Články / Aktuality Dnes je 15. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Doprovázení migrantů v době krize

Čtvrtek, 10.6.2021
Španělsko. Stejně jako v dalších zemích i ve Španělsku měla krize vyvolaná pandemií koronaviru největší dopad na lidi v obtížných situacích. Ve velkém městě, jako je Madrid, jsou tisíce přistěhovalců s více či méně pravidelným statusem, kteří si našli místo v neformální ekonomice. Mnoho z nich jsou ženy z Latinské Ameriky, které pracují například jako pomocnice v domácnosti.


Tyto ženy jsou jednou ze skupin podporovaných Centrem otce Rubia, což je jezuitské sociální centrum, které slouží migrantům. Působí pod záštitou Nadace svatého Juana del Castillo, pojmenované po jednom z jezuitských misionářů umučených v paraguayských redukcích. Ředitel centra Yván Lendrino hovořil o misi, kterou on a jeho tým provádějí.

„Naším posláním je sloužit migrantům, doprovázet je a obhajovat, zejména ty nejzranitelnější. Spolu s dalšími programy nadace se snažíme poskytnout celkovou reakci na potřeby těchto lidí. Přijetí a školení poskytované Centrem otce Rubia jsou doplněny dalšími aktivitami, včetně ubytování, sociální péče, zaměstnání a právní pomoci.“

Program centra je možný pouze díky aktivní účasti mnoha dobrovolníků.

„Činnost centra má dvě zaměření: přijetí a školení. Centrum má velkou skupinu dobrovolníků pro sociální rozhovory, orientační skupiny, školení a další podpůrné úkoly.

Existuje mnoho motivací, které člověka vedou ke spolupráci s námi. Tou hlavní je touha být nablízku lidem v nejzranitelnějších situacích. Mnoho dobrovolníků je inspirováno svou křesťanskou vírou a další svou životní zkušeností. Dobrovolnictví hraje důležitou roli, protože z něho vznikla činnost tohoto centra a obecně veškerá činnost nadace. Nebyli bychom schopni oslovit všechny lidi, které oslovujeme, kdyby nebylo dobrovolníků, kteří jsou první rukou podanou ku pomoci, prvním hlasem, který slyší, prvním úsměvem, který vidí. Zároveň máme technický tým, který doplňuje práci dobrovolníků při přijímání a školení přistěhovalců; tým se snaží zajistit kontinuitu, když je nutný profesionálnější zásah.

Dobrovolnictví je součástí našeho poslání. Dobrovolníky v nadaci využíváme nejen pro organizační potřeby, ale také proto, že je to náš způsob, jak povzbudit občany k účasti na společenských změnách a k zapojení se do spravedlivých záležitostí. Věříme, že dobrovolnictví poskytuje příležitost oživit naše dvojí poslání „víry a spravedlnosti“. Je to také prostředek ke zvyšování povědomí a konfrontaci občanské společnosti se sociálními jevy, které je třeba zviditelnit.“

Ředitel a další členové týmu objasnili, kdo jsou příjemci služeb centra, a zejména výzvy, kterým čelí. Jedná se o zranitelné osoby, které nemají síť podpory; přibližně osmdesát procent tvoří ženy, z nichž mnohé mají v péči děti a mají málo zkušeností ve světě práce. Také nedostatečný přístup k digitálnímu světu jim komplikuje život, protože mnoho záležitostí se nyní provádí online. Jedna ze statistik ukazuje, že čtyřicet dva procent těch, kteří letos hledali pomoc, bylo v neregulérní administrativní situaci. Pandemie jejich situaci zhoršila: mnoho rodin se potýká s potížemi zaplatit nájem, a dokonce získat potřebné jídlo. V tomto ohledu je velmi důležitá spolupráce mezi Centrem otce Rubia a Charitou jezuitské farnosti a diecéze.

Nakonec Yván Lendrino uvedl, jak vidí souvislost mezi dílem Centra otce Rubia a tématem Ignaciánského roku „Vidět všechno v Kristu nově“.

„Hlavním propojením je potřeba změnit způsob, jakým se lidé dívají na migranty. To, co se v Centru otce Rubia snažíme udělat, je změnit způsob, jakým společnost pohlíží na fenomén migrace. Chceme změnit postoje nenávisti, rasismu, odmítnutí a nebezpečí, které pociťuje mnoho lidí v našem světě a naší společnosti vůči všem migrantům, kteří přicházejí do naší země. Tento boj vedeme léta, protože si myslíme, že z pohledu Krista jsme všichni Boží synové a dcery; jsme bratři a sestry se stejnými právy a povinnostmi při budování nového světa, kde se všichni můžeme cítit zahrnuti a vítáni jednoduše proto, že jsme lidské bytosti.“

Proč je centrum pojmenováno po otci Rubiovi?

Otec José Maria Rubio byl jezuita, který se narodil v roce 1864 v Dalíasu a zemřel v roce 1929 v Aranjuezu. Původně studoval jako diecézní kněz a jako takový byl vysvěcen v Madridu. Jeho ochránce, kanovník jménem Don Joaquin, který ho přivedl do Madridu, s ním měl velké ambice: chtěl, aby získal doktorát a byl profesorem v semináři. Otec Rubio dosáhl obou těchto cílů, ale jen na krátkou dobu. Objev a zkušenost duchovních cvičení v něm probudily touhu stát se jezuitou. Toho dosáhl v roce 1909 ve věku čtyřiceti pěti let, poté pracoval osmnáct let v Madridu. Tam se stal známým jako zpovědník a duchovní průvodce mnoha lidí, ale byl především velkým sociálním apoštolem. Strávil mnoho času ve městských slumech, kde dal průchod své velké touze být blízko nejchudším z chudých. V La Ventilla, jedné ze čtvrtí, kde stále působí Tovaryšstvo Ježíšovo, nyní existují dvě farnosti, škola a dvě nadace pracující s migranty a nejpotřebnějšími rodinami této oblasti.

Dědictví sociální práce otce Rubia pokračuje i nyní v sociálním apoštolátu, který Tovaryšstvo Ježíšovo uskutečňuje od čtyřicátých let do současnosti. Otec Rubio byl svatořečen v roce 2003 papežem Janem Pavlem II. Jeho hrob navštěvuje mnoho poutníků. Nachází se v kostele svatého Františka Borgiáše v centru Madridu, kde se rovněž nachází Centrum otce Rubia spolu s několika dalšími sociálními a pastoračními díly Tovaryšstva Ježíšova.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.6.2021 Od skautingu k vězeňské službě
18.5.2021 Služba naslouchání lidem
17.5.2021 Tovaryšstvo Ježíšovo se zasazuje o spravedlnost při rozdělování vakcín
5.5.2021 Kurz psaní pro bezdomovce
22.3.2021 Úvahy nad navrhovaným zákonem o eutanaziiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil