Články / Aktuality Dnes je 24. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Zemřel dlouholetý šéfredaktor Aggiornamenti Sociali P. Bartolomeo Sorge SJ

Pondělí, 9.11.2020
Itálie. Dne 2. listopadu zemřel jezuita P. Bartolomeo Sorge, bývalý šéfredaktor La Civiltà Cattolica, šéfredaktor Aggiornamenti Sociali v letech 1997 až 2009 a později emeritní šéfredaktor. Svoji soustrast vyjádřil prezident Mattarella i italští biskupové. Následující text byl publikován v Aggiornamenti Sociali.


Vážený otče Bartolomeo,
před několika lety jste napsal text, kde citujete papeže Benedikta: „Potřebujeme muže, kteří hledí přímo na Boha a učí se od něho skutečné lidskosti. Potřebujeme muže, jejichž intelekt je osvícen Božím světlem a jimž Bůh otevírá srdce, aby jejich intelekt mohl mluvit k intelektu druhých a jejich srdce mohla otevírat srdce ostatních.“ Děkujeme, že jste nám dosvědčili, že je to možné: svojí radostí a důvěrou jste udělal hluboký dojem na ty, kteří se s vámi setkali, a umožnil jste jim dýchat radost z evangelia. Děkujeme vám za vaši neúnavnou snahu vyvést církev „z chrámových zdí“ prostřednictvím vašich textů a stovek setkání po celé Itálii i mimo ni. Děkujeme, že jste do posledního dne nemlčel o tom, co jste viděl a slyšel (srv. Skt 4,20).

P. Sorge se narodil v Rio Marině na ostrově Elba 25. října 1929. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1946. Od roku 1966 byl redaktorem časopisu La Civiltà Cattolica a v letech 1973–1985 jeho šéfredaktorem. Spolupracoval s politikem a novinářem Giuseppem Lazzatim a arcibiskupem Msgr. Bartolettim, pomáhal při organizaci první velké národní konference italské církve v roce 1976, která se věnovala tématu evangelizace a podpory člověka.

Po intenzivním desetiletí, kdy byl ředitelem Arrupeho institutu v Palermu, přijel v roce 1997 do Milána, aby řídil italský jezuitský měsíčník Aggiornamenti Sociali a od roku 1999 do roku 2005 měsíčník Popoli. Otec Sorge má na svém kontě také řadu publikací o sociální nauce církve a angažovanosti křesťanů v politice.

Pro Aggiornamenti Sociali otec Sorge napsal sto šedesát dva článků, z toho pět jako externí spolupracovník, osmnáct jako emeritní ředitel a zbytek jako ředitel. V lednu 1997 se v prvním úvodníku v roli ředitele věnoval vztahu mezi severem a jihem země a nezávislým místním hnutím, které se začalo projevovat právě v těchto letech. V dalším úvodníku otec Sorge mimo jiné informoval o počínající koordinaci mezi milánskou redakcí časopisu a institutem politického vzdělávání sicilského hlavního města; tato koordinace trvá dodnes.

Mezi mnoha tématy, kterými se P. Sorge v časopisu zabýval, bylo jedním z nejběžnějších téma reflexe vývoje demokratického katolicismu a přítomnosti italských katolíků v politice. Z různých článků si připomeňme úvodník, který byl připomínkou Giuseppe Lazzatiho publikovanou v roce 2009, tedy sto let po jeho narození.

P. Sorge si velmi rozuměl s papežem Františkem, který při jedné příležitosti veřejně poděkoval svému spolubratrovi za jeho příspěvek k sociálnímu myšlení církve. Mezi články Aggiornamenti Sociali věnovanými papeži je také článek z listopadu 2016, který rozebírá existující kritiku papeže Františka.

Pohled otce Sorgeho se v těchto letech neomezoval pouze na italské události. Například je známý jeho obdiv k Oskaru Romerovi, kterého měl možnost potkat během konference latinskoamerického episkopátu v Pueble v roce 1979. Tohoto salvadorského biskupa, zabitého u oltáře v roce 1980, vyzdvihl v dalším ze svých úvodníků.

Jako dlouholetý redaktor a spolupracovník časopisu byl otec Sorge nepochybně jedním z nejvíce znalých svědků života Aggiornamenti Sociali. Při příležitosti sedmdesátého výročí vydávání časopisu poskytl rozhovor Chiaře Tintori.

Poté, co před několika lety odešel do důchodu v Gallarate, do stejné komunity starších jezuitů, kde žil kardinál Martini, pokračoval otec Sorge v cestování po Itálii na různé konference, vydával nové knihy a jeho hlas zněl ve veřejných diskuzích až do jeho posledních dnů.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: La Civilta Cattolica.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.1.2021 Pohřeb P. Jana Rybáře SJ
15.1.2021 Zemřel P. Jan Rybář SJ
2.11.2020 Zemřel významný americký slavista P. Gerald Sabo SJ
2.9.2020 Nejvyšší autoritou je víra
1.9.2020 Skladatel Ennio Morricone ve vzpomínkách italského jezuityNáš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil