Články / Aktuality Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Nairobi se uskutečnil jezuitský liturgický kongres

Středa, 11.7.2018
Nairobi. Mezinárodní společnost pro jezuity a liturgii uspořádala kongres, který se koná každé dva roky. Setkání ve dnech 25. až 30. června proběhlo v Duchovním centru jezuitů v Nairobi v Keni. Hlavním tématem byla souvislost mezi liturgií a lidovou zbožností.


Tato společnost vznikla počátkem roku 2000, aby přispěla k obnově liturgického života v Tovaryšstvu, který má pověst jisté nerozvinutosti. Její plody se již začínají objevovat například v tom, že některé provincie poslaly mladé jezuity, aby se věnovali studiu liturgie v Římě i na jiných místech. Proto také asociace na svá setkání zve studující jezuity. Členové sdružení poskytují liturgické kurzy v různých církevních institucích po celém světě. Pomáhají konkrétním komunitám a provinciím ke zlepšení kvality liturgického života.

Společnost pro jezuity a liturgii se schází každé dva roky, pravidelně se mění místo konání. Kongresu v Nairobi se zúčastnilo třicet jezuitů ze všech kontinentů, dalších šest účastníků nebyli jezuité. Byl to první kongres v Africe. Předchozí se uskutečnily v Římě (2002), Bangkoku (2004), Fortaleze (2006), Montserratu (2008), Tampě (2010), Nitře (2012), Mexiku (2014) a Dublinu (2016). Kromě stěžejního tématu zvoleného pro tento kongres byl věnován prostor liturgické formaci v Tovaryšstvu. Cílem bylo představit mladým jezuitům liturgické slavení od prvních let jejich formace ke kněžství a náboženskému životu.

Zatímco liturgie římskokatolické církve se obzvláště vyjadřuje ve slavení svátostí, zejména svátosti eucharistie, lidová zbožnost má četnější projevy, které se vyznačují kulturní a geografickou rozmanitostí. Jejich původ je možné objasnit historickými a náboženskými důvody. Jak mohou obohatit liturgii církve? Jaké příležitosti a rizika přinášejí? Od dokumentu Sacrosanctum Concilium Druhého vatikánského koncilu po Evangelii Gaudium papeže Františka teologové přistupovali k tomuto problému z různých hledisek. Někteří věc chápali tak, že lidová zbožnost mluví k srdci člověka, zatímco liturgie více k intelektu. Jiní vyjadřovali, že je zapotřetí sladit lidové praktiky s liturgií církve, aniž bychom zapomněli, co je stanoveno v posledním paragrafu kanonického práva: Každý pokus o změnu v životě církve se musí uskutečňovat „se zřetelem na spásu duší, která musí být nejvyšším zákonem v církvi.“

Místo a téma příštího kongresu v roce 2020 dosud nejsou známy. Bude o nich rozhodnuto na schůzi výboru v lednu příštího roku po vyhodnocení návrhů poslaných členy.

Ještě před kongresem se někteří členové zúčastnili slavnostní mše svaté, při které bylo vysvěceno na kněze pět jezuitů. Jiní zase prodloužili svůj pobyt v Keni o několik dní, aby prohloubili své zkušenosti s africkou liturgií a realitou. Při eucharistických oslavách během kongresu zpívaly dva keňské sbory. Účastníci kongresu velmi oceňovali živou a aktivní účast mnoha lidí na této liturgii.


Zdroj/Foto: Jezuitská generální kurie v Římě.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.9.2018 Nedoceněné jubileum
31.5.2018 Vteřinové „Boží Tělo“
2.5.2018 Svatodušní
2.4.2018 Christos voskres!
24.3.2018 Přetvořujeme se stále víc a vícNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil