Hlavní stránka Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Uplynul rok od vydání encykliky Fratelli tutti

Středa, 20.10.2021
Nad poselstvím encykliky se zamýšlí P. Bruno Pazzi SJ ze Sekretariátu pro službu víře. "Uplynul rok od chvíle, kdy papež František vydal encykliku Fratelli tutti, rok, ve kterém jsme si uvědomili důležitost společenství. Objevili jsme důležitost komunity při zmírňování a boji proti účinkům smrticího viru, ale také jsme viděli cesty, kterými virus odhalil naši sociální a osobní zranitelnost. Došli jsme k poznání, že nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni, a že každý je v ohrožení, když já se vystavím riziku. Dlouho před pandemií Covidu procházely našimi společnostmi jiné, velmi...

Bez cenzury o problémech v duchovním životě

Úterý, 19.10.2021
Brno / Praha / Olomouc. Čeští jezuité pro vás připravili setkání, při kterém máte příležitost nahlédnout do jejich způsobu života. Bude možné klást otázky, abyste se dopátrali odpovědí na to, co vás (již dlouho) zajímá. Pro snazší dostupnost se setkání uskuteční na třech místech: v Brně 25. října od 20.15 hodin, tedy po pondělní studentské mši svaté, v Praze 8. listopadu od 19.30 hodin a v Olomouci 10. listopadu od 20.15 hodin. V Brně proběhne program pravděpodobně v aule...

Kaple pro Evropu slaví dvacet let

Pondělí, 18.10.2021
Brusel. Dne 22. září začaly oslavy dvacátého výročí vzniku kaple pro Evropu. V ekumenickém duchu proběhlo díkůvzdání, které vedli představitelé pravoslavné, protestantské, anglikánské a katolické církve. Po roce a půl virtuálních setkání se mohlo uskutečnit osobní setkání na zahradě. Probíhá série pěti koncertů a konference o společném evropském dobru a o mezináboženské otevřenosti. Náplní bude také vděčnost za minulost, sdílení radosti ze současné doby a...

Život na Boží způsob

Pátek, 15.10.2021
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 29. neděli v mezidobí
Předpověď – reakce – poučení. Vždy je před námi Boží záměr, co v nás vyvolává a jak se z toho poučíme. Vzpomeňme jen na návštěvu papeže Františka na Slovensku. Jaké poučení si z ní můžeme učinit? Tři prosté postřehy na začátek: a) dojem. Byl jsem fascinován, spolu s mnoha jinými, radostností, která vyzařovala z papežovy návštěvy. Dlouho jsem nevnímal tak intenzivně radost, radost v Duchu; b) úderná věta: Mohlo by se citovat mnoho vět: pro sebe...

Podzimní festival duchovní hudby

Čtvrtek, 14.10.2021
Olomouc. Ve dnech 19. září až 23. října probíhá v Olomouci dvacátý osmý ročník Podzimního festivalu duchovní hudby. Závěrečný koncert v sobotu 23. října bude hostit jezuitský kostel Panny Marie Sněžné. Festival se koná v Olomouci již od roku 1994 a je v České republice významnou událostí na poli duchovní hudby. Záštitu převzali olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ministr kultury Lubomír Zaorálek, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a...

Papež schválil dekret o mučednictví jezuitského misionáře Giovanniho Solinase

Čtvrtek, 14.10.2021
Řím. Papež František schválil 13. října nové dekrety Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich hovoří o jezuitském misionáři P. Giovannim Antoniu Solinasovi, který žil v sedmnáctém století. Dekrety o mučednictví se týkají dvou misionářů ze sedmnáctého století: diecézního kněze Pedra Ortize de Zárate a jezuity původem ze Sardinie Giovanniho Antonia Solinase, kteří byli z nenávisti k víře zabiti 27. října 1683 ve Valle del Zenta v Argentině. Na severu země...

„Jezuita se stává chudým, aby se přiblížil Ježíšovu způsobu života“

Středa, 13.10.2021
Rozhovor s P. generálem Arturem Sosou SJ nad dopisem o chudobě
Otec Arturo Sosa jako generální představený napsal dne 27. září všem jezuitům, aby je vyzval k osobní i komunitní reflexi jejich života podle slibu chudoby. Otče generále, podbarvuje kontext Ignaciánského roku úvahy o řeholní chudobě, ke kterým vyzýváte jezuity? Výchozí bod tohoto přístupu, který navrhuji, předchází Ignaciánskému roku. Třicátá šestá generální kongregace požádala generála, aby zrevidoval „Statuta o chudobě“ a „Instrukce o správě časných záležitostí“...

Běh se svatým Ignácem v Maďarsku

Úterý, 12.10.2021
Budapešť. Jezuité z maďarské provincie zorganizovali na konci září již třetí jezuitský běh. „Běžte v pokoji!“ tak zněla slova závěrečného propuštění věřících při mši svaté pod širým nebem, která se konala v kopcovitých předměstích Budapešti. Příležitostí, pro kterou celebrant upravil oficiální text liturgie, byl III. Jezuitský běh pořádaný maďarskou provincií. V tomto jubilejním roce byl tématem běhu život svatého Ignáce. Účastníci se během trasy zastavili na pěti...

Třetí probace v Bikfaye a Dublinu

Pondělí, 11.10.2021
Bikfaya / Dublin. V září se na dvou místech v Evropě otevřel program pro mladé jezuity: v irském Dublinu, kde probíhá již mnoho let, a poprvé v libanonské Bikfaye. Z Dublinu hovoří P. Flavio Bottaro SJ: Je nás osm jezuitů pocházejících z různých částí světa: Francie, Německo, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Srí Lanka, USA. Shromáždili jsme se 20. září 2021 v zeleném Irsku v dublinském Domě Manresa a budeme spolu žít do konce května 2022. Naším instruktorem třetí...

Kdo je můj Pán? Komu patřím?

Pátek, 8.10.2021
Nad biblickými texty 28. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Kristus stále převrací náboženskou logiku své doby a zejména svých učedníků, kteří mu nemohou porozumět. Dnes se vypráví příběh o muži, který běží a vrhá se na kolena před Ježíšem. V Markově evangeliu jsou jen dvě postavy, které běží za Ježíšem: k výše uvedenému ještě posedlý muž z gerasenského kraje (Mk 5,1–20). Na Blízkém východě není zvykem běhat, protože se to považuje za urážlivé vůči osobě, ke které se běží. Místo toho je třeba k ní přistupovat...

další články > 


Názory

Jak se vyhnout verbálnímu odpadu?

Pavel Ambros
Za církev synodální (3)
Synodální cesta je příležitostí k odklízení verbálního odpadu. Připustit, že nemusíme všemu věnovat stejnou pozornost, je samo o sobě blahodárné pro tělo i duši. Vnášíme do toxického světa naše reflexe „s nadějí, že osvědčíme svou schopnost odpovídat (…) a zároveň nabídnout tyto úvahy jako pozvání k dialogu se všemi lidmi dobré vůle.“ (František, Fratelli tutti, 6) Jak se odstraňuje verbální odpad z našeho slovníku? Tato čtyři axiomata se zrodila při našem...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil