Články / Aktuality Dnes je 21. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Papežský východní institut slaví sto let

Pátek, 13.10.2017
Řím. Ve čtvrtek 12. října oslavili zaměstnanci a studenti Papežského východního institutu, tzv. Orientale, sto let od založení tohoto římského akademického institutu, který je svěřen do péče jezuitského řádu. Oslav se zúčastnil také papež František, který po návštěvě Orientale sloužil děkovnou mši svatou v nedaleké bazilice Panny Marie Větší.


Papež František zavítal na půdu Papežského východního institutu (Pontificio Istituto Orientale, PIO), který se nachází na náměstí při nejstarší římské mariánské bazilice Panny Marie Větší, ve čtvrtek 12. října v brzkém dopoledni. Nejprve za přítomnosti místní jezuitské komunity a akademické obce požehnal cypřiš, nově zasazený v atriu budovy, a poté v aule přijal dobrodince institutu, mezi něž patřili i členové americké Gregorian University Foundation. Pak následovalo zhruba půlhodinové setkání v rodinném duchu s jezuitskou komunitou Orientale, do níž patří také český jezuita, místní profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus. Jezuité také papeži věnovali několik publikací, které představují výsledky vědecké činnosti institutu, mj. sedmisvazkové dílo P. George Ruyssena o genocidě Arménů či sborník ze série konferencí, které Orientale uspořádalo v průběhu tohoto jubilejního roku.

Mít odvahu víry

Z akademické půdy se papež František odebral do nedaleké mariánské baziliky, kde slavil mši svatou na připomínku stého výročí založení Papežského východního institutu a Kongregace pro východní církve, která toto jubileum oslavila letos na jaře. Hlavními koncelebranty byli prefekt kongregace a zároveň velký kancléř Papežského východního institutu kardinál Leonardo Sandri, sekretář kongregace arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa SJ a rektor Papežského východního institutu David Nazar SJ. Mše se zúčastnili také patriarchové východních církví; nechyběli představitelé koptů, maronitů, indických východných cirkví, ale ani slovanských řeckokatolických církví. Evangelium při mši zaznělo i v arabštině.

Ve své homilii Svatý otec vyzval všechny křesťany východních církví, aby navzdory dramatickým pronásledováním i nadále vydávali odvážné svědectví o své víře. „Modlitba vyžaduje odvahu víry: mít víru, že nás Pán slyší, odvahu tlouci na dveře. Pán říká: ʽKaždý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevřeʼ (v.10). A k tomu je zapotřebí odvahy,“ uvedl ve svém kázání papež František.

Prostředník mezi Východem a Západem

Po mši svaté se účastníci rozloučili s papežem Františkem a odebrali se do auly Orientale, kde společně slavnostně otevřeli 101. akademický rok. Kardinál Leonardo Sandri generálnímu představenému jezuitů Arturu Sosovi předal obsáhlý list od Svatého otce, ve kterém papež hovoří především o prioritách pro budoucí směřování institutu, který má ekumenický rozměr a vystupuje rovněž jako prostředník mezi Východem a Západem všeobecně. Papež František v poselství povzbudil i ke stále užší spolupráci s Papežskou gregoriánskou univerzitou a Papežským biblickým institutem, které jsou také spravovány jezuitským řádem.

Papežský východní institut, tzv. Orientale, založil papeže Benedikt XV. motu proprio Orientis Catholici 15. října 1917, několik měsíců po ustanovení Kongregace pro východní církve, zřízené 1. května 1917 dokumentem motu proprio Dei Providentis. Tovaryšstvu Ježíšovu svěřil Orientale papež Pius XI. v roce 1922. Současným rektorem Orientale je kanadský jezuita David Nazar, který dříve působil jako představený jezuitů na Ukrajině. Z českých jezuitů na Orientale působí jako profesor spirituality křesťanského východu Richard Čemus; v minulosti na institutu dlouhodobě vyučoval kardinál Tomáš Špidlík.


Úvahu P. Richarda Čemuse ke stému výročí Orientale naleznete ZDE.

Zdroj/Foto: RaVat.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.9.2018 Čeští jezuité zvou na pouť přátel a spolupracovníků
12.4.2018 Jezuité duchovně podporují křesťanské podnikatele
8.4.2016 Papež František slavil eucharistii s členy římského Centra Aletti
11.2.2014 Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ přednášel v Olomouci
5.5.2013 Podstatou celibátníka je duchovní otcovstvíNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil