Články / Názory Dnes je 26. 3. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Názory

         A     A     A

K výročí listopadové revoluce

Středa, 2.12.2009
Malé poohlédnutí za dobou totality a převratu

Jan Rybář

Když jsem byl kdysi ve valdické věznici vysvěcen na kněze, slíbil jsem biskupu Otčenáškovi, že mu za to po propuštění půjdu pracovat do jeho diecéze. Přišlo Pražské jaro a po návratu z Innsbrucku mě tam můj provinciál P. Šilhan skutečně poslal.


Bylo nás v Hradci Králové pět jezuitů a další dva působili nedaleko od nás. Jenže normalizace vše zvrátila a na příkaz KCT (krajského církevního tajemníka) jsem byl poslán do Poříčí u Trutnova. Strašili mne, že je tam duchovní pustina, cikáni a zlatokopové. Že je to daleko od života. Ale nebylo.

Tehdy jsem netušil, že se tam brzy vytvoří protistátní ohnisko. Poříčí je předměstí Trutnova, který má dnes 35.000 obyvatel. Je to třetí největší město východních Čech a jadrná katolická farnost. V roce 1970 byl navíc na Hrádeček u Trutnova vykázán Václav Havel. Našel práci v pivovaře a brzy se sem sjížděla individua režimem nazývaná zaprodanci, zatracenci, pomatenci, disidenti.

První, s kým jsem se dostal do styku, byl Havlův dlouholetý přítel a osobní fotograf Bohdan Holomíček. Lidé zde měli možnost pozorovat v pivovaře dva tajné, hlídající každý Havlův krok. A proti jeho chalupě se objevila budka na kuří nožce s pozorovatelem. Pozdější zděná pozorovatelna tam stojí dodnes.

Havlova chalupa se stala středem „alternativní“ politiky v ČSSR. StB mělo plné ruce práce. Navíc v blízkých Janských lázních byly františkánky a v Albeřicích sestry Nejsvětější Svátosti s generální představenou.

Při častých kontrolách dopravní policie jsem měl velkou výhodu. V mé občance totiž bylo razítko „zaměstnán u ONV Trutnov od 1.12.1969“. Mimochodem, z této výhody jsem se mohl těšit tak dlouho, dokud nezměnili legitimace a nedodali tam „církevní osoba“.

17. listopadu 1989 se vše začalo rychle měnit. Z neznámého Havla se stal prezident a i pumpař se mi chlubil: „Teď právě, pane Rybář, tu tankoval sám prezident!“ A někdejší pekařský pomocník Richard Sacher mně najednou ministroval jako ministr vnitra…

Dodnes chodím rád na vycházku na Hrádeček. Je tam teď poklidno a když jsou pod stromy venku červená proutěná křesla, neodvážil bych se vzít za kliku. Ať má po letech vzruchu pokoj…


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.7.2018 Jezuita P. Fantišek Šilhan na TV Noe
19.8.2013 Přenesení ostatků Antonína Zgarbíka
9.2.2010 Šaty dělaj člověka
27.6.2009 Proces H opět obživlNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
více »

Nejbližší akce

Výstava akademického malíře Jana Jemelky


více »

Nejbližší duchovní akce

Postní duchovní obnova pro seniory


Postní duchovní obnova


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil