Hlavní stránka Dnes je 27. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Právo na strom života

Pátek, 27.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (5)
Naše velikonoční čtení z knihy Zjevení se chýlí ke konci. Zaznívají poslední slova celé Bible: „Duch i nevěsta volají: ‚Přijď!‛ Kdo to slyší, ať také zvolá: ‚Přijď!‛ A kdo žízní, ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.“ (Zj 20,17) „Ten, kdo to dosvědčuje, říká: ‚Ano, přijdu brzy!‛“ (Zj 20,20) Copak není nejdůležitějším úkolem Božího lidu společně volat po dovršení stvoření? A co máme nosit ve svém srdci? To jsou slova nebeské liturgie: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 20,20). Opět k nám promlouvá sám Ježíš: „Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec...

Výroční zpráva Jezuitské služby uprchlíkům v Římě

Čtvrtek, 26.5.2022
Řím. Válka na Ukrajině zvýší počet vysídlených osob ve světě na devadesát milionů. Prezident Centra Astalli P. Camillo Ripamonti SJ vyjádřil politování nad tímto obrovským počtem během prezentace výroční zprávy Jezuitské služby uprchlíkům (JRS) se sídlem v Římě za rok 2022. Statistiky ukazují, že do poloviny roku 2021 je počet uprchlíků a vysídlených osob asi osmdesát čtyři milionů ve srovnání s o něco více než osmdesáti dvěma miliony v celém předchozím roce. Za pouhých několik týdnů je počet ukrajinských uprchlíků mnohem vyšší než počet migrantů...

Srí Lanka prožívá vážnou ekonomickou a politickou krizi

Středa, 25.5.2022
Srí Lanka. Vzhledem k tomu, že nejhorší ekonomická katastrofa na Srí Lance je v živé paměti a nadále ničí živobytí milionů lidí, mnohé uvrhla do chudoby a vedla k četným krizím, hněv veřejnosti vůči prezidentovi a protivládní protesty na celém ostrově i v zámoří exponenciálně rostou jako nikdy předtím. Jak říká Písmo: ‚Kdo mečem zachází, mečem zajde‘. Dostali se k moci mečem rozdělení, a dnes jsou obviněni z tohoto zločinu a nyní jsou sťati stejným jedovatým mečem těmi samými lidmi, kteří je volili. Pravdou je, že Srí Lanka je nyní v troskách. Spontánní akcí občanského protestu...

Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ

Úterý, 24.5.2022
Hradec Králové. Diecézní centrum pro seniory pořádá ve středu 1. června od 16 hodin v Novém Adalbertinu v Hradci Králové vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ. Setkání zahájí mše svatá v kapli svatého Vojtěcha ve druhém patře Nového Adalbertina, kterou bude celebrovat P. Pavel Rousek. Od 17 hodin bude v Balbínce v přízemí Nového Adalbertina přednáška Tomáše Petráčka o otci Rybářovi jako knězi, řeholníkovi a teologovi. Následovat bude představení...

Mezi patrony Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu jsou i dva jezuité

Pondělí, 23.5.2022
Lisabon. Lisabon bude v létě příštího roku hostit XXXVIII. Světové dny mládeže, tedy setkání mladých lidí z celého světa se Svatým otcem. Pořadatelé svěřují přípravu této události již od nynějška svatým patronům. Jedná se o třináct mužů a žen, kteří dokázali, že „život s Kristem naplňuje mladého člověka každé doby“, prohlásil lisabonský patriarcha kardinál Clemente. V den, kdy jsme si připomněli výročí narození svatého Jana Pavla II. (18. května 1920), zakladatele...

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 22.5.2022
Praha. Čeští a slovenští jezuité společně zvou mladé svobodné muže na víkendový program ve dnech 27. až 29. května do pražské rezidence na Ječné ulici 2. Cílem bude bližší seznámení s Tovaryšstvem Ježíšovým a zamyšlení nad vlastní životní cestou. Toužíš dát svému životu smysl, následovat Krista a pomáhat, kde je toho třeba? Zveme tě na víkend 27.–29. května do pražské rezidence jezuitů v Ječné ulici 2, kde můžeš lépe poznat Tovaryšstvo a...

Nyní je Pánova přítomnost všude

Pátek, 20.5.2022
Odvážit se vstoupit do Apokalypsy (4)
Krása není to, k čemu již nemůžeš nic přidat, ale to, čemu nemůžeš již nic vzít. O tom hovoří závěrečná část knihy Zjevení, kterou čteme. Podrobně popisuje Svaté město. Jan v předchozích verších zaslechl jeho jméno: snoubenka a nevěsta Beránkova. Tak něžně nazývá svou církev. V těchto verších ji vidí sestupovat z nebe. Snoubenka je církev, nový Boží lid, který v průběhu dějin spojuje všechny národy na zemi. Během Apokalypsy byla viděna jako...

Otec Kino, stavitel mostů

Čtvrtek, 19.5.2022
Řím. Skladatel Armando Franceschini a dramatik Mauro Neri se v nové hudební hře „Kino, stavitel mostů“ pokusili objasnit jeden z nejpalčivějších problémů současnosti, totiž drsnou zkušenost latinskoamerických migrantů mířících do Spojených států. Dne 10. května přijal otec generál Arturo Sosa SJ pozvání generálního postulátora P. Pascuala Cebollady SJ do kostela svatého Ignáce v Římě, aby zhlédl novou inscenaci. Je založena na románu Maura Neriho...

Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“

Středa, 18.5.2022
Praha. V pondělí 30. května od 19.15 hodin se v pražském klášteře františkánů při kostele Panny Marie Sněžné uskuteční přednáška jezuitského kněze P. Keitha Pecklerse na téma „Liturgie a město“. Liturgie se od křesťanského starověku týkala nejen vymezeného posvátného prostoru, ale celého města. Přednáška se zabývá otázkou, jaký je vztah mezi městem a liturgií dnes, co současná post-křesťanská doba vyžaduje po liturgii a jakým způsobem může...

Jak farnost naslouchá Bohu?

Úterý, 17.5.2022
Velká Británie. Farnost v Sunderlandu vnímala, že stejně jako přechod do lockdownu kvůli pandemii Covidu-19 i vyjití z něho přináší výzvy a příležitosti. Snad největší výzvou bylo přehodnotit, jak má farnost jít dál, aby to odpovídalo Božímu přání. Otec Christopher Hancock popisuje proces, kterým prošli. „V březnu 2020 jsme museli všechny aktivity zastavit a najít nové způsoby slavení a vytváření komunity a výsledky byly v mnoha případech překvapivě dobré. Nyní...

další články > 


Názory

Jak rozlišoval Ignác a jeho první druhové? (4. část)

Pavel Ambros
Za církev synodální (13)
Porady prvních otců. 8. Dosvědčují jednomyslný souhlas. Po mnoha dnech, kdy jsme dlouze diskutovali o řešení otázek, které probouzely pochybnosti, kdy jsme dále zvažovali a zkoumali nejsilnější a nejdůležitější důvody na jedné i na druhé straně, jsme se přitom věnovali jako obvykle modlitbě, meditaci a rozjímání. Nakonec s Boží pomocí jsme dospěli k tomuto závěru (nikoliv pluralitou hlasů, ale naprostou shodou názorů), že pro nás je vhodnější, ba přímo nutné...

Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil