Dnes je 30. 11. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

„Štěstí mi neprospívá: nesnesu štěstí“

Pátek, 26.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (2)
Titulní citát je z knihy Deník spisovatelův za rok 1872, Полное собрание сочинений [= ПСС], 27, s. 89. Překvapující sdělení. K jaké představě štěstí se vztahuje a od jaké podoby štěstí se distancuje? Drobná douška vysvětluje znepokojivé tvrzení. Když Dostojevskij připravuje román Zločin a trest, poznamenává si: „V pohodlí není štěstí, štěstí se kupuje utrpením.“ (ПСС, 7, s. 154) Štěstí nepřináší a přinést nemůže konzum. Ani pohodlí nabízené...

Dobrá zpráva

Pátek, 12.11.2021
Za církev synodální (6)
Zohlednění požadavku místních církví je dobrou zprávou. První fáze Světové synody katolické církve bude na žádost mnoha místních církví prodloužena. Lhůta pro předložení shrnutí konzultací biskupskými konferencemi a dalšími církevními orgány bude prodloužena do poloviny srpna příštího roku. Původně měly být výsledky synodálních konzultací zaslány do Říma do konce března. Je to dobrá zpráva. Cílem rozhodnutí je „poskytnout Božímu lidu více příležitostí...

Krása, která spasí svět

Úterý, 9.11.2021
Jubilejní rok Fjodora Michajloviče Dostojevského (1)
Rok 2021 je bezpochyby rokem Dostojevského. Připomínáme si 200 let od jeho narození (11. listopadu 1821, Moskva) a zároveň slavíme 140. výročí smrti ruského spisovatele (9. února 1881, Petrohrad). Vracejme se postupně k některým jeho slavným výrokům. 1. Krása, která spasí svět. Když Dostojevskij dokončil v roce 1869 román Idiot, nemohl tušit, jaký osud čeká celkem nenápadný dialog s proslavenou větou o kráse, jež se dostala i do titulku...

Pramen synodality

Pondělí, 1.11.2021
Za církev synodální (5)
Synodalita je naslouchání. Máme dvě uši a jedna ústa. Lví srdce má ten, kdo dvakrát tolik naslouchá, než mluví. Existují portréty svatých, na nichž mají velké uši a malá ústa právě proto, aby naznačily, že moudrost roste slyšením. Proč? Protože víra je ze slyšení. Ucho zvětšuje schopnost dítěte naslouchat. Obvykle se učí číst a psát, což zvládne samo, ale neučí se poslouchat něco, což musí dělat alespoň dva lidé. Vzpomínám si na muže, který si vždycky postavil dvě...

Jak se stavět k autoritě církve?

Úterý, 26.10.2021
Za církev synodální (4)
Synodální cesta je především pozváním pro všechny duchovní, kněze, pro nositele duchovní moci v církvi, pro ty, kdo zastávají jakýkoli úřad v církvi. Řekněme jasně: důrazné pozvání. K čemu především? Aby naslouchali hlasům těch, jejichž hlasy nemusí být na první pohled vnímány jako směrodatné. Ne vše, na co svítí reflektory medií, je výživné a jakostní! A to jak uvnitř církve, tak i mimo ni. Vždyť právě toto vanutí Ducha Svatého papež František tolik zdůrazňuje...

Jak se vyhnout verbálnímu odpadu?

Středa, 20.10.2021
Za církev synodální (3)
Synodální cesta je příležitostí k odklízení verbálního odpadu. Připustit, že nemusíme všemu věnovat stejnou pozornost, je samo o sobě blahodárné pro tělo i duši. Vnášíme do toxického světa naše reflexe „s nadějí, že osvědčíme svou schopnost odpovídat (…) a zároveň nabídnout tyto úvahy jako pozvání k dialogu se všemi lidmi dobré vůle.“ (František, Fratelli tutti, 6) Jak se odstraňuje verbální odpad z našeho slovníku? Tato čtyři axiomata se zrodila při našem...

Učit se, učit se, učit se!

Pátek, 15.10.2021
Za církev synodální (2)
Použijeme-li sportovní terminologii, byli jsme postaveni dne 9. října 2021 na startovací čáru. Vyjádříme-li to samé hudebním slovníkem, můžeme hovořit o předehře, která zazněla na úvod Božího díla. Signál ke startu byl dán i pro všechny naše diecéze (partikulární církve) i celou místní církev v českých zemích dvěma událostmi: a) pracovním setkáním zástupců římské kurie, delegátů jednotlivých biskupských konferencí a jim podobných orgánů...

Ticho a obrácení

Středa, 13.10.2021
Za církev synodální (1)
Aby bylo jasno hned od začátku: Nejde o to „vyprodukovat dokumenty, nýbrž ‚dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce, rukám navrátí sílu‛.“ (čl. 32) Nadšení ve tváři těch, kteří se nemohou dočkat naplňování stránek, v nás aktivuje kontrolku. Nemusíme tancovat v porcelánu...

Modlitba politika

Středa, 29.9.2021
Svěřme blížící se volby služebníku Božímu Robertu Schumanovi (1886–1963)
Do aktuálního dění spojeného s volbami do Parlamentu České republiky může každý z nás, volený politik i volič, pozvat ctihodného Roberta Schumana. Tomuto katolickému politikovi, nazývanému otec Evropy, můžeme v intimitě srdce svěřovat jednak starost o obecné dobro obce (polis), ale především plány a naplňování konkrétních politických cílů ve prospěch nefalšované a nepředstírané solidarity ve společnosti. Na otázku: „Může být politik svatý?“ mnozí z nás...

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pondělí, 7.6.2021
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.
více »

Nejbližší akce

Česko-slovenská víkendovka pro muže od 18 do 35 let


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie, vede P. Richard Greisiger SJ


více »

Kalendárium

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil