Hlavní stránka Dnes je 21. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Jsme živeni pro věčnost tím, co jsme slyšeli

Pátek, 21.1.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli v mezidobí
Úryvek evangelia pro třetí neděli během roku je sestaven překvapivě. Spojuje čtyři úvodní verše (Lk 1,1–4) s vystoupením Ježíše v nazaretské synagoze (Lk 4,14–21). Proč tvůrci lekcionáře rozhodli a zvolili toto řešení? Vyjadřuje vztah mezi tím, co slyšíme a co vidíme. Úvod do Lukášova evangelia ukazuje na seriózní zkoumání událostí. Jsou založena na očitých svědectvích těch, kteří se tehdy stali služebníky slova. Evangelia rozvíjejí události, v nichž služebník slova nachází Slovo Boží. Stejný postup nacházíme i na samém začátku druhé knihy, připisované Lukášovi. Ve...

Historické drama „Světlo mučedníků“ v palermském kostele

Čtvrtek, 20.1.2022
Palermo. V boční kapli Svatých vyznavačů uvnitř barokního kostela při profesním domě jezuitů se nachází oltářní obraz tří japonských mučedníků: Pavla Mikiho, Jana Soana a Jakuba Kisaie, kteří byli popraveni roku 1597. Na připomínku jejich svědectví mohli přítomní loni 3. prosince zhlédnout drama s názvem „Světlo mučedníků“. Na organizaci představení se podílela jezuitská komunita z Gonzagova kampusu. Tato umělecká a kulturní akce v režii...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Středa, 19.1.2022
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti volné pokračování oblíbeného kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý od 22. února do 10. května 2022 od 17.35 do 20.05 hodin v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů...

Jak čelit existenciální deziluzi

Středa, 19.1.2022
Itálie. Otec Francesco Cavallini SJ rozvíjí nový kurz s názvem „Umění žít“, který byl zahájen v Miláně a nyní se nabízí také v Palermu. Je určen pro lidi ve věku od dvaceti sedmi do třiceti tří let a má jim pomoci zvládnout fázi života, kterou otec nazývá „existenciální deziluzí“. Iniciativa se vztahuje k životní etapě, „kterou prochází každý a která může být velmi destabilizující, ale je to zároveň skvělá příležitost k výrazné životní změně,“ vysvětluje jezuita. Existenciální deziluzí...

Svědectví brazilského jezuity o životě na Haiti

Úterý, 18.1.2022
Rozhovor s P. Rogeriem da Silvou SJ
Mezi nedávné návštěvníky generální kurie patří i brazilský jezuita P. Rogerio da Silva, který strávil asi sedm let službou na Haiti, z toho čtyři roky jako novicmistr. Co nám může říci o své zkušenosti v této zemi, která se snaží překonat politickou nestabilitu a velkou chudobu? Rogerio, Vy, brazilský jezuita, jste byl od roku 2017 až donedávna novicmistrem na Haiti. Nejprve nám řekněte, co Vás přivedlo na Haiti? Výzva jít a přispět k poslání Tovaryšstva Ježíšova na Haiti...

Odraz chudoby v univerzálních apoštolských preferencích

Pondělí, 17.1.2022
Řeholní chudoba je aktuální, někdy dokonce kontroverzní téma. V dopise o chudobě v září 2021 P. generál Arturo Sosa vyzval jezuity, aby se přenesli přes spory a kontroverze a našli nový smysl a život ve slibu chudoby. Podtrhl, že chudoba je nepostradatelná, chtějí-li se členové řádu přiblížit Kristu a žít své povolání hlouběji, autentičtěji a s větší radostí. Pozvání žít svůj slib chudoby se odráží v každé z univerzálních apoštolských preferencí: První preference...

Základ radosti života je ve vztahu lásky, která v Kristu vstoupila do dějin světa

Pátek, 14.1.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým textům 2. neděle v mezidobí
S tímto úryvkem z druhé kapitoly Janova evangelia se setkáváme často. Dovolte jen několik drobných opakování, důrazů. Ptejme se: Kde je v tomto úryvku o svatbě v galilejské Káně zmíněna nevěsta? Je zmíněna pouze jedna žena, Marie, matka Ježíšova. Ona je vlastně nevěstou, protože již Starý zákon mluví o nevěstě, o dceři sionské, o nevěstě, která se stává matkou, o Izraeli jako nevěstě. Autor evangelia chce zřejmě zdůraznit, že Izrael je nevěstou a že...

Setkání o ignaciánské spiritualitě ve Fatimě

Čtvrtek, 13.1.2022
Fatima. Od 3. do 5. prosince se ve Fatimě konal třináctý ročník ignaciánských studií na téma „Vidět v Kristu všechno nově“. Tento název je převzat z motta Ignaciánského roku, který slaví Tovaryšstvo Ježíšovo po celém světě při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce. V souladu se všemi bezpečnostními normami vyžadovanými pandemií Covidu-19 bylo na setkání více než pět set účastníků. Setkání vedl José Frazão Correia. Program...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc leden

Čtvrtek, 13.1.2022
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obnovu sociálního smíru v Kazachstánu založeném na dialogu, spravedlnosti a společném dobru. Papež František dvakrát po sobě naléhavě požádal o modlitbu všechny, kdo tvoří Celosvětovou síť modlitby s papežem: „Svěřuji kazašský národ ochraně Panny Marie, Královny míru z Ozernoe (Озерное).” Proč papež připomněl právě tuto svatyni? Je součástí „dvanácti hvězd v koruně Matky, královny míru“, k níž patří například kostel Mléčné...

Irský jezuita Riordan obdržel cenu za práci v oblasti „Ekonomika a společnost“

Středa, 12.1.2022
Itálie. Dokument o obnovení společného dobra (Recovering Common Goods), který napsal irský jezuita Patrick Riordan (vydáno v Dublinu roku 2017), získal mezinárodní cenu v oblasti „Ekonomika a společnost“, kterou již pátým rokem uděluje Nadace Centesimus Annus – Pro Pontifice. Cena ve výši dvacet tisíc eur se uděluje každé dva roky těm dílům, která vynikají originálním přínosem k prohlubování a uplatňování sociální nauky církve, mají uznávanou doktrinální...

další články > 


Názory

Příprava půdy pro novou zemi s papežem Františkem

Pavel Ambros
Za církev synodální (9)
Synodální proces univerzální církve se rozbíhá na celém světě. I u nás. Je a bude spjat s papežem Františkem. V prosinci minulého roku mu bylo osmdesát pět let. Ve stejný den se narodil i otec Tomáš Špidlík. Když byl 13. března 2013 ve svých sedmdesáti sedmi letech zvolen, sám očekával krátký pontifikát: možná tři nebo čtyři roky. Věci se vyvíjely jinak. Střevní operace, kterou musel papež František začátkem července roku 2021 podstoupit, mu ukázala, že každý den...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


DC pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil