Hlavní stránka Dnes je 5. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Zemřel P. František Lízna SJ

Pátek, 5.3.2021
Olomouc. Ve čtvrtek 4. března zemřel v olomoucké nemocnici ve věku 79 let P. František Lízna. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 12. března při mši svaté v 15 hodin v brněnském jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tělo zesnulého bude uloženo do krypty kostela. Mši svatou, které bude předsedat kardinál Dominik Duka, bude živě přenášet televize NOE. Možnost osobní účasti bude kvůli pandemickým opatřením velmi omezená. Otec František se narodil 11. července 1941 v Jevíčku. Základní školu navštěvoval ve Velkých Opatovicích, střední školu...

Jáhenské svěcení v Madridu

Čtvrtek, 4.3.2021
Madrid. V sobotu 6. února bylo v madridském kostele svatých Františka Borgiáše a Aloise Gonzagy vysvěceno třináct nových jáhnů z Tovaryšstva Ježíšova. Mezi ně patří i Samuel Privara z české provincie. Atmosféra jáhenského svěcení byla ovlivněna opatřeními, která plynou z přetrvávající pandemie koronaviru. Přesto byla plná úcty, radosti, ticha i vážnosti. Jeden z kandidátů svěcení vyjádřil to, co vnímali i ostatní: „Pandemie omezila vše, co...

Zájem svatého Ignáce o Afriku

Čtvrtek, 4.3.2021
Řím. V rámci blížícího se Ignaciánského roku připravil římský Archiv Tovaryšstva Ježíšova sérii historických exkurzů. První z nich je od P. Festa Mkendy SJ. Téma je "Sv. Ignác a Etiopie: Otázka kněze Jana". Co věděl svatý Ignác z Loyoly (1491–1556) o Africe? Podle měřítek jeho doby musíme odpovědět, že mnoho. V úvodu Ignácova vyprávění o životě nám Luís Gonçalves da Camara (1520–1575) poskytuje vodítko ke světcovu zájmu o Afriku, konkrétněji o Etiopii...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březen

Čtvrtek, 4.3.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti. „Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza. Láskyplná blízkost otevírá brány naději – a rovněž uzdravení. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj člověka: umět se svěřit – bratru a sestře i Jinému s velkým „J“, který je naším nebeským Otcem. A upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se bližním, jak nás tomu učí Ježíš v podobenství o...

Jezuitský týden v Remeši

Středa, 3.3.2021
Remeš. Ve škole svatého Josefa ve francouzské Remeši se od 11. do 15. ledna konal „Jezuitský týden“. Jeho cílem bylo lépe seznámit děti, jejich rodiny a všechny zaměstnance s tím, kdo jsou jezuité a co dělají. Do aktivity se zapojilo patnáct jezuitů. Uskutečnění tohoto šestého jezuitského týdne v remešské škole nebylo vůbec samozřejmé kvůli pandemii koronaviru. I přes omezení, která z toho vyplývala, to byl krásný program, plný setkání a aktivit: úvod do...

Jezuitská služba uprchlíkům požaduje důstojnější ubytování žadatelů o azyl

Úterý, 2.3.2021
Londýn. Jezuitská služba uprchlíkům se sídlem v Londýně se důrazně ohradila proti používání nevyužitých kasáren jako azylového ubytování. Po lednovém požáru kasáren v Napieru, který vedl k nedostatku elektřiny a teplé vody, následovalo zjištění, že úředníci ministerstva vnitra záměrně zvolili nestandardní azylové ubytování, aby ovlivňovali veřejné mínění. Když ministerstvo vnitra zvažovalo využití kasáren jako azylového ubytování, uvedlo, že žadatelé o...

Nová středoevropská provincie má své logo

Pondělí, 1.3.2021
Mnichov. Počátek existence středoevropské provincie je stanoven na 27. dubna. Bude zahrnovat území dosavadních čtyř provincií: rakouské, německé, litevské a švýcarské. Do příprav na tento krok spadá i vytvoření loga provincie. Nové logo navazuje na tradiční znak zakladatele řádu svatého Ignáce z Loyoly - slunce s písmeny IHS, které se v různých formách používá v celém Tovaryšstvu. Připomíná moderní jednoduchý design předchozího čtvercového loga IHS...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pátek, 26.2.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. „Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který...

Sté narozeniny otce Františka Pevného SJ

Pátek, 26.2.2021
Žernůvka u Tišnova. V úterý 16. února se v domově svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova dožil P. František Pevný sta let. Za dodržení všech stávajících opatření mu přišli osobně popřát spolubratři z brněnské komunity, do které náleží, P. Vojtěch Suchý a P. Ladislav Nosek. V Brně za oslavence sloužili mši svatou, takže tímto způsobem se mohli připojit i farníci. Při této příležitosti si můžeme připomenout část rozhovoru s otcem Pevným, který byl otištěn v bulletinu...

Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru

Čtvrtek, 25.2.2021
Myanmar. Dne 1. února se myanmarské vojenské síly násilím chopily moci a zatkly státní poradkyni Aun Schan Su Ťij. Zprávy myanmarských jezuitů poskytují obraz situace a vyzývají k solidaritě s obyvateli této asijské země. Jako výchozí bod, aby se zabránilo vypuknutí násilí, navrhli náboženští vůdci vyhnout se příliš rychlým reakcím ze zahraničí. Kardinál Charles Mang Bo napsal: „S láskou ke všem a při hledání trvalého řešení se modlíme, aby navždy skončila...

další články > 


Názory

Jak na digitální půst?

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet
Ignácův přístup k praktickému životu může být užitečnou školou. Již v šestnáctém století se našli ti, kdo si mohli dovolit učinit z jídla zdroj potěšení, rozptýlení a zábavy. Příležitostí k excesům bylo více než dost. Jeden vypadal jak sedm drahých let, druhý by i podkováky strávil. Navíc dobré bydlo pálí. Ignácova pravidla, jak zavést v budoucnu pořádek v jídle, mohou mít širší význam. Týkají se životního stylu. Ignácovu moudrost lze obrátit k našim každodenním...

Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


Duchovní obnova zaměřená na velikonoční obřady


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei

Sv. Jan Ogilvie

Svatořečení sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil