Zemřel dlouholetý šéfredaktor Aggiornamenti Sociali P. Bartolomeo Sorge SJ

9.11.2020 

Itálie. Dne 2. listopadu zemřel jezuita P. Bartolomeo Sorge, bývalý šéfredaktor La Civiltà Cattolica, šéfredaktor Aggiornamenti Sociali v letech 1997 až 2009 a později emeritní šéfredaktor. Svoji soustrast vyjádřil prezident Mattarella i italští biskupové. Následující text byl publikován v Aggiornamenti Sociali.


Vážený otče Bartolomeo,
před několika lety jste napsal text, kde citujete papeže Benedikta: „Potřebujeme muže, kteří hledí přímo na Boha a učí se od něho skutečné lidskosti. Potřebujeme muže, jejichž intelekt je osvícen Božím světlem a jimž Bůh otevírá srdce, aby jejich intelekt mohl mluvit k intelektu druhých a jejich srdce mohla otevírat srdce ostatních.“ Děkujeme, že jste nám dosvědčili, že je to možné: svojí radostí a důvěrou jste udělal hluboký dojem na ty, kteří se s vámi setkali, a umožnil jste jim dýchat radost z evangelia. Děkujeme vám za vaši neúnavnou snahu vyvést církev „z chrámových zdí“ prostřednictvím vašich textů a stovek setkání po celé Itálii i mimo ni. Děkujeme, že jste do posledního dne nemlčel o tom, co jste viděl a slyšel (srv. Skt 4,20).

P. Sorge se narodil v Rio Marině na ostrově Elba 25. října 1929. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1946. Od roku 1966 byl redaktorem časopisu La Civiltà Cattolica a v letech 1973–1985 jeho šéfredaktorem. Spolupracoval s politikem a novinářem Giuseppem Lazzatim a arcibiskupem Msgr. Bartolettim, pomáhal při organizaci první velké národní konference italské církve v roce 1976, která se věnovala tématu evangelizace a podpory člověka.

Po intenzivním desetiletí, kdy byl ředitelem Arrupeho institutu v Palermu, přijel v roce 1997 do Milána, aby řídil italský jezuitský měsíčník Aggiornamenti Sociali a od roku 1999 do roku 2005 měsíčník Popoli. Otec Sorge má na svém kontě také řadu publikací o sociální nauce církve a angažovanosti křesťanů v politice.

Pro Aggiornamenti Sociali otec Sorge napsal sto šedesát dva článků, z toho pět jako externí spolupracovník, osmnáct jako emeritní ředitel a zbytek jako ředitel. V lednu 1997 se v prvním úvodníku v roli ředitele věnoval vztahu mezi severem a jihem země a nezávislým místním hnutím, které se začalo projevovat právě v těchto letech. V dalším úvodníku otec Sorge mimo jiné informoval o počínající koordinaci mezi milánskou redakcí časopisu a institutem politického vzdělávání sicilského hlavního města; tato koordinace trvá dodnes.

Mezi mnoha tématy, kterými se P. Sorge v časopisu zabýval, bylo jedním z nejběžnějších téma reflexe vývoje demokratického katolicismu a přítomnosti italských katolíků v politice. Z různých článků si připomeňme úvodník, který byl připomínkou Giuseppe Lazzatiho publikovanou v roce 2009, tedy sto let po jeho narození.

P. Sorge si velmi rozuměl s papežem Františkem, který při jedné příležitosti veřejně poděkoval svému spolubratrovi za jeho příspěvek k sociálnímu myšlení církve. Mezi články Aggiornamenti Sociali věnovanými papeži je také článek z listopadu 2016, který rozebírá existující kritiku papeže Františka.

Pohled otce Sorgeho se v těchto letech neomezoval pouze na italské události. Například je známý jeho obdiv k Oskaru Romerovi, kterého měl možnost potkat během konference latinskoamerického episkopátu v Pueble v roce 1979. Tohoto salvadorského biskupa, zabitého u oltáře v roce 1980, vyzdvihl v dalším ze svých úvodníků.

Jako dlouholetý redaktor a spolupracovník časopisu byl otec Sorge nepochybně jedním z nejvíce znalých svědků života Aggiornamenti Sociali. Při příležitosti sedmdesátého výročí vydávání časopisu poskytl rozhovor Chiaře Tintori.

Poté, co před několika lety odešel do důchodu v Gallarate, do stejné komunity starších jezuitů, kde žil kardinál Martini, pokračoval otec Sorge v cestování po Itálii na různé konference, vydával nové knihy a jeho hlas zněl ve veřejných diskuzích až do jeho posledních dnů.


Zdroj: Světové Tovaryšstvo.
Foto: La Civilta Cattolica.

Alena Rousová

Copyright © 2003-2021 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. Všechna práva vyhrazena. provincie.boh@jesuit.cz.