Články / Aktuality Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Mše svatá na poděkování za dar života a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

Čtvrtek, 17.9.2020
Praha. Dne 17. září si připomínáme šedesáté první výročí mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ, jehož beatifikační proces na diecézní úrovni byl před rokem slavnostně zahájen. Při mši svaté v kostele svatého Ignáce v neděli 20. září v 9 hodin budeme za tohoto kněze-jezuitu děkovat.


Část promluvy P. Kajpra o nebi z 11. prosince 1949:

Máme se dnes poněkud zamyslit nad tím, co to asi může znamenat: spatřiti Boha. Zda je to možné a co se přitom děje v lidské duši, která Boha vidí. Říkáme-li, že blažení v nebi vidí Boha, chceme tím říci, že naše duše, naše duševní poznávací schopnosti budou vnímati Boha s toutéž jasností a bezprostředností, s jakou zde na zemi vnímají své předměty naše tělesné oči. Naše oči však vidí jen vnějšek. Naše oči vidí jen tvář, která se může přetvařovat. A i kdyby nebylo žádné přetvářky, našim očím bude vždy viditelná jen nejvnějšnější periferie lidské bytosti. Když se na nás někdo dívá, vidí z nás to, o čem my sami třebas vůbec nevíme, na co vůbec nemyslíme, na co nás teprve druzí musí upozorňovat. Náš vnějšek je většinou obalem, kterým zatajujeme vlastní nitro a svou vlastní, pravdivou bytost. Z našeho tělesného nazírání nemůže tady vzejíti žádná opravdová, trvalá blaženost. A tak je tomu i u ostatních smyslů. Proto říká Písmo svaté: „Oko se nenasytí hleděním, ucho se nenasytí posloucháním.“ Ten však, kdo hledí na Boha, netouží po ničem jiném. Bůh nemá vnějšek a nitro, povrch a hloubku, je prostý, bez částí a složek, a ten, kdo ho vidí, vidí ho úplně, vidí všecko, co Bůh vůbec je. Toto vyplývá jasně a určitě z pravého pojmu Boha. Otázka je ovšem v tom, zda je nám možné ho takto spatřit. Jednak zdali je to vůbec fysicky možné, jednak zda on sám chce se nám takto zjevit, se nám takto dát.

Myslím, že tušíte, že je to něco velmi tajemného, nepochopitelného. Jak je možno se vydat takto na pospas cizím zrakům? Ale zde zase vidíme, jak v křesťanství plyne jedno ze druhého, jak je to všechno pochopitelné jen tehdy, když to celé přijmeme. My nejsme přece Bohu cizí. Takový dojem můžeme mít jenom tehdy, když nevěříme vážně, že jsme celičcí z něho, že jsme jen proto, že on nás chce mít, že jsme jen proto, že on nám každý okamžik dává vše, co jsme. On nás tedy musí mít rád, ať tomu věříme nebo ne, a dává-li se nám, nedává se jako cizí cizím. Ale i tak je to hluboké tajemství. Nám samotným by nikdy nemohlo přijíti na mysl, že je to možné. Ale Bůh mluví jasně ve svém zjevení. Svatý apoštol Jan, kterému říkáme miláček Páně, který žil s Kristem, který spočíval na jeho Srdci při poslední večeři, nám to sděluje jako nejblaživější část toho, co se z úst Kristových dověděl: „Miláčkové,“ píše, „nyní jste dítkami Božími, a co jednou budeme, není ještě zjevno. Víme, že až to bude zjevno, budeme podobni, neboť ho budeme viděti tak, jak jest.“


Zdroj: Adolf Kajpr, Ministerium verbi (Kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry), k vydání připravil Vojtěch Novotný, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, s. 312-313).
Foto: Alena Rousová.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.10.2020 Opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat
20.7.2020 Časopis Tarsicius o P. Adolfu Kajprovi SJ
22.6.2020 Seznámení s P. Adolfem Kajprem SJ prostřednictvím interaktivního panelu
11.6.2020 Boží Tělo
6.3.2020 Proces blahořečení P. Adolfa Kajpra má i svoji finanční stránkuNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil