Články / Aktuality Dnes je 7. 4. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Čeští a slovenští jezuité se setkali na Velehradě

Úterý, 11.2.2020
Velehrad. Ve dnech 3. až 5. února se na moravském poutním místě Velehrad sešli na svém historicky prvním mezi-provinčním setkání jezuité z Česka a Slovenska. Toto setkání celkem sedmdesátky jezuitů z obou zemí bylo prvním viditelným krokem v rámci procesu sbližování obou provincií, který by měl v budoucnu dospět k jejich sjednocení.


Během tří dnů měli čeští i slovenští jezuité zejména příležitost se vzájemně poznat a prohloubit vědomí své řeholní identity, která je spojuje. První den odpoledne se prostřednictvím prezentací seznámili s životem a apoštolským působením jednotlivých komunit v obou zemích. Také byli rozděleni do dvanácti skupinek, aby se mohli blíže osobně seznámit.

Celý druhý den jejich setkání moderovali pozvaní hosté, kterými byli spolubratři z Jezuitské konference evropských provinciálů (JCEP) P. Franck Janin SJ, současný prezident JCEP, a jeho asistent P. José de Pablo SJ. Jako podnět vybrali text z Matoušova evangelia „Vy jste sůl země, vy jste světlo světa“. Účastníci setkání se nad tímto úryvkem měli zamýšlet jednak ve vztahu k sobě, jednak ve vztahu k budoucnosti obou provincií – totiž k čemu je Bůh volá, pokud mají být i dále solí a světlem pro druhé. Dopoledne i odpoledne proto věnovali vždy hodinu osobní rozjímavé modlitbě nad textem evangelia, další hodina byla určena pro sdílení plodů jejich modlitby ve skupinkách a následný čas pak sdílení v plénu. Tento duchovní proces, využívající prvky ignaciánské spirituality, měl napomoci posílení jednoty srdcí, která jediná může být základem skutečné spolupráce a většího sbližování v budoucnosti.

Setkání vyvrcholilo poslední den eucharistickou bohoslužbou, které ve velehradské bazilice předsedal český provinciál P. Petr Přádka SJ a při níž slovensky kázal P. Viliam Karľa SJ. Scholastici obou provincií při této mši také obnovili své řeholní sliby.

Aktuálně mají čeští jezuité čtyřicet sedm členů, slovenští osmdesát šest. Dosavadní spolupráce mezi oběma provinciemi se týká zejména formace. Ve slovenském Ružomberku funguje od roku 2002 společný noviciát. Pravidelně se setkávají čeští a slovenští jezuité ve formaci (scholastici), kteří zpravidla studují společně na různých místech v zahraničí. Ročně se setkávají superioři místních komunit a členové provinčních konzultů obou provincií. Čeští a slovenští jezuité také společně pořádají duchovní cvičení pro své členy. Tři slovenští jezuité působí v České republice, dva čeští na Slovensku.

Sbližování českých a slovenských jezuitů souvisí s tzv. procesem restrukturalizace, který započal již za generála Adolfa Nicoláse SJ (2008–2016). Tento proces je odpovědí na úbytek řeholních povolání a na snižování počtu členů v jednotlivých provinciích. V rámci této restrukturalizace vznikají větší provincie často i přes hranice jednotlivých národních států. Jejich smyslem je zachovat Tovaryšstvu schopnost účinného apoštolského působení.

V roce 2017 se v české i slovenské provincii konala hlasovací anketa, v jejímž rámci se jejich členové vyjádřili převážně ve prospěch budoucího spojení obou provincií. Již v minulosti existovala společná československá jezuitská provincie od roku 1919. K jejímu rozdělení došlo v roce 1938, kdy vznikla česká provincie a nezávislá slovenská viceprovincie. Ta se pak v roce 1983 stala provincií.


Foto: Jozef Bartkovjak.
Další fotografie Jozefa Bartkovjaka naleznete ZDE a fotografie Jaroslava Tupého (Člověk a víra) ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2020 Omezení bohoslužeb se rozšiřuje
11.3.2020 Omezení bohoslužeb v jezuitských kostelích
4.12.2019 Duchovní obnovy v adventní době
3.12.2019 Město Klatovy otevřelo rekonstruovaný refektář jezuitské koleje
26.11.2019 Jezuité odpovídají na zájem veřejnosti o osud exercičního domu v KolíněNáš tip

Živá řeka evangelia 3.

Pavel Ambros

Celosvětová síť modlitby, kterou už tradičně sdílíme s papežem, nám připomíná, že srdcem poslání církve je modlitba. Můžeme dělat mnoho věcí, ale bez modlitby jsou mrtvé. Podněcujeme člověka, aby si přál hodnoty dne nahlížet duchovně: aby v nich poznal, jak Bůh sám originálně pracuje. To je vnitřní svoboda...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
Národní úmysl Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
více »

Nejbližší akce

Přihlašování na Evropský Magis 2020


Jáhenské svěcení Jiřího Hebrona SJ


Pouť za nová povolání


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Výročí narození sv. Františka Xaverského

Volba prvního generála


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil