Hlavní stránka Dnes je 28. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Komunikační prostředky při hlásání evangelia

Čtvrtek, 28.5.2020
Každý rok v květnu církev prožívá Den modliteb za sdělovací prostředky. Posláním křesťanů je „jít do celého světa a hlásat evangelium“. Média mohou v této misi plnit velmi důležitou roli. Církev i Tovaryšstvo Ježíšovo udělalo v této oblasti v posledních deseti letech velké pokroky. Přesto je třeba pokračovat ve vývoji. Předávání Ježíšova poselství musí být kreativní, jak to můžeme pozorovat u publikací světských a komerčních společností, které jsou schopny vyvolat zájem, podnítit k činnosti. Ježíš sám používal podobenství a příběhy, když hovořil s lidmi. Mluvil o marnotratném synovi...

Budování kultury ochrany

Středa, 27.5.2020
Konference provinciálů Afriky a Madagaskaru se ve svém textu zamýšlí nad ochranou nezletilých a zranitelných osob, která nesmí být opomíjena ani v kontextu koronaviru. V srpnu 2017 zahájila Jezuitská konference Afriky a Madagaskaru program ochrany dětí a zranitelných osob. Tím reagovala na výzvu třicáté šesté generální kongregace o důležitosti a naléhavosti ochrany dětí v církvi a ve společnosti. Hlavním cílem programu je vytvořit, prosazovat a...

Hluboké kořeny umožňují neustálý růst

Úterý, 26.5.2020
Homilie otce generála při zádušní mši svaté za P. Adolfa Nicoláse SJ
Řím. V sobotu 23. května sloužil P. generál Arturo Sosa v římském kostele del Gesù zádušní mši svatou za zemřelého P. Adolfa Nicoláse, bývalého generálního představeného Tovaryšstva. Pohřeb se konal tentýž den v japonském Tokiu. „Pšeničné zrno, které padne do země a odumře, aby přineslo užitek, je podobenstvím o životě Ježíše, který byl přibit na kříži a vyzdvižen jako znamení lásky, která znovu otevírá cestu ze smrti k životu. Je také podobenstvím...

Jiří Hebron SJ přijal jáhenské svěcení

Pondělí, 25.5.2020
Praha. V sobotu 23. května při mši svaté v kostele svatého Ignáce přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa Václava Malého jezuita Jiří Hebron. Počet účastníků slavnosti nebyl veliký vlivem pandemie koronaviru, nicméně spolubratři nastávajícího jáhna se nedali odradit a přicestovali z různých míst republiky. Čestné místo zaujímala rodina novosvěcence, přišli někteří jeho přátelé i farníci. Ve spojení s nekomplikovaným přístupem biskupa Malého se vytvořila...

Jezuité hledají ředitele či ředitelku Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně

Neděle, 24.5.2020
Děčín. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova hledá ředitele či ředitelku pro Křesťanskou základní školu Nativity v Děčíně-Křešicích. Nástup od začátku školního roku 2020/2021. Požadavky na uchazeče jsou následující: Předpoklady pro výkon funkce ředitele základní školy podle ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; aktivní praktikování katolické víry; řídicí, komunikační a organizační schopnosti; strukturovaný životopis. Nabízí se...

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 24.5.2020
Praha. V pražské jezuitské komunitě budou mít možnost prožít poslední květnový víkend 29. až 31. května 2020 mladí svobodní muži ve věku od 18 do 35 let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Několik jezuitů se s nimi podělí o to, co je vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu řeholního života a jak tato volba...

Páté výročí encykliky Laudato Si

Pátek, 22.5.2020
Řím. Ve dnech od 16. do 24. května prožívá církev týden věnovaný chvále a ochraně stvoření při pátém výročí encykliky Laudato Si´. Na pozvání vatikánského Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji se ke společnému slavení spojily různé skupiny, sítě a organizace Tovaryšstva Ježíšova. Mezi partnery události patří Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii, síť EcoJesuit, Africká jezuitská síť pro ekologii, Společenství...

Zemřel bývalý generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás

Čtvrtek, 21.5.2020
Řím. Ve středu 20. května zemřel v japonském Tokiu P. Adolfo Nicolás, který byl generálním představeným jezuitů od ledna 2008 do října 2016. Otec Nicolás se narodil ve španělské Palencii 29. dubna 1936. Do Tovaryšstva vstoupil 14. září 1953 a na kněze byl vysvěcen 17. března 1967. Jako scholastik byl vyslán na misie do Japonska, kde vedle mnoha dalších věcí byl profesorem teologie, rektorem scholastiků a provinciálem, později se věnoval sociální práci s...

Nový provinciál slovenských jezuitů se ujal úřadu

Středa, 20.5.2020
Bratislava. P. Jozef Šofranko SJ byl dekretem generálního představeného ze dne 6. ledna jmenován provinciálem Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. V sobotu 9. května při slavné mši svaté v bratislavském kostele Nejsvětějšího Spasitele převzal úřad od dosavadního provinciála P. Rudolfa Uhera SJ. Tisková kancelář Slovenské biskupské konference vedla s P. Šofrankem rozhovor, z něhož část uvádíme: Proč jste se stal jezuitou? Jednoduchá odpověď...

Virus nás všech a Kristovo volání

Úterý, 19.5.2020
Krizová pastorační nabídka 6
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k současné krizi. "Umírání a smrt byly z naší bezprostřední lidské zkušenosti vytěsněny do oblasti profesionální péče specialistů. Staly se něčím vzdáleným. Katastrofy, které pozorujeme prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, z nás nezřídka činí – i proti naší vůli – nezúčastněné pozorovatele. Ztrácíme nevědomky údiv, ostych a stud bezprostředního diváka. Proměnili jsme se mnohdy v nezúčastněné přihlížející...

další články > 


Názory

Letnice

Jan Rybář
P. Jan Rybář o radosti Letnic
Bůh stvořil člověka a měl z něho radost (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás. Lao–Tse v šestém století před Kristem řekl: "Duch vane, kam chce a kdy chce. Očima ho hledáme, a nevidíme ho. On je trojí, ale oddělit ty tři se nám nepodaří. Do sebe zauzlení je jeho trojičnost. Jeho jednotu rozeznáme, jeho trojičnost...

Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil