Hlavní stránka Dnes je 23. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Společný život ve škole svatého Ignáce

Středa, 22.9.2021
Francie. Jezuité a řeholní sestry s ignaciánskou spiritualitou v Paříži, Lyonu a Toulouse vytvořili pro mladé příznivce projekt společného života. Zaměřují se na mladé lidi ve věku od osmnácti do třiceti let, studenty nebo mladé pracující. Projekt stojí na třech pilířích: bratrském životě, modlitbě a službě. Čtyři až pět mladých lidí, většinou mužů, kromě Lyonu, kde je jedno společenství smíšené, je přijato v bytě poblíž jezuitské komunity nebo řeholních sester s ignaciánskou spiritualitou. Spolubydlící si vzájemně poskytují rámec pro lidské...

Nový akademický rok začíná

Úterý, 21.9.2021
Olomouc / Praha / Brno. Na přelomu září a října zahajují svoji činnost akademické farnosti v Olomouci, Praze a Brně, na jejichž fungování se podílejí jezuité. V olomouckém kostele Panny Marie Sněžné se uskuteční zahajovací mše svatá ve středu 22. září v 19 hodin. Bude jí předsedat P. Miroslav Herold SJ. V tomto týdnu se obnovují mše svaté v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13 hodin, rovněž nabídka svátosti smíření půl hodiny před mší svatou. V úterý...

Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra

Pondělí, 20.9.2021
Dne 29. července zemřel v jezuitské komunitě svatého Petra Kanisia v Římě ve věku devadesáti osmi let kardinál Albert Vanhoye. Narodil se 24. července 1923 ve francouzském Hazebroucku a byl nejstarším členem kardinálského kolegia. Vyučoval na Papežském biblickém institutu v Římě. Byl konzultorem Kongregace pro nauku víry i Kongregace pro katolickou východu, rovněž Papežské rady pro jednotu křesťanů. Pracoval v Papežské biblické komisi. Své vzpomínky na...

Základem křesťanství je svobodné přilnutí

Pátek, 17.9.2021
Nad biblickými texty 25. neděle v mezidobí se zamýšlí P. Pavel Ambros SJ
Všimněme si pozoruhodné věci: Kristus kráčí cestou vzhůru směrem do Jeruzaléma, který není výslovně zmíněn. Cesta nejdříve sestupuje shora z Galileje podél Jordánu do Jericha, hluboko v proláklině, dvě stě metrů pod hladinou Středozemního moře. Sestup a výstup – to je stále se opakující situace: jsme na dně a zase nahoře. Je to cesta ztišení, nechce, aby se o ní mluvilo. Podle Jeronýma Pán často spojuje smutné zprávy s radostnými, aby ty první...

Otec Manuel Arteaga o současném zaměření Společenství křesťanského života

Čtvrtek, 16.9.2021
Když v únoru 2019 Tovaryšstvo Ježíšovo vyhlásilo Univerzální apoštolské preference 2019–2029, zde ve Společenství křesťanského života, což je mezinárodní sdružení laiků s ignaciánským charismatem a spiritualitou, jsme byli plní radosti. Cítili jsme sbližování dvou procesů, které započaly v různých dobách a jsou neseny dvěma apoštolskými subjekty, které žijí křesťanské povolání podle dvou různých životních stavů. Při celkovém pohledu a vedeni...

Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity

Čtvrtek, 16.9.2021
Bratislava. V neděli 12. září se na nunciatuře v Bratislavě uskutečnilo soukromé setkání papeže Františka se členy Slovenské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Setkání inicioval Svatý otec a přišlo na ně padesát tři jezuitů. Papež František se slovenskými spolubratry strávil hodinu a půl v přátelském rozhovoru. Jak vyjádřili účastníci, bylo to „krásné a silné setkání, velmi milé, autentické a radostné“. Svatý otec jim vyjádřil svoji blízkost a vyzval je, aby stáli po boku těm, ke...

Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti

Středa, 15.9.2021
Haiti. Zemětřesení na Haiti 14. srpna o síle 7,2 stupně zabilo přes dva tisíce lidí a zničilo tisíce domů ve třech oblastech na jihozápadě země. Co se týče katolické církve, zahynuli nejméně dva kněží; biskup a jediný haitský kardinál v Les Cayes Chible Langlois vyvázli ze sutin bez újmy. V diecézi Jérémie, kterou spravuje jezuitský biskup Gontrand Décoste, se zřítila střecha katedrály a v biskupově domě jsou velké praskliny. Po ověření situace bylo zjištěno, že...

Letní setkání mládeže v Litvě

Úterý, 14.9.2021
Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě. Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení...

Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského

Pondělí, 13.9.2021
Reakce P. Pavla Ambrose SJ na návštěvu papeže Františka na Slovensku a jeho první řeč
Ještě před setkáním se slovenskými jezuity v neděli 12. 9. 2021 se papež František sešel v Bratislavě se členy Ekumenické rady církví. Při své promluvě citoval z Dostojevského románu Bratři Karamazovi slova, která najdeme v páté kapitole, v části známé pod názvem Legenda o inkvizitorovi. Proč právě tento odkaz? Otázka svobody v postkomunistickém světě je zásadní. Papež říká: „Cesta vašich společenství začala znovu po letech ateistického pronásledování...

Bazilika na Svatém Hostýně slavila

Pondělí, 13.9.2021
Hostýn. V neděli 12. září si věřící na Svatém Hostýně připomněli tři sta let od položení základního kamene pro chrám v takové podobě, jak jej známe dnes. Mši svatou při té příležitosti celebroval olomoucký světicí biskup Antonín Basler. Zároveň požehnal nový obraz svatých Cyrila a Metoděje. V roce 2015 začala revitalizace Kӧhlerových keramických obrazů na Jurkovičově křížové cestě, které byly poškozeny povětrnostními vlivy drsného počasí na Svatém Hostýně...

další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil