Články / Aktuality Dnes je 30. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Kardinál Albert Vanhoye SJ ve vzpomínkách indického spolubratra

Pondělí, 20.9.2021
Dne 29. července zemřel v jezuitské komunitě svatého Petra Kanisia v Římě ve věku devadesáti osmi let kardinál Albert Vanhoye. Narodil se 24. července 1923 ve francouzském Hazebroucku a byl nejstarším členem kardinálského kolegia. Vyučoval na Papežském biblickém institutu v Římě. Byl konzultorem Kongregace pro nauku víry i Kongregace pro katolickou východu, rovněž Papežské rady pro jednotu křesťanů. Pracoval v Papežské biblické komisi. Své vzpomínky na něho zaslal indický jezuita George Mlakuzhyil, který vyzdvihuje lidské a duchovní vlastnosti tohoto velkého biblického učence.


„Je to upřímná vděčnost vedoucímu mé doktorské práce, která mě inspirovala k napsání tohoto osobního svědectví. Když jsem 29. července 2021 slyšel zprávu o úmrtí profesora kardinála Alberta Vanhoyeho, prošlo mně hlavou mnoho nezapomenutelných zážitků za posledních čtyřicet pět let, jako bych sledoval dokumentární film. Poděkoval jsem Bohu za jeho dlouhý život a plodné poslání velkého profesora, skvělého vedoucího a svatého jezuity.

Poprvé jsem se setkal s profesorem Vanhoyem v roce 1975 při biblických přednáškách. Měl jsem to štěstí sledovat jeho pronikavě inteligentní kurz o „novozákonních textech o kněžství“. Pomohlo mi to proniknout hluboko do Kristova kněžství, jak se o něm píše konkrétně v listu Židům. Podnítilo mě to změnit své omezené vnímání křesťanského kněze jako kultovní postavy, jak to bylo ve Starém zákoně. Umožnilo mi to novou vizi kněze, jakým je Kristus, který „musel být ve všem připodobněn svým bratrům, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným ve službě Bohu“ (Žid 2,17) a lidem v nouzi.

Fascinovala mě také systematická prezentace profesora Vanhoyeho o Kristově kněžství v literární struktuře listu Židům, vědecky založená na více kritériích. Jeho bystré přednášky a průkopnická kniha mě inspirovaly k doktorské práci pod jeho odborným vedením.

Živě si pamatuji na své setkání profesorem Vanhoyem, když jsem ho prosil, aby vedl moji doktorskou práci. Poté, co mě pozorně poslouchal, mi řekl: „Víte, že nejsem učenec.“ Dotkla se mě jeho pokora. „Ale jste odborník na strukturu,“ odpověděl jsem, „prosím, pomozte mi tedy objevit literární strukturu Janova evangelia a jeho podmanivou kristologii.“ Přestože byl velmi zaneprázdněn, ochotně souhlasil, že bude mým vedoucím.

Byl to muž nemnoha slov. Řekl mi, že první věcí, kterou je třeba udělat, je mnohokrát si pečlivě přečíst řecký text Janova evangelia s cílem objevit kritéria, která autor použil. Přestože to nebyl snadný úkol, postupně jsem poznal moudrost svého vedoucího, který mi pomohl objevit asi třicet různých kritérií. Poté mi dal pokyn, abych provedl kritické zkoumání struktury Janova evangelia, jak ji navrhli různí učenci na základě kritérií, která používají. Dalo mi to vhled do skutečnosti, že pouze sbližování různých druhů kritérií zaručí objektivitu při vytváření literární struktury čtvrtého evangelia.

V této kritické fázi mé doktorské práce jsem vážně onemocněl, šlo o podezření na leukémii, a musel jsem přerušit studium kvůli léčbě v Indii a nejisté budoucností! Když jsem se s ním podělil o své obavy, byl jako opravdový starší bratr velmi znepokojen a ujistil mě o svých modlitbách a požádal mě, abych důvěřoval Pánu. Během mé dlouhodobé léčby a rekonvalescence se mnou udržoval kontakt prostřednictvím láskyplných dopisů. Když jsem se po roce vrátil do Říma, naslouchal mému sdílení s nadšenou pozorností a povzbudil mě k dokončení doktorátu. Zažil jsem, jak byl laskavý a soucitný, milující a starostlivý. Z úspěšné obhajoby mé práce se radoval stejně jako já. Uvědomil jsem si, jak nesobecký a svatý byl tento jezuita se smyslem pro „magis“ a cílem ve službě vyjádřeným heslem AMDG. Kéž je patronem profesorů a studentů Písma svatého!“


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: Vatikánský rozhlas.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.11.2021 Zemřel P. Antonín Krejčiřík SJ
4.10.2021 Tradice a otevřenost – P. Bernard Sesboüé SJ (1929–2021)
26.9.2021 Zemřel P. Piotr Jerzy Badura SJ
2.8.2021 Zemřel Bernd Hagenkord, poslušný jezuita a odvážný novinář
17.6.2021 Zemřel německý jezuita P. Alois Parg, rodák z Velkých Kunětic ve SlezskuIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil