Články / Aktuality Dnes je 10. 5. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nová středoevropská provincie začíná

Čtvrtek, 29.4.2021
Na svátek svatého Petra Kanisia 27. dubna začala existovat nová středoevropská provincie.


„Jsem rád, že celý předchozí proces rozlišování ukázal, že založení středoevropské provincie není jen organizační záležitostí. Spíše jde o aktivní reakci na změny a výzvy naší doby.“

To je vyjádření otce generála Artura Sosy ve videozprávě, kterou poslal svým spolubratrům, ale také spolupracovníkům a přátelům jezuitů v této obrovské oblasti. Nová provincie je seskupením čtyř dosavadních provincií, které jsou velmi odlišné: německé, rakouské, litevsko-lotyšské a švýcarské. Vytvoření této nové jednotky je výsledkem procesu rozlišování. Tento proces probíhal nejméně čtyři roky, během nichž se samozřejmě objevily rozdíly v názorech, ale také nové lákavé možnosti.

Jezuité a laičtí spolupracovníci navrhli struktury, které v misi umožňují velkou flexibilitu. Ty budou prověřovány schopností reagovat na „znamení doby“. Otec generál zdůraznil, že nová provincie žije dimenzí, která charakterizovala počátky Tovaryšstva Ježíšova v době svatého Ignáce. První společníci byli muži z různých zemí, kteří mluvili různými jazyky. Tovaryšstvo bylo od svého počátku interkulturní.

Společné působení lidí z různých kultur může reagovat na to, co Evropa, stejně jako svět a církev, potřebuje. Podporuje hledání forem usmíření v konfliktech, způsobů jednoty bez uniformity v kontextu, kde rozdíly mohou být bohatstvím a kde převažuje společné dobro nad individualismem nebo sektářstvím.

„Je nezbytné brát v úvahu různé kultury dosavadních provincií, být schopni pracovat v poslání ve správném kontextu a vhodně se setkávat s místními lidmi,“ dodává generální představený. To podporuje neustálé naslouchání jeden druhému a hledání synergie v misi.

Úkolem vytvoření nové provincie bylo odpovědět na otázku, kde a jaké je dnes místo jezuitů a jejich spolupracovníků. Jako tři hlavní oblasti byly identifikovány spiritualita, vzdělání a sociálně-ekologické záležitosti. To vedlo k zavedení řídicích struktur založených spíše na apoštolských než na geografických oblastech. Na mapě nové provincie nejsou rozhodující politické hranice zemí, ale spíše města, ve kterých jezuité působí. Stručně řečeno, nejsou to čtyři provincie, které se scházejí, ale třicet šest komunit, které se spojují.

Pro posílení jednoty byla vydána brožura ke společné modlitbě a k modlitbě před jídlem ve všech jazycích provincie: angličtině, francouzštině, němčině, latině, lotyštině, litevštině a švédštině. Prvky ignaciánské spirituality, které byly začleněny do přípravných setkání - ticho, rozlišování, duchovní konverzace, solidarita v rozhodování komunity - budou i nadále patřit k duchu a způsobu života nové provincie.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.3.2021 Jezuitská provincie v Patně slaví sto let
1.3.2021 Nová středoevropská provincie má své logo
25.2.2021 Otec generál vyzývá k podpoře obyvatel Myanmaru
15.2.2021 Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života
27.1.2021 Otec generál svolal kongregaci prokurátorůNáš tip


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení, vede Mons. Pavel Posád


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Milan Palkovič


více »

Kalendárium

Svátek sv. Jana Nepomuckého

Památka sv. Ondřeje Boboly


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil