Články / Články Dnes je 23. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Sny, vzpomínky, modlitba

Středa, 28.7.2021
Světový den prarodičů podle papeže Františka

Pavel Ambros

Papež František zavedl Světový den babiček a dědečků. Poprvé se slaví 25. července 2021 s tímto heslem: Naše poslání ve stáří: zachovat kořeny, předávat víru, starat se o nejmenší.

Vycházeje z těžkých a stresujících zážitků během pandemie koronaviru, František připomíná Ježíšův slib učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny.“ (Mt 28,20b) Aktualizuje jej: Já jsem s tebou po všechny dny. Nebo jeho vlastními slovy: Celá církev je vám nablízku. Nebo spíše: je nám blízká. Nejsi jí lhostejný, miluje tě a nechce tě nechat samotného! Přeje si, aby i dnes, v podmínkách pandemie, mohli senioři tuto zkušenost zažít. Mohou se sejít s anděly, tedy lidmi, kteří je připomínají. Přicházejí, aby utěšili jejich samotu.

František žije s vědomím, že je mužem velmi pokročilého věku. Je stár. Krátce před Vánocemi 2021 dovrší 85 let. Nepodléhá žádným iluzím mládí. Červencová střevní operace některé seniory vyděsila a obávali se nejhoršího. Ostatním připomněla: ano, máme papeže, který prožívá své stáří ve službě Božímu lidu. Každý den může být jeho poslední!

Ale František by nebyl Františkem, kdyby se také nepodíval na svou vlastní životní situaci. Potvrzuje, že naším posláním je „chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé“, o ty nejmenší. Pozorně poslouchejte: Jaké je naše povolání nyní, v našem věku? Zachovat kořeny neporušené, předat mladým živou víru a postarat se o ty nejmenší, na okraji, na periferii. Nezapomínejme na to.

To je papežovo poselství! Není to nábor, už vůbec ne agitace. Propagační sdělení. Podle něj „neexistuje věk odchodu do penze od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnukům. Je třeba se vydat na cestu a především vyjít ze sebe a začít něco nového.“

Tři pilíře: Sny, paměť a modlitba

Někdy se mohou lidé považovat za staré železo. František objevuje ve stáří příležitosti a úkoly, a proto připomíná prorocká slova: „Potom vyleji svého ducha na všechny lidi, vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění.“ (Joel 3,1). „Ale proto je třeba i nadále snít; sny o spravedlnosti, o míru a o solidaritě umožňují, aby naši mladí měli nová vidění a aby se mohla budoucnost vytvářet společně.“ To zní jako výzva ke generačnímu paktu. Někteří mají prospěch ze zkušeností jiných.

František spojuje snění se vzpomínáním, zmiňuje Edith Bruckovou, která přežila šoa: „Pro mě je paměť životem.“ František je prvním latinskoamerickým papežem s italským přistěhovaleckým původem. Připomíná, že jeho vlastní prarodiče byli emigranti. Tuto skutečnost spojuje s osudy těch, kteří jsou dnes na cestě za novým, lepším životem: „Paměť může pomáhat v budování lidštějšího a přívětivějšího světa. Bez paměti však nelze budovat nic; bez základů dům nikdy nepostavíš.“

Nakonec navazuje na slova svého předchůdce Benedikta XVI., který je představen jako svatý starec: „Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu výrazněji než námaha mnohých.“ Stalo se tak během návštěvy domova důchodců v polovině listopadu 2012, několik týdnů před Benediktovým překvapivým oznámením, že se dobrovolně vzdá papežského úřadu a odstoupí. Pro Františka je modlitba „cenným zdrojem; je to jedna plíce, které se nemůže církev ani svět odříkat.“ (srv. EG 262).

Nejen prarodiče, ale i naši spolubratři senioři z Tovaryšstva Ježíšova jako spojovací článek mezi generacemi

Prolínání generací je obohacující. U nás v dnešních jezuitských komunitách, povětšinou menších, žijí společně všechny tři generace: nejstarší tvoří ti, kteří vstoupili do Tovaryšstva krátce před uzavřením klášterů nebo tajně během komunismu (11 jezuitů). Druhou generaci tvoří skupina jezuitů, která vstoupila v 70. a 80. letech minulého století (12 jezuitů) a měla možnost alespoň částečně si doplnit formaci a studia v jezuitských institucích na celém světě. Třetí generaci (24 jezuitů) tvoří stále početnější skupina jezuitů, kteří absolvovali celý formační program již v normálních podmínkách svobody po roce 1990. Nyní má Česká provincie 47 jezuitů, z toho jednoho novice, 8 jezuitů ve formaci a 5 jezuitů, kteří v nedávné době dokončili třetí probaci a budou skládat své poslední sliby. Po smrti otce Františka Pevného je nejstarším jezuitou žijícím v České republice P. Ludvík Armbruster (1928), po něm následují P. Vlastimil Ovčačík (1929) a P. Josef Hladiš (1933). Pamatujme na ně tak, jak oni pamatují na nás.

I jako starý člověk, mající osm křížků, papež nepřestává utěšovat své vrstevníky či ty o něco málo let mladší. Je totiž ve stejné životní situaci. Důvěřuje jim a hodně od nich očekává. Skutečnost, že víra se často předává prostřednictvím babiček a dědečků, zvláště tehdy, když rodiče z jakéhokoli důvodu chybí, je jen jedním z aspektů tohoto památného dne. Staří lidé mohou být považováni za staré železo. Staří lidé však nejsou zbyteční, i když musí žít a vyrovnávat se s omezeními. Zachování kořenů, předávání víry, poznání života, pomoc mladším a nejmladším: To je úkol! Vědí, že mládí je možné připravit na dovršení. Času není nazbyt, proto kují železo, dokud je žhavé.


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
16.9.2021 Setkání papeže Františka se slovenskými jezuity
13.9.2021 Papež František na Slovensku odkazuje na Fjodora Michajloviče Dostojevského
19.5.2021 Papež František slavil bohoslužbu za Myanmar
10.3.2021 Otec Joseph Cassar SJ hovoří o návštěvě papeže Františka v Iráku
9.2.2021 Co přinese rok 2021 v univerzální církvi?Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil