěstovaný v předešlém dnu: „Tak i vy nyní máte...

Svatý týden prožitý s liturgií – Velký pátek

Čtvrtek, 2.4.2020
Malý „seriál“ osobní přípravy na Velikonoce
Zamyšlení nad liturgií Velkého pátku zaslal P. Pavel Ambros SJ. Obřady Velkého pátku začínají o druhé hodině noční, to znamená přibližně asi ve 20 hodin ve čtvrtek, a jsou chápany jako noční připomínka svatých a strašných spásných bolestí našeho Pána. Ty jsou popsány velmi podrobně a s velkou intenzitou v této jitřní bohoslužbě: Každý úd tvého nejsvětějšího těla je potupen zvláštním způsobem: hlava trním; tvář slinou; líce ranami pěstí; ústa hořkostí žluči...

Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů

Čtvrtek, 2.4.2020
Dopis hlavním evropským orgánům
Řecko. Lidé v uprchlických táborech jsou pandemií COVID-19 velmi ohroženi. Uprchlické tábory nejsou připraveny se s ní vypořádat a je třeba okamžitě jednat, aby se zabránilo ještě dramatičtějším důsledkům. Jezuitská služba uprchlíkům a další organizace, které se angažují v této oblasti, adresovaly následující dopis hlavním evropským orgánům. "Vyzýváme k okamžité evakuaci uprchlických táborů a hotspotů na řeckých ostrovech, aby se odvrátila katastrofa uprostřed...

Dokumentární pořad o jezuitech na TV Noe

Středa, 1.4.2020
Repríza pořadu o přístupu Tovaryšstva Ježíšova k některým otázkám
Od středy 1. dubna vysílá TV Noe reprízu dokumentárních snímků o jezuitech z cyklu „Jezuité o…“. Jednotlivé díly vznikaly kolem roku 2006, u nás byly poprvé ke zhlédnutí na přelomu roku 2011 a 2012. Ve středu 1. dubna od 12.50 hodin nás americký jezuita P. Dorian Llywelyn seznámí se zakladatelem řádu svatým Ignácem z Loyoly. O poslání učitelů bude v pondělí 6. dubna od 9.20 hodin hovořit P. Connell, který sám působí jako odborný asistent na pedagogické...

další články > 


Názory

Konečně Někdo!

Jan Rybář
Podnět otce Jana Rybáře
Denně dnes vnímáme rady psychologů, psychiatrů, neurologů, sociologů, filozofů. Co navrhují: sdílení, práci doma, přírodu, sport, kulturu, četbu. Snaží se nám pomoci, jenže člověk je v podstatě bytost duchovní, bezedně náročná. Cítíme, že tyto rady zůstávají jen na povrchu, napadají nás i bez studia a bádání. Zdá se tedy, že nikdo neumí dát více. Ale já vím o jednom vynikajícím psychiatrovi, který řekl, co opravdu pomůže: "Je to láska k terapeutickému...

Náš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil