Články / Názory Dnes je 13. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

         A     A     A

Proces H opět obživl

Sobota, 27.6.2009
Na okraj zdařilého dokumentárního seriálu o mostrprocesu s Miladou Horákovou

Jan Regner

Česká televize nedávno odvysílala zdařilý dokumentární seriál Proces H o „monstrprocesu“ s ženou, která se kvůli své statečnosti stala komunistickému režimu trnem v oku - Miladou Horákovou. Dvacet let od sametové revoluce byly jednotlivé díly odvysílány přesně ve dnech, kdy proces v roce 1950 proběhl. Opírají se o unikátní mnohahodinový obrazový i zvukový záznam, který se nám jako zázrakem zachoval navzdory „velkému uklízení“ komunistických pohlavárů bezprostředně po převratu v roce 1989. Podmanivý seriál, který dokáže diváka doslova přimrazit k židli, je nyní celý ke stažení na stránkách České televize.

Dnešní komunisté se „vy-outovali“, když proti vysílání pořadu protestovali s tím, že je poškozuje v předvolebním klání. Paradoxní je, že kdysi museli soudní proces s Miladou Horákovou chtě nechtě poslouchat z obecních amplionů skoro všichni. Pod diktátem Moskvy, které se zdál československý režim, umožňující svým nepřátelům emigraci, příliš benevolentní, se začaly konat široce medializované procesy podle přesně vypracovaných scénářů.

Naši soudruzi se mohli inspirovat stalinskými monstrprocesy nad funkcionáři v době Velké čistky v SSSR v 30. letech 20. století. Zkušenosti z první akce tohoto druhu – z procesu H – pak mohli využít v dalších mostrprocesech. V jednom z nich byli odsouzeni také jezuité František Šilhan, Adolf Kajpr a František Mikulášek. Nový dokumentární seriál je velmi cennou připomínkou pro pamětníky, ale má také velkou vzdělávací hodnotu pro nás, mladou generaci, která si už na tento výstřelek komunistické propagandy nemůže pamatovat.

Paměť národa se musí osvěžovat, neboť – jak známo – historie, která upadne v zapomnění se lehko může zopakovat. Dvojciferné volební preference komunistické strany jsou tedy pro nás pro všechny tučným vykřičníkem.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.7.2018 Jezuita P. Fantišek Šilhan na TV Noe
19.8.2013 Přenesení ostatků Antonína Zgarbíka
9.2.2010 Šaty dělaj člověka
2.12.2009 K výročí listopadové revoluceNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil