Články / Aktuality Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pozvání k naplněnému životu

Pátek, 18.9.2020
Německo. P. Clemens Blattert SJ je v německé provincii zodpovědný za pastoraci povolání. Z toho titulu byl pozván promluvit k rozšířené radě otce generála ve dnech 7. až 11. září.


P. Clemens vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 2003 a nyní je mu čtyřicet dva let. Nedávno dokončil poslední fázi formace nazvanou terciát. V roce 2015 ho provinciál požádal, aby se ujal pastorace povolání. Řekl mu: „Nevíme, jak na to! Takže o tom přemýšlejte a dělejte, co chcete!“ Taková svoboda P. Clemensovi odpovídala a dodávala mu chuť k práci.

V univerzitní farnosti ve Frankfurtu, kam přišel P. Clemens působit, se ptal mladých mužů a žen, co očekávají od kněze, který jim slouží. Čekali, že bude mluvit o duchovním povolání? Jejich odpověď byla téměř jednomyslná: potřebovali prostor ticha uprostřed každodenního hektického života, kde by mohli přemýšlet o svém životě a rozpoznávat, co je správné pro další kroky.

Tento typ reakce P. Clemense velmi povzbudil. „Bylo to fantastické! Ve skutečnosti mě žádali o duchovní cvičení, aniž by použili tato slova. Založil jsem tedy dům s názvem „Workshop vaší budoucnosti“. To byl úspěch na začátku a je to úspěch od té doby stále. Ještě více se to potvrdilo nedávno v souvislosti s koronavirem. Myslel bych si, že lidé, kteří byli izolovaní, o samotě, a to na dostatečně dlouhou dobu, nestojí o zážitek ticha. Ale naopak! Máme ještě více požadavků!

Mým úkolem je hledat způsoby, jak vtáhnout Boha do otázek člověka o vlastní budoucnosti. Povolání není primárně rozhodnutím o tom, jakou práci chci dělat, ale je to především rozpoznání, jak chci žít svůj život, aby byl skutečně naplněný. Naše programy nabízejí prostor svobody, ve kterém mohou účastníci začít objevovat své povolání.“

Existuje mnoho lidí, kteří hledají tento typ projektu? Nejsou ti, kteří navštěvují farnosti, pouze plní nostalgie pro církev, jak vypadala dříve, jak by někdo mohl mít dojem v určitých zemích? P. Clemens odpovídá, že zatímco v Německu měli mladí lidé, se kterými se setkávají, v dětství obvykle katolické prostředí, toto spojení často později ztratili a neohlížejí se zpět. „Mohlo to tak být před deseti lety, za předchozího pontifikátu, ale dnes už ne. Místo toho jim ukazujeme, že dnes mohou být katolíky a nemusí se vracet do devatenáctého století. Setkání s Bohem může proběhnout s osobou, kterou jsem dnes. Dokážu se s ním spojit, mít nový pohled, podílet se na jeho práci. K tomu vede ignaciánská spiritualita a je to velmi přesvědčivé.“

Podporuje však P. Clemens ve skutečnosti povolání k jezuitskému řeholnímu životu? "Konkrétně ke mně sotva někdo přijde s otázkami, které se týkají jezuitského řeholního života. Nejsou v této fázi. Ale někdy ano, když nás lépe poznají jako lidi. Pokračoval jsem tedy ve vynikající práci svých předchůdců, s webem o jezuitském povolání, dny rozlišování, působením v hnutí Magis. Organizujeme také experimenty, jako jsou túry do přírody, s těmi, kteří již podnikli kroky, aby se stali kandidáty Tovaryšstva. A jedna z věcí, která funguje výborně, je naslouchání příběhům o povolání, zejména od starších jezuitů. Mladí lidé si pak uvědomí, že je možné žít celý život jako řeholník a že to může být naplnění!“

Co říká P. Clemens na malý počet těch, kdo vstupují do Tovaryšstva? Když vyslechl prezentace v rozšířené radě, byl velmi potěšen. Pochopil, že na nejvyšší úrovni Tovaryšstva existuje určitá forma svobody, pokud jde o otázku počtu. Podle jeho názoru vede koncentrace na malý počet mladých jezuitů k jejich přetížení. P. Clemens říká, že je štěstí, že provinciál, který povede novou středoevropskou provincii, do níž bude Německo patřit, připomněl, že Ignác původně myslel na řeholní kongregaci asi šedesáti mužů... a že za dvacet nebo třicet let je docela možné, aby třeba pouhých šedesát jezuitů ve střední Evropě činilo mnoho dobrého. Je to způsob učení se svobodě.

Na závěr P. Clemens uvedl: „Rád podporuji povolání do Tovaryšstva Ježíšova. Jsem rád, že mohu mladým lidem pomoci najít cestu k naplněnému životu. Cítím, že Bůh je živý a podporuje mě v této práci. Nejde nám primárně o Tovaryšstvo jako instituci; záleží nám na živém Bohu.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.10.2020 Rozbíhá se další rok formace mladých jezuitů v Dublinu a Salamance
4.9.2020 Výzva otce generála k modlitbě za povolání do Tovaryšstva
28.8.2020 Novokněz Michael Debono SJ o svém povolání
24.8.2020 Norimberský novicmistr hovoří o své práci
3.6.2020 Pouť slovenských jezuitů za povoláníNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil