Hlavní stránka Dnes je 16. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Od skautingu k vězeňské službě

Úterý, 15.6.2021
Itálie. Prezidentka jezuitské sociální sítě Paola Piazzi vypráví o své službě ve vězení. Moje první setkání se službou uvězněným proběhlo díky skautskému hnutí, jehož součástí jsem byla v letech 1975 až 2001. Jeho styl popisují tři slova: ulice, komunita a služba. Po období formace jsem se rozhodla pro „riskantní podnik“: zasvětit svůj život službě druhým. Bylo mi devatenáct let. Otec Fabrizio Valletti SJ mě doprovázel po celou dobu mé formace. Byl to on, kdo mi vyprávěl o své činnosti uvnitř boloňského vězení. Poté, co jsem ve skautském hnutí omezila svoji službu v oblasti...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Pondělí, 14.6.2021
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít červnový víkend 18. – 20. 6. 2021 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba ovlivnila jejich...

Výstava k jubilejnímu roku Tovaryšstva Ježíšova v Petrohradu

Pondělí, 14.6.2021
Petrohrad. Dne 3. června byla v ruském Petrohradu zahájena výstava k Ignaciánskému roku. Je nazvaná „Ad maiorem Dei gloriam: ke slavnému jubileu jezuitského řádu“ a je ke zhlédnutí v Ruském státním muzeu dějin náboženství v srdci Petrohradu až do 12. září. Věnuje se apoštolskému životu Tovaryšstva Ježíšova v minulosti i současnosti, od jeho slavných časů v ruské říši až po současnou skromnou přítomnost. Expozice a doprovodný katalog představují...

Láska jako vášnivé zaujetí Boha pro člověka

Pátek, 11.6.2021
Otec Pavel Ambros SJ ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Z jakého zorného úhlu se díváme na svůj život? Necháváme se Bohem překvapit? Ježíšovo Božské Srdce je plné překvapení. Kdo žije s Bohem, nechává do sebe vstupovat Kristovo přicházení, zmrtvýchvstání. Co k nám přichází? Síla proměňující naše tělesné smysly ve smysly duchovní. Objevujeme znamení. Podívejme se jen na všem známý Ježíšův monogram IHS s paprsčitou svatozáří a třemi hřeby. Svatý Ignác z Loyoly tento znak převzal. Stal se...

To, co je vevnitř, se nakonec projeví navenek

Pátek, 11.6.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k biblickým čtením 11. neděle v mezidobí
Máme před sebou oddíl o podobenstvích: Boží království je podobné. Otevírá jej scéna rozsévače: krásná a útěšná scéna. Země je představena jako to, co je otevřené a přijímá. Přijímat život, dětství, slovo, to proměňuje naše lidství v lidství Syna Božího, to je božské lidství. Vzkříšení, společný život – to stojí na začátku našeho života, to není cíl, který máme dosáhnout. To je základní známka Božího království mezi námi...

Poštovní známka k Ignaciánskému roku

Čtvrtek, 10.6.2021
Vatikán. Dne 25. května vydala vatikánská pošta poštovní známku při příležitosti začátku Ignaciánského roku. Na známce je obraz od andaluského umělce Raúla Berzosy. Berzosa se narodil roku 1979 a vytvořil řadu děl, zejména portréty, postavy lidí a mořské scény. Nejvíce je známý pro svá díla, kterými představuje různá náboženská sdružení laiků, která jsou rozšířená po celém Španělsku, ale zejména v Andalusii. Na známce k Ignaciánskému roku...

Doprovázení migrantů v době krize

Čtvrtek, 10.6.2021
Španělsko. Stejně jako v dalších zemích i ve Španělsku měla krize vyvolaná pandemií koronaviru největší dopad na lidi v obtížných situacích. Ve velkém městě, jako je Madrid, jsou tisíce přistěhovalců s více či méně pravidelným statusem, kteří si našli místo v neformální ekonomice. Mnoho z nich jsou ženy z Latinské Ameriky, které pracují například jako pomocnice v domácnosti. Tyto ženy jsou jednou ze skupin podporovaných Centrem otce Rubia, což je...

Být jezuitou v Pamploně

Středa, 9.6.2021
Pamplona. Město Pamplona ve španělské Navaře je známé bitvou, v níž byl roku 1521 vážně zraněn Ignác z Loyoly. Sídlí zde jezuitská komunita. Tovaryšstvo Ježíšovo má v Pamploně od roku 1580 školu, která však byla uzavřena roku 1767, když byli jezuité vyhnáni ze Španělska. V roce 1946 byla otevřena nová vzdělávací instituce „Colegio San Ignacio“, ve které se původních třicet dva studentů rozrostlo na téměř tisíc osm set. Jako učitelé a animátoři...

Zrnka ze života, poslání a utrpení Jacqua Berthieua

Úterý, 8.6.2021
Světec a misionář z Tovaryšstva Ježíšova
Otec Jacques Berthieu, francouzský jezuita (1838–1896), kněz a misionář na Madagaskaru. Vzdálené kraje lákají. A čtvrtý největší ostrov na světě, Madagaskar, voní dálavou, tropickým ovocem a cizokrajností. Kdysi před sto sedmdesáti miliony lety se původní kontinent rozdělil na Afriku a Jižní Ameriku a v pradávnu se přitom uvolnila z indického subkontinentu velká část, dnešní ostrov. Je zcela ojedinělý, jak dosvědčují stromy zvané baobab, které jsou...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Úterý, 8.6.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír. V neděli 4. června 2021 papež František na náměstí svatého Petra prohlásil: „Rád bych vás ujistil o svých modlitbách za oběti masakru, který se odehrál v noci z pátku na sobotu v malém městě v Burkině Faso. Jsem blízko jejich rodinám a celému tamějšímu lidu, který těmito opakovanými útoky velmi trpí. Afrika potřebuje mír, ne násilí!“ V pozadí násilí nejsou náboženské konflikty, nýbrž prodej zbraní na...

další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil