Hlavní stránka Dnes je 1. 8. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Film Kulhavý poutník

Sobota, 31.7.2021
Řím. Scholastik Chamika Nipun SJ ze Srí Lanky přibližuje film o svatém Ignáci z Loyoly, který natočili jezuitští scholastici, kteří v Římě studují teologii. „Opustil tento svět obvyklým způsobem.“ Takto otec Polanco oznámil smrt našeho milovaného poutníka - svatého Ignáce z Loyoly. Takto vypadala naše cesta, která začala zvědavostí, když jsme se chtěli více dozvědět o pouti Ignáce z tohoto světa na druhý břeh. Během lockdownu, kdy byly Ignácovy místnosti pro veřejnost uzavřeny, jsme my, scholastici z koleje del Gesù v Římě, využili příležitosti znovu vyvolat historickou atmosféru...

Druhé uši, které slyší Boží život v nás

Pátek, 30.7.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým čtením 18. neděle v mezidobí
Minulou neděli jsme viděli znamení chleba: byl lámán a nechybělo pro žádného. Slovo zástup nevyvolává příjemný pocit. Od neosobního seskupení lidí můžete očekávat všechno. Hledali, ale nemohli ho najít. Tak jako Marie Magdalena nemohla poznat Krista, myslela, že je zahradník, který Krista schoval. Když Ježíš řekl, že je jedno s Otcem, také se ho chtěli zmocnit. Ale on jim unikl. V Janově evangeliu je hledání Krista spojeno s něčím, co se nedaří, co dokonce nekončí dobře. Nevidí znamení, vidí jen sebe. Čtou Krista vlastníma očima svých potřeb. Chce nás živit, ale...

Mladé Buky a Zlatá Olešnice mají pamětní desku P. Jana Rybáře SJ

Čtvrtek, 29.7.2021
Mladé Buky / Zlatá Olešnice. V neděli 18. července byla v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské v obci Mladé Buky představena pamětní deska otce Jana Rybáře při příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin. Autorkou díla pro kostel svaté Kateřiny je sochařka Eliška Váňová, která v rámci bohoslužby předala své dílo celebrujícímu knězi P. Václavu Vackovi. Pamětní deska je připomínkou a poděkováním otci Rybářovi za jeho láskyplné působení v tomto...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 29.7.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia. Uvnitř života a poslání církve vnímáme třecí plochu mezi snahou po reformě, nebo návratu. V čem spočívá obnova církve? Je dobré přemýšlet o následujícím: Uzpůsobování struktur se nemůže dít jinak než jakýmsi bojem mezi směry, řadou pokusů i omylů. To vše s sebou nese i kritiku. Dnes se dokonce právem vynáší její pozitivní, konstruktivní funkce...

Sny, vzpomínky, modlitba

Středa, 28.7.2021
Světový den prarodičů podle papeže Františka
Papež František zavedl Světový den babiček a dědečků. Poprvé se slaví 25. července 2021 s tímto heslem: Naše poslání ve stáří: zachovat kořeny, předávat víru, starat se o nejmenší. Vycházeje z těžkých a stresujících zážitků během pandemie koronaviru, František připomíná Ježíšův slib učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny.“ (Mt 28,20b) Aktualizuje jej: Já jsem s tebou po všechny dny. Nebo jeho vlastními slovy: Celá církev je vám nablízku. Nebo spíše: je...

Miluji tě, Bože! Dobrý den, Duchu Svatý

Úterý, 27.7.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 17. neděli v mezidobí
Nyní v neděli přerušujeme četbu Markova evangelia a budeme mít po čtyři následující neděle úryvky z evangelia sv. Jana. Celek je zarámován do okruhu slavení židovské paschy. „Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky.“ (Jan 6,4) Ježíš přechází na druhý břeh, kde čeká velký zástup. Lid jej následuje a nechává se převést na druhý břeh, jako Mojžíš převedl svůj lid. A přitom činí znamení, aby učil. Je to něco definitivního. Už tyto dvě skutečnosti – pascha...

Kurz duchovního doprovázení 2021–2022

Pondělí, 26.7.2021
Olomouc. V příštím akademickém roce se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen kněžím, řeholním osobám a laikům, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Bude probíhat ve dnech 24.–25. září...

Umělecká výzdoba chodby na generální kurii

Pondělí, 26.7.2021
Rozhovor s otcem Arturem Araujem o jeho nynějším poslání v Římě
Řím. Otec Arturo Araujo SJ je umělec kolumbijského původu, který náleží do západní provincie Spojených států. Přicestoval do Říma na pozvání otce generála. Otče Arturo, co je nejdůležitějším prvkem vašich rozhovorů s otcem generálem? Na jakém projektu pracujete, jaké výzvy vám tento projekt přináší? O tomto projektu jsem měl příležitost několikrát mluvit s otcem generálem. Společně zvoleným tématem jsou čtyři univerzální apoštolské preference, což...

Deset let digitálního projektu, který nabízí modlitbu

Pátek, 23.7.2021
Španělsko. V sobotu 29. května proběhla oslava deseti let trvání digitálního projektu Španělské provincie Tovaryšstva Ježíšova „Rezandovoy“. Nabízí online modlitbu ve formátu mp3 audio s denním evangeliem liturgie katolické církve a hudbu a komentáře duchovní povahy. Přesné datum vzniku projektu je 9. března, ale členové týmu vysvětlili, že oslavu odložili, aby se alespoň částečně mohla uskutečnit osobně. Přesto se nakonec s ohledem na pandemická omezení...

Podstatou náboženství je právě žít s Bohem, být mu co nejblíže

Středa, 21.7.2021
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 14. listopadu 1948
Kdysi se ptal Pán Ježíš apoštolů: „Za koho mne považujete?“ A Petr odpověděl jejich jménem: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ Pán Ježíš měl z tohoto vyznání velikou radost, blahopřál za ně Petrovi, dodal, že k tomuto poznání nedošel svou vlastní silou, že mu je nezjevilo tělo a krev, nýbrž Otec, jenž je v nebesích. Z těchto slov vyplývá to, co Církev vždy učila a učí, že totiž pravá, nadpřirozená křesťanská víra není výsledkem našich zásluh...

další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Církev
Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.
Národní úmysl Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28)
více »

Nejbližší akce

Koncert „Pocta svatému Ignáci“


Evropský Magis 2021


Absolventský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety


Duchovní cvičení pro vysokoškoláky


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


více »

Kalendárium

Památka Petra Fabera

Obnovení řádu v roce 1814


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil