Hlavní stránka Dnes je 23. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Krása jako prostor svobody – dobrý pastýř

Pátek, 23.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií čtvrté neděle velikonoční
Je před námi neděle Dobrého pastýře, který dává život za své ovce. Doslova biblický text hovoří o krásném pastýři. Slovo dobrý (καλός) není v našem českém překladu „úplné“. V původním jazyce Bible znamenalo zároveň krásný. Ke změně došlo v důsledku právního a morálního výkladu, který v překladu biblických výrazů nezřídka převládl. Hebrejský výraz vyjadřoval propojení: dobré je i krásné. Krása, která není dobrá, je protimluv. Můžeme si připomenout užití tohoto výrazu v Novém zákoně jen několika odkazy. Vždyť je užit více než stokrát. Křesťané mají mezi...

Myšlenky z dopisu otce generála o podpoře jezuitských povolání

Čtvrtek, 22.4.2021
Řím. Otec generál Arturo Sosa napsal 12. dubna dopis všem vyšším představeným, kde je vyzývá, aby se aktivně zapojili do nového úsilí o podporu povolání. S naléhavostí očekává, že to bude jedno z hlavních témat provinčních kongregací plánovaných na konec tohoto roku a kongregace prokurátorů, která se bude konat v Loyole v roce 2022. Co má konkrétně na mysli? Tato aktivita nemůže záviset pouze na několika určených lidech, i kdyby své síly plně...

Ignácovu jeskyni v Manrese zdobí mozaiky otce Rupnika

Středa, 21.4.2021
Manresa. Slovinský jezuita a umělec P. Marko Rupnik a jeho tým vyzdobili kapli v jeskyni svatého Ignáce v Manrese mozaikami. Dílo, které se v těchto dnech dokončuje, zaujme ty, kdo je kontemplují, silou svého poselství, krásou a procesem tvorby. Více než pět set padesát metrů čtverečních mozaik, které ukazují pouť křesťana skrze duchovní cvičení. „Plán cesty modlitby,“ vysvětlil otec Rupnik, „ve které člověk postupuje od deklarovaného katolicismu k žité...

Nová iniciativa pro podporu povolání do Tovaryšstva Ježíšova

Úterý, 20.4.2021
Řím. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa oznámil spuštění nového digitálního projektu o jezuitských povoláních se zvláštní výzvou potenciálním kandidátům. O novém webu a videokampani na sociálních sítích informoval celé Tovaryšstvo dopisem z 12. dubna. Týden od 19. do 25. dubna je pro církev Týdnem modliteb za duchovní povolání, vrcholí nedělí Dobrého Pastýře, která je 58. světovým dnem modliteb za duchovní povolání...

Martin Benko SJ přijal kněžské svěcení

Pondělí, 19.4.2021
Trnava. V sobotu 10. dubna v jezuitském kostele Nejsvětější Trojice v Trnavě přijal z rukou vladyky Cyrila Vasiľa SJ kněžské svěcení Martin Benko SJ. Martin Benko se narodil roku 1985 v Košicích. V osmnácti letech vstoupil v Ružomberku do Tovaryšstva Ježíšova, tam prožil dvouletý noviciát. Filozofii studoval v Bratislavě na Teologické fakultě Trnavské univerzity. V rámci pastorační praxe (tzv. magisterky) pracoval v Košicích a v Irsku, kde se...

Kristus otevírá dveře a vyvádí nás z dusivých uzávěr

Neděle, 18.4.2021
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií třetí neděle velikonoční
Ježíš znovu odkazuje na viditelné známky utrpení, jeho ruce a nohy jsou svědectvím, že láska Boha Otce je jedinou nezničitelnou realitou. Jeho věrnost je jediná, kterou nelze obejít nebo zlomit. Vstup Otcovy lásky do našeho života znamená náš vstup do věčné paměti. Tajemství veliké noci bylo dovršeno, když Boží Syn své lidstvo obdaroval svým posledním výdechem Otci. Přinesl dar lidství svému Otci, učinil lidství součástí jeho věčné lásky. Ve čtyřiceti dnech...

Zaregistrujte se na Evropský Magis 2021

Čtvrtek, 15.4.2021
Maďarsko. Pandemická situace zdaleka není optimální, ale organizace letošního Evropského Magisu s nadějí na jeho uskutečnění pokračuje. Na konci zimy byly v Maďarsku zavedeny nové omezující předpisy, protože třetí vlna Covidu je silná v Maďarsku a také na Slovensku, které je druhým místem Magisu 2021. I přes mnoho nejistých faktorů organizátoři pokračují v úsilí tuto akci uspořádat. Nyní již je možné vytvořit si svůj účet na webových stránkách...

Již nemusím žít za dveřmi!

Neděle, 11.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty pro druhou neděli velikonoční
Být za dveřmi, na hanbě je vlastně docela nepříjemný trest! Je po Velikonocích a apoštolové jsou za zavřenými dveřmi. Ježíš doslova přišel zavřenými dveřmi. Evangelium neříká, že se objevil, zjevil, ale On přišel, postavil se, stanul mezi nimi. To nám dává nahlédnout, že je vystavěn první den nového stvoření, kde lidské tělo žije novou jakost, kterou před tím nepoznalo. Nejedná se o virtuální svět ani sen. Ježíš přišel, postavil se doprostřed. On je uprostřed, je středem...

Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní

Středa, 7.4.2021
Promluva P. Josefa Čunka SJ při pohřbu P. Františka Pevného SJ
Brno. Ve středu 31. března při mši svaté v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně se konalo poslední rozloučení s P. Františkem Pevným. Hlavním celebrantem byl pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Tělo zesnulého bylo uloženo do krypty kostela. Promluva P. Josefa Čunka: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země.“ Otče biskupa Pavle, spolubratři, bratři a sestry v Kristu. Nejen my kněží, ale všichni zde cítíme, že můžeme prožívat radost...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben

Středa, 7.4.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi. Připomeňme si papežova slova: „Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí pro ty, kdo ještě trpí kvůli pandemii, pro nemocné, pro ty, kdo ztratili své drahé. Pán ať jim dá svoji útěchu a podpírá úsilí lékařů a zdravotníků. Všichni, zejména ti nejkřehčí, potřebují pomoc a mají právo na přístup k nezbytné léčbě. Je to...

další články > 


Názory

Kritéria potřebnosti a užívání

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet III
Skutečnou potřebnost nových technologií a komunikačních prostředků pro náš všední život, práci i zábavu si musíme vždy znovu vybojovávat. Druhou otázkou je jejich praktické užívání co do rozsahu, intenzity a četnosti. Je rozdíl, jestli je možno vyplnit sčítaní lidu pomocí internetu, i když je nabízena i klasická metoda sčítání komisařem, který nás doma navštíví, nebo chci surfovat po okamžitých nápadech. Potřebnost a užitečnost jsou dobrým vodítkem pro rozlišování...

Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil