Hlavní stránka Dnes je 24. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Jezuité na Haiti usilují o spravedlnost

Pátek, 22.1.2021
Haiti. Haitští jezuité vydali prohlášení, ve kterém pojmenovávají příčiny krize v zemi a vyzývají k záchraně Haiti. „Život s Ježíšem dává poznat Boží solidaritu s lidstvem, zejména s trpícím lidstvem. Otevírá nové horizonty prostřednictvím hodnot sdílení a empatie. Poslání, které dnes dostáváme od Krista, nám dává radikální úkol každodenního vtělování těchto hodnot v náročné realitě našeho světa a uprostřed trpících lidí na Haiti,“ čteme v prohlášení. V souvislosti s tímto evangelním posláním zaujali jezuité na Haiti postoj k současné haitské krizi. Pětistránkový...

Teologická fakulta v Olomouci otevírá Večerní studium spirituality

Čtvrtek, 21.1.2021
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti pokračování kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 2. března do 4. května 2021 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku...

Likvidace

Středa, 20.1.2021
Třetí díl dokumentárního seriálu o dějinách katolické církve v letech 1945–1989
Česká televize 2 vysílá ve čtvrtek 21. ledna od 21.30 hodin premiéru třetího dílu dokumentárního seriálu o dějinách katolické církve v letech 1945–1989. Hovoří o přepadení mužských i ženských klášterů v roce 1950 a internaci řeholních bratrů i sester. Režie Petr Kazda. Když komunistický režim v roce 1949 v Československu internoval biskupy katolické církve, rozhodl se pro realizaci likvidace církve podle sovětského vzoru. Prvním krokem tohoto plánu bylo...

Doprovázení migrantů v severní Africe

Úterý, 19.1.2021
Melilla. Jezuitská služba migrantům představila svou zprávu Southern Border 2020 (Jižní hranice) nazvanou „Hledání cesty ven“. Tato zpráva popisuje činnost, kterou organizace vyvíjí ze své kanceláře ve španělské Melille, aby doprovázela migrující populaci a sledovala dodržování lidských práv. Analyzuje sociální a právní důsledky, které má zpřísnění kontroly migrace na tyto lidi, kteří hledají cestu ven. Hledání východiska je obsahem třetího čísla zpráv Jezuitské služby...

Pohřeb P. Jana Rybáře SJ

Pondělí, 18.1.2021
Trutnov. Ve čtvrtek 14. ledna 2021 ve věku osmdesát devět let zemřel P. Jan Rybář SJ. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 23. ledna při mši svaté v 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově. Kvůli koronavirovým opatřením je účast možná pouze pro pozvané. Mši svatou bude živě přenášet televize Noe. Tělo zesnulého bude převezeno k pohřbení do Bílovic nad Svitavou. Jako vzpomínku na otce Jana uvádíme jeho vlastní slova, která...

Zemřel P. Jan Rybář SJ

Pátek, 15.1.2021
Ve čtvrtek 14. ledna 2021 ve věku osmdesát devět let zemřel P. Jan Rybář SJ. Parte a údaje o pohřbu budou k dispozici později. Otec Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v Brně, mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Krátce po skončení Druhé světové války ve svých čtrnácti letech nastoupil na jezuitské gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil 14. srpna 1949 do noviciátu jezuitského řádu. Po tom, co komunisté v dubnu 1950 přistoupili k násilné...

Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době

Čtvrtek, 14.1.2021
Od 11. do 15. ledna se koná online setkání P. generála Artura Sosy s rozšířenou radou. Účastní se ho přes dvacet lidí z různých kontinentů světa: všichni generální rádci, prezidenti šesti jezuitských konferencí, sekretáři apoštolských sektorů a generální ekonom. Hlavním tématem, na které jsou vyhrazeny tři dny, je otázka chudoby, jak to již bylo oznámeno v dopise o Ignaciánském roce. Při přípravě setkání sehráli důležitou roli generální ekonom Tom McClain...

Stálá expozice v rámci projektu Telč a jezuité

Čtvrtek, 14.1.2021
Telč. V rámci projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ vznikla díky spolupráci s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity v Telči stálá bannerová výstava. Expozice je redukovanou verzí letní výstavy, která přibližovala život a působení členů Tovaryšstva Ježíšova v Telči a stavební vývoj telčského řádového domu, a má formu bannerové výstavy. Nachází se v objektu bývalé jezuitské koleje, dnešního Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči...

Pětisté výročí narození svatého Petra Kanisia

Středa, 13.1.2021
Úvaha kardinála Tomáše Špidlíka SJ
Život a působení svatého Petra Kanisia jsou poznamenány především hlubokou touhou otevřít a zprostředkovat lidem své doby životnost a působivost katolické tradice. Innsbrucká diecéze otevírá jubilejní rok oslav jednoduchým, dobře promyšleným programem, který míří v prvé řadě k vnitřní obnově diecéze. Vnější forma oslav bude nejen kvůli situaci s pandemie Covid-19 krácena na minimum. Důvody je třeba hledat spíše v rozhodnutí prožít se svatým Petrem Kanisiem to...

Historický knižní fond v Palermu

Úterý, 12.1.2021
Palermo. Ke konci uplynulého roku byla v Palermu dokončena digitalizace vybraných historických knih z knihovny v institutu svatého Aloise Gonzagy, která čítá dvacet dva tisíc svazků. „V době, kdy se díváme do budoucnosti s obavami, se znovu opíráme o základy solidní a krásné minulosti,“ uvádí ředitel P. Vitangelo Denora SJ. V místnostech knihovny institutu se nachází prostor věnovaný sbírce historických knih Tovaryšstva Ježíšova. Sbírka byla vytvořena po změnách v...

další články > 


Názory

Abnormalita Boží

Jan Rybář
Úvaha otce Rybáře
Žijeme teď v době nenormální. Máme čas k úvahám, že vlastně i křesťanství je svým způsobem nenormální, tedy i evangelium, tedy i Bůh. Začíná to zvěstováním: Počneš a porodíš! Normální odpověď Marie by byla: To tedy ne! Nejsem dosud vdaná. Přece ještě nežiji s mužem! - Pastýřům bylo řečeno v noci: Jděte do Betléma! Je to normální, v noci opustit stáda, nechat je bez dozoru, napospas zlodějům? - V Šalomounově chrámě byl nádherný trůn, ale prázdný...

Náš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil