Články / Články Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Duch mě vede k tomu, abych se stal darem

Pátek, 20.8.2021
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 21. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Dnes jsme dospěli k vyvrcholení Ježíšovy eucharistické řeči. Začínají zde dějiny neúspěchu Ježíšova kázání. Nepřesvědčí, neobjasní. A dokonce i ti nejbližší od něho odcházejí. Slyšíme argument: To je tvrdá řeč. A co je tou tvrdou řečí? „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,51)

Slovo tvrdý se řecky řekne skleros (tvrdý, drsný; přísný, zpupný, drzý; těžký, obtížný). Neužívá se ve spojení například tvrdý kámen, ale ztvrdl ve smyslu: byl hebký, měkký, poddajný, ale je v něm něco, co tě uráží, zklamává, napadá. Očekáváš něco, ale přijde něco zcela jiného. Skleróza zasahuje tepny, klouby, nervový systém – mozek. Nejdříve chtějí Ježíše za krále (Jan 6,15), pak se nad ním pohoršují (Jan 6,62). Dobře chápou jeho řeč – museli by se změnit, sami by ho museli následovat a dávat se za pokrm, to znamená darovat se druhým. Nejedná se o to, co se dělá navenek, ale o vnitřní smýšlení. Stojí před rozhodnutím: mají sloužit cizím bohům, nebo Hospodinu? Chceme sloužit Bohu tím, co si myslíme, že je naše, nebo chceme mít účast na Božím životě v Kristu? (Gal 5,1–6; Ef 2,8–10). Když se spoléháme na to, co si myslíme, že nám patří, jednáme podle těla a to nás vede ke smrti. A podle apoštola Pavla skutky těla mohou být i skutky nábožnosti. Chceme dosáhnout až k Bohu naším úsilím. „Co dává život, je duch, tělo nic neznamená.“ (Jan 6,63) Když mě duch vede k tomu, abych se stal darem, tak je i mé tělo zachráněno.

Co vychází ode mne, je tělesné a stane se sklerotickým, vůbec nezáleží na tom, jestli to bude velká či malá námaha, nebude to však k ničemu. Je zde víra a náboženství; víra je slovo a Duch, náboženství je tělo. Náboženství bez ducha se stane lidskou institucí, kde neproudí krev života – živím se jen sám sebou; kde drhne všechno jako ve vrzavých kloubech – starám se jen sám o sebe; a kde je zasaženo přemýšlení – myslím jen na sebe.

Ježíš neříká „I vy chcete odejít?“ (Jan 6,67), ale doslova říká: „Přiznejte si, není to vlastně tak, že i vy chcete odejít?“ Nejsem až příliš náchylný k jakémusi hlubšímu znechucení, zahořklosti, nevrlosti, rozmrzelosti, že jsem již sám sobě na obtíž, že vidím už kolem sebe jen potíže, že si libuji ve své rozladěnosti, že se holedbám, honosím, vychloubám, vynáším se svým neštěstím a uražeností? Kde se rodí život? Ne v katechetických poučkách, i když nám pomáhají porozumět tomu, o čem chceme přemýšlet. Kde se ve mně zrodí život – totiž ochota dát život, tělo a krev pro spásu světa? Je to slovo. Je to slovo, které se mne dotkne. Je to ono Bohem darované: „Aha!“ Ujel ti vlak. – „aha“; nejsi sám: „aha“; jsi můj miláček: „Aha!!!“ Slovo, které přijímám, se stává pokrmem, který mě proměňuje a připodobňuje k tomu, kdo k nám hovoří.

„Oporou mravního života křesťana jsou dary Ducha Svatého. Jsou to trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby byl ochoten jednat podle hnutí Ducha Svatého.“ (KKC 1430)

„Je sedm darů Ducha Svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.“ (KKC 1431)

„Plody Ducha jsou dokonalosti, které v nás Duch Svatý utváří jako prvotiny věčné slávy. Tradice církve jich vypočítává dvanáct: „Láska, radost, pokoj, trpělivost, shovívavost, vlídnost, dobrota, mírnost, věrnost, tichost, zdrženlivost, čistota“ (Gal 5,22-23 Vulg.).“ (KKC 1432)

Co přináším a co sklízím? Co je vevnitř a jak se projevuji navenek?


Foto: Alena Rousová.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.10.2021 Život na Boží způsob
8.10.2021 Kdo je můj Pán? Komu patřím?
1.10.2021 Bez vztahu nemůžeme dozrát k poznání a moudrosti života
24.9.2021 Vtírává touha vázat Boží tajemství na sebe
17.9.2021 Základem křesťanství je svobodné přilnutíIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil