Články / Aktuality Dnes je 23. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Letní setkání mládeže v Litvě

Úterý, 14.9.2021
Litva. V červenci proběhl pod vedením jezuitů a jejich spolupracovníků týdenní Litevský Magis, kterého se účastnilo před osmdesát mladých lidí ve věku od osmnácti do třiceti pěti let. Letošním mottem byl verš z biblické knihy Zjevení: „Hle, všechno tvořím nové!“ Tato slova pojmenovávají ducha, který účastníky provázel po celou dobu: zažít proměňující přítomnost Boha ve svém každodenním životě.


Setkání mělo obvyklé tři části: společné zahájení, ignaciánské experimenty a rovněž společný závěr. Společná setkání se konala v Kaunasu v jezuitském gymnáziu a kostele, zatímco experimenty byly roztroušeny po celé Litvě. Každý účastník měl možnost vybrat si experiment, který mu nejlépe odpovídal: cestovat pěšky po partyzánských stezkách v okrese Dainava, hlouběji poznat sebe sama prostřednictvím různých umění v Kulautuvě, zažít hluboké ticho během exercicií v Palendriai, snášet obtíže, ale také obdivovat stezky poutní trasy Camino Lituano v Suvalkiji, a učit se autentičnosti během divadelní průpravy ve Vilniusu. Každý z těchto experimentů svým způsobem učil dívat se na běžné i neobvyklé činnosti očima víry a poskytl hlubší porozumění tomu, jak Bůh působí v životě každého člověka.

Úvodní a závěrečné setkání poskytla účastníkům všech různých experimentů příležitost poznat se navzájem a usmířit se s Bohem. Zvláštním bodem zahajovací akce byly volitelné přednášky na téma „Křesťanství a kultura“. Odborníci z různých profesních oblastí se podělili o své myšlenky o tom, co pro ně znamená pracovat a jednat křesťansky ve společnosti a ve světě. Témata zahrnovala islám, politiku, obchod, etnologii a umění. Závěrečná akce byla ve znamení večerního koncertu na terase jezuitské rezidence s umělcem Linasem Adomaitisem a jeho kapelou.

„Víra zakořeněná v životě je to, co mladý člověk právě teď potřebuje,“ říká koordinátor Litevského Magisu Lukas Ambraziejus SJ. „Chceme-li přitáhnout mladé lidi do církve, musíme se naučit, jak jim předat evangelium v jazyce, kterým se vyjadřují - jazykem plným sloves stresu, starostí, úzkostí, vztahů, radosti, nadějí a hledání,“ říká Lukas. Účelem Magisu je pomoci mladým lidem rozpoznat, jak Bůh působí v jejich každodenním životě, který je někdy klidný a jasný, ale častěji obtížně pochopitelný a chaotický. Vděčné a živé tváře účastníků posledního dne Magisu svědčily o tom, že tohoto cíle bylo dosaženo - navzdory bolavým a poraněným nohám nebo hladu, který snášeli, navzdory nesledování Instagramu, navzdory odhalení děsivých koutků duše a navzdory strachu ze setkání a otevření se cizím lidem po tak dlouhé době v izolaci. Koordinátorka Partyzánské pouti Liucija Rėksnytė svědčí o tom, že „tento experiment byl každý den plný lekcí lásky: jak milovat někoho, kdo vás nemá rád, jak milovat někoho jako sebe, jak milovat Boha a sebe“. Účastnice další pouti Camino Lituano Salomėja Puskunigytė popisuje svou osobní zkušenost s týdenním setkáním jako „návrat k Bohu skokem a během“.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Lithuania / Latvia.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
22.9.2021 Společný život ve škole svatého Ignáce
24.8.2021 Proběhl dlouho očekávaný Evropský Magis
15.4.2021 Zaregistrujte se na Evropský Magis 2021
22.12.2020 Výcvikové kurzy pro mladé pastorační pracovníky
7.12.2020 Evropský MAGIS se uskuteční v srpnu příštího rokuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil