Články / Aktuality Dnes je 20. 10. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Dětské centrum v Kyrgyzstánu

Středa, 1.9.2021
Kyrgyzstán. Otec Damian Wojciechowski SJ vypráví o působení jezuitů mezi dětmi a mladými.


Dívky ze střední školy v Suzaku, jednoho z nejsilnějších islámských center v jižním Kyrgyzstánu, jdou přímo z autobusu na okraj jezera Issyk-Kul. Vidíte, že z tak velké vodní plochy mají radost. Mají na sobě hidžáby, takže si do vody mohou ponořit jen nohy. Jezuitský otec Adam Malinowski z farnosti v Džalálábádu organizuje astronomické tábory pro muslimskou mládež již druhým rokem. V místních školách vede deset astronomických klubů - v Džalálábádu a okolí. Poblíž kostela vybudoval také malou astronomickou observatoř.

Astronomie má blízko k teologii - kdo se dívá na oblohu, dívá se Božím směrem. V některých školách visí fotografie otce Adama vedle Jurije Gagarina. Nejlepší studenti za odměnu pobývají v táboře v Dětském centru volného času a rehabilitace u jezera Issyk-kul. Rodiče požadují po dohodě s organizátory táborů plnění podmínky: děti navštěvující tábory nesmíme nabádat ke konverzi. Mladí muslimové se však na vše dívají s velkým zájmem - sledují dobrovolníky z Evropy, jak se modlí a účastní mše svaté.

Kromě astronomického tábora pořádáme bezplatný tábor pro sirotky a zdravotně postižené děti z Tschytschkanu. Současně vedeme tábor pro děti z katolických farností, to je součást naší práce pro rozvíjející se budoucnost katolické církve ve Střední Asii. Kyrgyzské děti byly zvědavé na provizorní kapli, když nás viděly během mše. Nechtěli jsme je poslat pryč, aby se necítily nechtěné. Kvůli tomu jsme byli v určitém okamžiku obviněni z proselytizace.

Děti s postižením jsou podle rozšířeného názoru místních muslimů trestem za hříchy jejich rodičů. Rodiče jsou stigmatizováni. Manžel často opustí svou manželku a založí druhou rodinu. Žena tedy má nejen postižené dítě, ale zůstává sama bez podpory. Neexistuje žádná rehabilitace ani aktivita pro děti, které často trpí extrémním nedostatkem základní péče.

Skupina zdravotně postižených dětí z Batkenu (jižně od Kyrgyzstánu) vystupuje z autobusu, ve kterém cestovaly déle než jeden den. Zajímá je všechno - lidé, domov, toalety, jídelna a samozřejmě voda, ve které se mohou koupat. Někteří z nich jdou o berlích, jiní na invalidním vozíku. Děti s Downovým syndromem jsou nezávislé na pomoci při mobilitě a vždy připraveny na nějaké neplechy. Jejich matky si díky tomu, že se o děti starají dobrovolníci, mohou odpočinout na pár dní.

Rodiče invalidních dětí z Džalálábádu, všichni muslimové, z nadace „Zdroj lásky“ založené s naší podporou, se mě zeptali, zda se kněz může modlit za každé z jejich dětí. Dychtivě čekali, až se ke každému dítěti přiblíží kněz oblečený v albě a štole, položí mu ruce na hlavu a potichu se modlí. Kyrgyzští lidé jsou od přírody zbožní a tradičně otevření jiným náboženstvím. Jsou přesvědčeni, že modlitba a Bůh mohou jejich dětem pomoci, možná více než lékaři.

Práce Dětského rehabilitačního a duchovního centra je bezpochyby největší pastorační a charitativní činností katolické církve v Kyrgyzstánu. Projekt se snaží oslovit mentálně, fyzicky a sociálně postižené děti v celé zemi, více než tisíc dětí ročně. Není těžké pochopit, že centrum je místem, kde se v převážně nekřesťanském prostředí spojují univerzální apoštolské preference Tovaryšstva Ježíšova: pěstování citlivosti dětí a jejich rodičů na Boží přítomnost v přírodě, na Boží péči o ty, kdo to potřebují. A konkrétně je centrum zároveň největší církevní aktivitou mezi muslimy.

Abychom odpověděli na to, co je nezbytné, potřebujeme mnoho věcí, včetně budov. Potřebujeme však ještě víc a s vděčností bychom přijímali jezuity, kteří se nebojí pracovat v kultuře, která je tak odlišná od té, kterou možná znali v Evropě, jiných částech Asie nebo v Americe. Místo, kde lidé neznají Ježíše a kde je církev menší než hořčičné semínko. Jezuity, kteří mohou také překonat pokušení věřit, že chudí lidé potřebují jen chléb.

Vždy si říkám, jak je možné, že tak velký strom, naše centrum, vyrostl z malého semínka tak rychlým tempem. Kolik lidí z tolika zemí se podílelo na vzniku a chodu této práce! Živé aktivity centra často připomínají obrovské vlny, které během zimních bouří zasáhly břeh Issyk-kulu ležící pouhých sto metrů od našich budov: Přicházejí k nám děti z celého Kyrgyzstánu a nepochybně ty dny strávené v našem centru zůstanou v jejich paměti na dlouhou dobu, možná navždy.


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.9.2021 Jezuité pomáhají po zemětřesení na Haiti
7.9.2021 Mezi migranty v Moskvě
26.8.2021 Pomoc migrantům ve Španělsku
14.7.2021 Schody podporují dodržování zákonů
7.7.2021 Zemřel vězněný indický jezuita otec Stan SwamyIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
více »

Nejbližší akce

Bez cenzury o problémech v duchovním životě


Improvizace na jezuitská témata


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


Exercicie se sv. Ignácem, vede P. Ladislav Nosek SJ


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil