Články / Aktuality Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Počátek nové východní provincie Spojených států amerických

Pondělí, 10.8.2020
Spojené státy americké. Dekretem generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova P. Artura Sosy ze dne 19. října 2019 byla vytvořena nová východní provincie Spojených států amerických. Dekret nabyl platnosti 31. července. Prvním provinciálem byl jmenován P. Joseph O'Keefe.


"Téměř čtyři století jsou na východním pobřeží Spojených států a v mnoha misiích po celém světě jezuité. Provinční sídla, hranice a názvy v průběhu staletí ukázaly svoji flexibilitu. Poslání, kterému slouží: pracovat v církvi pro větší slávu Boží a pomoc duším. Dnes šest set padesát jezuitů ve spolupráci s našimi laickými partnery zajišťuje různé služby sahající od Maine po Georgii a Mikronésii: šest exercičních center, sedmnáct farností, jedenáct vysokých škol a dvacet osm středních škol.“

Těmito slovy P. Joseph O'Keefe, první provinční představený nedávno vytvořené jezuitské provincie, shrnuje působení jezuitů a jezuitských služeb v minulosti a dnes. Provincie zahrnuje tzv. Maryland a severovýchodní provincii. Ta byla založena v roce 2014 spojením bývalých provincií New Yorku a Nové Anglie. Proces restrukturalizace jezuitských správních jednotek ve Spojených státech a Kanadě trvá více než deset let. P. Douglas Marcouiller, asistent otce generála pro Kanadu a Spojené státy americké, zdůrazňuje, že ve východní provincii Spojených států amerických se šesti sty padesáti jezuity bude trojnásobný počet jezuitů než v nejmenší z nových provincií Jezuitské konference Kanady a Spojených států. V této souvislosti ani předchozí generální představený P. Nicolás, ani současný generál otec Sosa nechtěli tento proces urychlit. Místo toho nechali všechny zainteresované aktivně se účastnit na vytvoření nové provincie.

P. O'Keefe, který se ujal úřadu 31. července na slavnost svatého Ignáce, dostal otázku, jak si představuje roli nové provincie v současném celosvětovém a americkém kontextu.

"Východní provincie Spojených států amerických začíná v bouřlivém roce. Byli jsme svědky celosvětové pandemie, která zpochybnila náš pocit bezpečí, která nám připomněla křehkost lidské podstaty, která odhalila výrazné nerovnosti v naší společnosti. Kromě pandemie nedávné zabití Afroameričanů upozornilo na hluboký a přetrvávající rasismus v naší společnosti. Uprostřed těchto krizí jsme také viděli národ, který je hluboce rozdělený a polarizovaný a zoufale potřebuje usmíření a spravedlnost.

Přestože jsou výzvy pro tuto obrovskou a složitou novou provincii skutečně značné, potenciál pro obnovu je velký. Opravdu věřím, že jsme v okamžiku kairos. V příštích několika letech se členové naší provincie společně se ženami a muži, kteří s námi pracují, z nichž mnozí vedou naše služby a sponzorovaná díla, pustí do Ignaciánského roku a prohloubí charismatickou podstatu všeho našeho úsilí. Darem duchovních cvičení pomůžeme lidem setkat se s živým Bohem; a ve vší pokoře se s nimi podělíme o nejzákladnější objev našeho vlastního života, kterým je Ježíš Kristus. Ponoukáni Kristovou láskou budeme kráčet s vyloučenými a marginalizovanými lidmi, jejichž důstojnost byla poškozena. Jejich potřeby budou formovat naše priority. Od poloviny šestnáctého století jezuité doprovázeli mladé lidi na cestě vzdělání. Na našich školách a na nových místech umožněných technologií budeme doprovázet mladší generace a pomáhat jim najít Boha v překotné realitě našeho digitálního věku. A protože si uvědomujeme, že naší Zemi hrozí zhoršování životního prostředí, budeme spolupracovat s lidmi dobré vůle na ochraně a obnově Božího stvoření.“

P. Arturo Sosa, generální představený, vysvětlil, jak vidí vznik nových provincií. Řekl: „Učíme se, že restrukturalizace provincie nám pomáhá obnovit naši nejhlubší identitu jezuitů, Ježíšových tovaryšů spojených v univerzálním apoštolském těle ve službě Pánu a církvi. Restrukturalizace rozšiřuje apoštolské obzory a měla by podporovat apoštolské plánování a usnadňovat efektivnější rozdělování dělníků na Pánově vinici. Vytvoření nové provincie také otevírá prostor pro kreativitu.“

Otec O'Keefe uzavřel své komentáře k východní provincii Spojených států amerických v duchu modlitby. "V tento ignaciánský den 2020 žádám naše bratry v univerzálním Tovaryšstvu, aby se k nám přidali modlitbou, s otevřeným srdcem a myslí, aby jezuité a kolegové v nové provincii mohli obdržet dary moudrosti a porozumění, aby věděli, v jakém kontextu pracujeme, a abychom měli odvahu a sílu udělat to, co je správné.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.10.2020 Myšlenky z homilie otce generála na svátek svatého Františka Borgiáše
23.9.2020 Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránkyNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil