Dnes je 26. 11. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?

Pátek, 6.11.2020
Krizová pastorační nabídka 18
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad verši Thomase Stearnse Eliota: „Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Kde je moudrost ztracená ve znalosti, kde je znalost ztracená v údajích?“ Je čas sáhnout k veršům! Je nejspíš moudrý ten, kdo zná mnoho věcí? Pochopte mě dobře, nejsem proti vědeckým poznatkům, a už vůbec ne proti průběžným informacím. Jen se obávám s mnohými z vás, že přestávají ...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad

Pátek, 6.11.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu. Když papež František hovoří o válečných konfliktech, je diskrétní a nevyjadřuje hlučně „znepokojení“. Je však hlasem těch, jejichž hlas není slyšet. „Nezapomeňme na dění v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety střídají s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce domů, infrastruktury a bohoslužebných budov, což stále masivněji postihuje civilní obyvatelstvo...

Infekce, onemocnění a pocit viny: rozlišování v době „polní nemocnice“

Středa, 4.11.2020
Krizová pastorační nabídka 17
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke vztahu zdravých vůči těm, kteří se nakazili koronavirem. "Česká armáda na výstavišti v pražských Letňanech vybudovala záložní polní nemocnici pro pacienty s Covidem-19. Doufá, že lůžka zůstanou neobsazená. Ale celá Česká republika se stává „polní nemocnicí“. I naše křesťanská společenství se jimi stávají. Společně prožíváme spojitost mezi způsobem našeho chování a následným onemocněním, které vypukne. Jak...

Ke svátku Všech svatých

Pondělí, 2.11.2020
Jezuitský básník Friedrich Spee a Adam Michna z Otradovic, jezuitský žák
P. Pavel Ambros SJ přibližuje známou píseň k oslavě svatých a její autory. "V českém breviáři jsou si hymny k ranním (Jak velmi jste oslaveni, všichni Boží svatí od Adama Michny z Otradovic z roku 1661) a večerním chválám (Svaté Trojici jasné, Marii, Panně slavné, zpívejme svatým, všem zástupům nebeským Václava Miřinského z roku 1522) svou strukturou podobné. Hymnus začíná čtyřverším, které pokračuje trojdílnou slokou, kterou lze chápat jako refrén...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Pátek, 30.10.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka. Umělá inteligence nebude nikdy inteligencí v lidském slova smyslu. Inteligence nám může říci, k čemu je pro kladivo hřebík. Když někomu dáte do rukou kladivo, může všechno vidět jako hřebík. Robot potřebuje od člověka přesnou informaci. V souvislosti s umělou inteligencí se slovu inteligence přisuzuje něco, co nemá: je ve skutečnosti umělým...

Nově objevit slavení neděle a svátků

Pondělí, 19.10.2020
Krizová pastorační nabídka 16
Podněty k prohloubenému chápání propojení eucharistického přijímání se životem od P. Pavla Ambrose SJ. "K čemu nás tato krize více přiblížila, je i bližší poznání toho, jak běžně ztotožňujeme slavení eucharistie s přijímáním eucharistie. Jistá současná „lehkost“ podmínek k přijímání eucharistie je pochopitelná, když vezmeme do úvahy pravidlo kyvadla, totiž že jedna extrémní poloha vnitřního postoje k eucharistii v dějinách zbožnosti je překonávána jinou...

Svatá Markéta Marie Alacoque – usmiřující Ježíšovo Srdce

Čtvrtek, 15.10.2020
P. Pavel Ambros SJ přibližuje poselství sv. Markéty pro celý svět
Letos 13. května jsme si připomněli sté výročí kanonizace sv. Markéty Marie Alacoque. Narodila se 22. července 1647 v burgundské vesničce Hautecour. Záhy osiřela. Vychovávala ji nejbližší rodina, příbuzní zemřelých rodičů. V srdci talentované mladé Francouzky se během času stále častěji ozývala touha vstoupit do řehole a zasvětit se v ní Bohu. Její záměr byl splněn v roce 1671, kdy se jí otevřely brány konventu v Paray-le-Monial. Žily zde sestry vizitantky...

Nově objevit liturgii hodin

Středa, 14.10.2020
Krizová pastorační nabídka 15
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o modlitbě breviáře. "Ze zkušenosti nemožnosti slavit eucharistii veřejně uprostřed a spolu se shromážděným Božím lidem je na místě promýšlet i vlastní pastorační prostor liturgie hodin. Z vícera stran se ozývají vážné připomínky, týkající se nevyužití daného stavu ke znovuobjevení modlitby posvěcující denní doby a slavení liturgického roku prostředky vlastní lidové zbožnosti. Můžeme se ptát, jak povzbudit Boží lid k nalezení cesty ke...

Nově objevit duchovní svaté přijímání a zpověď touhy

Pondělí, 12.10.2020
Krizová pastorační nabídka 14
Myšlenky k hlubšímu pochopení aktuálních forem zbožnosti od P. Pavla Ambrose SJ. Modlitba je vždy i modlitbou Krista Velekněze, který se ujímá naší modlitby. Ale nejsme navyklí tuto modlitbu nazývat přijímáním (Kristus přijímá naše záměry, které mu odevzdáváme, a činí je součástí své oběti). Je-li modlitba v Duchu Svatém, je tedy i duchovní (duchovní je to, v čem je přítomen Duch). Proto můžeme soukromou modlitbu nebo soukromou četbu liturgických textů...

Je poezie pro jezuity nebezpečná?

Čtvrtek, 8.10.2020
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad novým výběrem španělské mystické poezie
V letošním roce vydalo nakladatelství Refugium výběr ze španělské mystické poezie s názvem „Dotek tvého ticha“. Autorem překladu je biskup Josef Hrdlička. Není překvapením, že mistrný překlad španělské mystické poezie z pera Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, vyšel v nakladatelství Centra Aletti v Olomouci. Spolupráce je dlouhodobá. Připomeňme zde vydané básně Gerarda Manleye Hopkinse SJ (Svíce uvnitř, 2002 a Jsem výšleh...

Starší články v rubrice


Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Oblast umělé inteligence
Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
Národní úmysl Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.
více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení pro všechny


Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice Svatohostýnské


Adventní duchovní cvičení pro všechny


Adventní duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka sv. Jana Berchmanse

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil