Za mého dětství...

24.8.2020 

Vzpomínka otce Jana

...byla jasná hranice mezi dobrem a zlem. Když jsem byl žák druhé třídy obecné školy, přivezli k nám lidi, vyhnané z území zabraného Říší (zla). Kufry, peřiny, slzy... Běhali jsme po domech a sháněli pro ně volné místnosti. Ten, kdo nechtěl pomoci, mohl dětem beze studu odmítnout. - Brzy nato dostali Židé povinnost nosit žluté hvězdy, velké jako dlaň, s nápisem JUDE. Všude, ba i na nádražích, se objevily tabulky „Židům vstup zakázán". My děti jsme jim chodily nakupovat. - V době nedostatku potravin byly na silnicích a nádražích hospodářské kontroly české i německé policie pospolu. Mlynářka „Na Říčkách" paní Müllerová nám naplnila školní tašky moukou a my děti jsme těmi kontrolami nevinně procházely s taškami na zádech. Babičce do Brna jsem vozil mléko v konvi ukryté v obalu německé firmy na klobouky. Maminka mi proto koupila čepici "Hitlerjugend". Byli jsme lstiví vůči lstivému režimu. Tehdy bylo lehčí rozeznat dobro od zla. Dětem je dnes ovšem těžko určit hranice mezi dobrem a zlem, to jest: mezi potřebou a nadbytkem, mezi střídmostí a přepychem, mezi Českým Rájem a Kanáry...

Jan Rybář

Copyright © 2003-2020 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.