Články / Aktuality Dnes je 18. 10. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papežský východní institut slaví sto let

Pátek, 13.10.2017
Řím. Ve čtvrtek 12. října oslavili zaměstnanci a studenti Papežského východního institutu, tzv. Orientale, sto let od založení tohoto římského akademického institutu, který je svěřen do péče jezuitského řádu. Oslav se zúčastnil také papež František, který po návštěvě Orientale sloužil děkovnou mši svatou v nedaleké bazilice Panny Marie Větší.


Papež František zavítal na půdu Papežského východního institutu (Pontificio Istituto Orientale, PIO), který se nachází na náměstí při nejstarší římské mariánské bazilice Panny Marie Větší, ve čtvrtek 12. října v brzkém dopoledni. Nejprve za přítomnosti místní jezuitské komunity a akademické obce požehnal cypřiš, nově zasazený v atriu budovy, a poté v aule přijal dobrodince institutu, mezi něž patřili i členové americké Gregorian University Foundation. Pak následovalo zhruba půlhodinové setkání v rodinném duchu s jezuitskou komunitou Orientale, do níž patří také český jezuita, místní profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus. Jezuité také papeži věnovali několik publikací, které představují výsledky vědecké činnosti institutu, mj. sedmisvazkové dílo P. George Ruyssena o genocidě Arménů či sborník ze série konferencí, které Orientale uspořádalo v průběhu tohoto jubilejního roku.

Mít odvahu víry

Z akademické půdy se papež František odebral do nedaleké mariánské baziliky, kde slavil mši svatou na připomínku stého výročí založení Papežského východního institutu a Kongregace pro východní církve, která toto jubileum oslavila letos na jaře. Hlavními koncelebranty byli prefekt kongregace a zároveň velký kancléř Papežského východního institutu kardinál Leonardo Sandri, sekretář kongregace arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa SJ a rektor Papežského východního institutu David Nazar SJ. Mše se zúčastnili také patriarchové východních církví; nechyběli představitelé koptů, maronitů, indických východných cirkví, ale ani slovanských řeckokatolických církví. Evangelium při mši zaznělo i v arabštině.

Ve své homilii Svatý otec vyzval všechny křesťany východních církví, aby navzdory dramatickým pronásledováním i nadále vydávali odvážné svědectví o své víře. „Modlitba vyžaduje odvahu víry: mít víru, že nás Pán slyší, odvahu tlouci na dveře. Pán říká: ʽKaždý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevřeʼ (v.10). A k tomu je zapotřebí odvahy,“ uvedl ve svém kázání papež František.

Prostředník mezi Východem a Západem

Po mši svaté se účastníci rozloučili s papežem Františkem a odebrali se do auly Orientale, kde společně slavnostně otevřeli 101. akademický rok. Kardinál Leonardo Sandri generálnímu představenému jezuitů Arturu Sosovi předal obsáhlý list od Svatého otce, ve kterém papež hovoří především o prioritách pro budoucí směřování institutu, který má ekumenický rozměr a vystupuje rovněž jako prostředník mezi Východem a Západem všeobecně. Papež František v poselství povzbudil i ke stále užší spolupráci s Papežskou gregoriánskou univerzitou a Papežským biblickým institutem, které jsou také spravovány jezuitským řádem.

Papežský východní institut, tzv. Orientale, založil papeže Benedikt XV. motu proprio Orientis Catholici 15. října 1917, několik měsíců po ustanovení Kongregace pro východní církve, zřízené 1. května 1917 dokumentem motu proprio Dei Providentis. Tovaryšstvu Ježíšovu svěřil Orientale papež Pius XI. v roce 1922. Současným rektorem Orientale je kanadský jezuita David Nazar, který dříve působil jako představený jezuitů na Ukrajině. Z českých jezuitů na Orientale působí jako profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus; v minulosti na institutu dlouhodobě vyučoval kardinál Tomáš Špidlík.


Úvahu P. Richarda Čemuse ke stému výročí Orientale naleznete ZDE.

Zdroj/Foto: RaVat.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti
11.2.2014 Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v Olomouci
5.5.2013 Podstatou celibátníka je duchovní otcovstvíNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Poslání zasvěcených osob
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Národní úmysl: Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Duchovní obnova o mši svaté


Duchovní obnova pro manželské páry


více »

Kalendárium

Založení jezuitské univerzity v Bogotě

Památka mučedníků ze Severní Ameriky


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil