Hlavní stránka Dnes je 30. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Úterý, 30.11.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Evangelizační úmysl: Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého. Papež František svým rozhodnutím (Antiquum ministerium) ustanovil 10. května 2021 novou službu v církvi, službu katechety. Určitě se budeme těšit na oficiální český překlad, protože služba katechety je budoucností církve. Je službou laiků, kteří v ní mohou najít své povolání svěřené Bohem prostřednictvím církve. V církvi existuje mnoho povolání a služeb, které proto, že jsou neseny stejným Duchem, tvoří...

Poslední soud

Pondělí, 29.11.2021
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 12. února 1950
My někdy tak lačně sháníme vždy novou nějakou podívanou a jsme celí nešťastní, ujde-li nám někde nějaká. A přece, jak zblednou všechny tyto pozemské podívané před zářivou, nevyjádřitelnou slávou Kristova příchodu! Jak bychom se měli naň těšit, jak by toto těšení mohlo tlumit všechen náš neklid a naši netrpělivost a naši malichernou ješitnost, s kterou tak lpíme na svém zevnějšku, naši závist, s kterou se užíráme, zdá-li se nám, že někdo dostal více z oné pomíjející, vnějškové krásy! Poslední soud, zdánlivě tak děsivý, by se měl vznášet před našima očima jako skvělá...

Do čeho jsme zamilováni tak, že zapomeneme na vše ostatní?

Pátek, 26.11.2021
Zamyšlení nad texty 1. neděle adventní od P. Pavla Ambrose SJ
Jedna věc je zvláště pozoruhodná: začátek liturgického roku se shoduje s jeho koncem. Dovršení i počátek spolu v pohledu bible a liturgie souvisejí. Texty první neděle adventní jsou ozvěnou slavnosti Krista Krále. Pohled Markova evangelia na poslední časy souvisí těsně s pohledem Lukáše. Co je spojuje? Přechod z pozemského způsobu života do způsobu nebeského království je nejvlastnější realitou života křesťana. Svět, který chce vstoupit do Otcova království, musí jít cestou Syna v síle Ducha Svatého. A to je přechod bolestivý. Nemůžeme tuto...

Česko-slovenská víkendovka pro muže od osmnácti do třiceti pěti let

Čtvrtek, 25.11.2021
Brno. Od 10. do 12. prosince se v Brně na Kozí ulici č. 8 uskuteční česko-slovenská víkendovka pro muže od osmnácti do třiceti pěti let. Toužíš dát svému životu smysl, následovat Krista a pomáhat, kde je toho třeba? Zveme tě na víkend, kde můžeš s pomocí jezuitů Samuela Prívary a Petera Sabola lépe poznat, jakou cestou se vydat. „Když první dva mladí učedníci začali následovat Ježíše, vtiskla se jim tato zkušenost do paměti tak, že si zapamatovali dokonce...

Otec Bernard Pottier SJ se stal členem Mezinárodní teologické komise

Čtvrtek, 25.11.2021
Brusel. Dne 28. října byl jezuita P. Bernard Pottier papežem Františkem jmenován členem Mezinárodní teologické komise, kde bude pracovat po dobu pěti let. Členem této komise byl již v letech 2014–2019. Mezinárodní teologickou komisi vytvořil papež Pavel VI. v dubnu 1969 jako orgán římské kurie. Jejím úkolem je napomáhat Svatému stolci a především Kongregaci pro nauku víry při zkoumání doktrinálních otázek zásadního významu. Tento poradní orgán se...

Návrhy mladých ke zlepšení životního prostředí

Středa, 24.11.2021
Albánie / Itálie / Malta. Klimatické změny, znečištění ovzduší a zvýšená produkce odpadů jsou podle mladých studentů jezuitských škol v Evropě největší hrozbou pro životní prostředí. Vyplývá to z průzkumu, který provedla nadace Magis a síť Xaver. Zúčastnilo se ho asi dva tisíce mladých lidí ve věku čtrnáct až osmnáct let z Itálie, Španělska, Spojeného království, Rakouska, Malty a Albánie ve vztahu s milánskou iniciativou „Mládež pro klima“. Ze studentského...

Mladí příznivci Magisu pomáhají v centru pro uprchlíky

Úterý, 23.11.2021
Pabradė. Sedm mladých lidí, kteří se zapojují do aktivit Magisu, navštívilo v polovině října uprchlické centrum v Pabradė, asi padesát kilometrů východně od litevského Vilniusu. Cílem návštěvy bylo strávit určitý čas s uprchlíky a společně se účastnit volnočasových aktivit. Kvíz, který mladí zorganizovali, a také společné sporty byly migranty přijaty velmi nadšeně, protože přes den nejsou pro dospělé žádné jiné aktivity. V současné době se pouze děti mohou zapojit do...

Evropský Magis 2022 se uskuteční v Chorvatsku

Pondělí, 22.11.2021
Chorvatsko. Setkání mladých příznivců Evropského Magisu se uskuteční téměř ve všech částech Chorvatska od 24. do 29. července 2022. Společné závěrečné setkání je naplánováno na dny od 29. do 31. července ve Splitu. Více informací naleznete na webových stránkách a sociálních sítích. Chorvatská mládež se sešla v letním táboře Modrave, kde se bude konat jeden z experimentů Evropského Magisu 2022. Je to stará olivová zahrada u Jaderského moře...

Den začíná večerem, do kterého přichází Kristus

Pátek, 19.11.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty slavnosti Ježíše Krista Krále
„Ty jsi židovský král?“ (Jan 18,33) Proslulá Pilátova otázka. Jak se asi tvářil při pohledu na Ježíše? V tom zuboženém stavu po bičování se mohl pyšnit královským titulem? Ale byl to přece argument obžaloby: „Rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ (Lk 23,2). Pilát byl zkušený vysoký úředník s politickým přehledem. Byl zvyklý řešit praktické věci. Buřiče rozpoznal, uměl zakleknout a daně vyždímat, ale král – Mesiáš?...

Zemřel P. Antonín Krejčiřík SJ

Pátek, 19.11.2021
Uherské Hradiště. Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti ve věku 88 let P. Antonín Krejčiřík SJ. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 24. listopadu ve 14.30 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. Otec Antonín se narodil 28. června 1933 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. V letech 1945–1949...

další články > 


Názory

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pavel Ambros
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)
Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89. Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154) Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil