Články / Aktuality Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům

Středa, 23.9.2020
Haiti. V nedávném poselství jezuitům na Haiti zdůraznil P. generál Arturo Sosa, co je pro jejich oblast důležité.


„Jelikož mám v sobě venezuelskou a karibskou krev, cítím se být velmi blízko haitským lidem,"
řekl otec Sosa na úvod svého poselství. Území Haiti je z historických důvodů součástí kanadské provincie, ale zároveň je stále více spojováno s jinými jezuitskými strukturami v karibské oblasti.

Představeným haitské oblasti je necelé dva roky P. Jean Denis Saint-Félix. Je z velké části odpovědný za organizaci apoštolské práce v zemi, ačkoli kanadský provinciál P. Erik Oland se ve vedení území angažuje. V tomto kontextu určité novosti ve správě území P. generál nejprve pozdravil své spolubratry, počínaje osmi novici, kteří právě vstoupili do noviciátu v Port-au-Prince. Zmínil těžké období, kterým Haiti prochází, a poděkoval jezuitům za jejich odhodlání, velkorysost a touhu zpřítomňovat poslání Tovaryšstva Ježíšova v reakci na naděje haitského lidu.

Poté zdůraznil jeden aspekt životního poslání Tovaryšstva v této karibské zemi: „Tvoříme jedno apoštolské tělo.“ Vysvětlil, že to neznamená jednoduše množství práce, ale dělat práci v jednotně jako jedno tělo. To je možné pouze tehdy, když je základem všech úkolů duch modlitby a jednoty s Bohem, jak zdůraznil papež František při potvrzení univerzálních apoštolských preferencí Tovaryšstva.

S odkazem na zkušenost prvních jezuitů, kteří spolu s Ignácem poznali, že byli shromážděni Pánem navzdory rozmanitosti původu a kultur, otec Sosa zdůraznil, že pro haitské jezuity je důležité žít to, co jezuitská tradice nazývá ignaciánskou indiferencí. Je to způsob, jak čelit pokušení individualismu a snaze prosadit vlastní projekt na úkor díla celého apoštolského těla. Z toho také vyplývá, že i když v zemi, jako je Haiti, které čelí mnoha výzvám, jsou potřeby velmi velké, jsou haitští jezuité povoláni, aby prokázali svou velkorysost pro mise a projekty mimo svou vlastní zemi. Musí tak učinit zejména doprovázením ostatních struktur Tovaryšstva Ježíšova v karibské oblasti a překonáním rozdělení, které má kořeny v dobách dobývání těchto území evropskými mocnostmi.

Zásadní dimenzí poslání Tovaryšstva, která je zvláště důležitá v kontextu země, kde většina lidí žije v chudobě a kde chybí sociální a politické vedení, je pomoci haitskému lidu rozeznat, kde a jak Duch Boží působí uvnitř jejich společenství. Je to výzva pro jezuity, aby usilovali o službu usmíření a volili apoštolské činnosti, které podporují naději.

Stručně řečeno, otec generál povzbudil své spolubratry na Haiti, jedné z nejnáročnějších zemí na světě. Vyzval je, aby se vyhnuli tomu, že by obrátili svoji pozornost pouze na sebe, aby se mohli podílet na univerzálním poslání Tovaryšstva, které chce jako jedno apoštolské tělo ukazovat cestu k Bohu.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.10.2020 Myšlenky z homilie otce generála na svátek svatého Františka Borgiáše
11.9.2020 Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života
10.9.2020 Nová středoevropská provincie
7.9.2020 Ignaciánský rok má své logo a webové stránky
27.8.2020 Rozhovor s dosavadním a novým provinciálem slovinské provincieNáš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil