Dnes je 24. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Jezuité na Haiti usilují o spravedlnost

Pátek, 22.1.2021
Haiti. Haitští jezuité vydali prohlášení, ve kterém pojmenovávají příčiny krize v zemi a vyzývají k záchraně Haiti. „Život s Ježíšem dává poznat Boží solidaritu s lidstvem, zejména s trpícím lidstvem. Otevírá nové horizonty prostřednictvím hodnot sdílení a empatie. Poslání, které dnes dostáváme od Krista, nám dává radikální úkol každodenního vtělování těchto hodnot v náročné realitě našeho světa a uprostřed trpících lidí na Haiti,“ čteme v prohlášení. V souvislosti s tímto evangelním posláním zaujali jezuité na Haiti postoj k současné haitské krizi. Pětistránkový...

Teologická fakulta v Olomouci otevírá Večerní studium spirituality

Čtvrtek, 21.1.2021
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti pokračování kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 2. března do 4. května 2021 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování předchozích kurzů není podmínkou. Přihlášku...

Doprovázení migrantů v severní Africe

Úterý, 19.1.2021
Melilla. Jezuitská služba migrantům představila svou zprávu Southern Border 2020 (Jižní hranice) nazvanou „Hledání cesty ven“. Tato zpráva popisuje činnost, kterou organizace vyvíjí ze své kanceláře ve španělské Melille, aby doprovázela migrující populaci a sledovala dodržování lidských práv. Analyzuje sociální a právní důsledky, které má zpřísnění kontroly migrace na tyto lidi, kteří hledají cestu ven. Hledání východiska je obsahem třetího čísla zpráv Jezuitské služby...

Pohřeb P. Jana Rybáře SJ

Pondělí, 18.1.2021
Trutnov. Ve čtvrtek 14. ledna 2021 ve věku osmdesát devět let zemřel P. Jan Rybář SJ. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v sobotu 23. ledna při mši svaté v 11 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově. Kvůli koronavirovým opatřením je účast možná pouze pro pozvané. Mši svatou bude živě přenášet televize Noe. Tělo zesnulého bude převezeno k pohřbení do Bílovic nad Svitavou. Jako vzpomínku na otce Jana uvádíme jeho vlastní slova, která...

Zemřel P. Jan Rybář SJ

Pátek, 15.1.2021
Ve čtvrtek 14. ledna 2021 ve věku osmdesát devět let zemřel P. Jan Rybář SJ. Parte a údaje o pohřbu budou k dispozici později. Otec Jan Rybář se narodil 16. července 1931 v Brně, mládí prožil v Bílovicích nad Svitavou. Krátce po skončení Druhé světové války ve svých čtrnácti letech nastoupil na jezuitské gymnázium na Velehradě. Po jeho absolvování vstoupil 14. srpna 1949 do noviciátu jezuitského řádu. Po tom, co komunisté v dubnu 1950 přistoupili k násilné...

Jezuité přemýšlejí, jak žít chudobu v dnešní době

Čtvrtek, 14.1.2021
Od 11. do 15. ledna se koná online setkání P. generála Artura Sosy s rozšířenou radou. Účastní se ho přes dvacet lidí z různých kontinentů světa: všichni generální rádci, prezidenti šesti jezuitských konferencí, sekretáři apoštolských sektorů a generální ekonom. Hlavním tématem, na které jsou vyhrazeny tři dny, je otázka chudoby, jak to již bylo oznámeno v dopise o Ignaciánském roce. Při přípravě setkání sehráli důležitou roli generální ekonom Tom McClain...

Stálá expozice v rámci projektu Telč a jezuité

Čtvrtek, 14.1.2021
Telč. V rámci projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ vznikla díky spolupráci s Univerzitním centrem Masarykovy univerzity v Telči stálá bannerová výstava. Expozice je redukovanou verzí letní výstavy, která přibližovala život a působení členů Tovaryšstva Ježíšova v Telči a stavební vývoj telčského řádového domu, a má formu bannerové výstavy. Nachází se v objektu bývalé jezuitské koleje, dnešního Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči...

Historický knižní fond v Palermu

Úterý, 12.1.2021
Palermo. Ke konci uplynulého roku byla v Palermu dokončena digitalizace vybraných historických knih z knihovny v institutu svatého Aloise Gonzagy, která čítá dvacet dva tisíc svazků. „V době, kdy se díváme do budoucnosti s obavami, se znovu opíráme o základy solidní a krásné minulosti,“ uvádí ředitel P. Vitangelo Denora SJ. V místnostech knihovny institutu se nachází prostor věnovaný sbírce historických knih Tovaryšstva Ježíšova. Sbírka byla vytvořena po změnách v...

Vánoce na Východě

Pondělí, 11.1.2021
P. Germano Marani SJ popisuje, jak se slaví Vánoce na Východě: „Kristus se narodil!“ „Oslavme ho!“ Tak zní vánoční pozdrav u východních Slovanů. Vánoce připadají na 25. prosince nebo 7. ledna. Změna data je způsobena skutečností, že některé pravoslavné a řeckokatolické církve stále používají juliánský kalendář. Papež Řehoř XIII. upravil starý kalendář zavedený Juliem Caesarem, při čemž po vědeckých výpočtech vypustil dny mezi 5. a 14. říjnem 1582, avšak mnoho...

Irská farnost ubytovala rodinu ze Sýrie

Pátek, 8.1.2021
Irsko. Před rokem o Vánocích byla díky jezuitské komunitě a farnostem Clane a Rathcoffey v domku v areálu jezuity vedené vysoké školy ubytována syrská rodina. Byla to reakce na výzvu papeže Františka ujmout se rodin, které uprchly před nebezpečím hrozícím v jejich rodné zemi. Pobyt rodiny El Sheblak se kvůli pandemii koronaviru prodloužil ze dvou měsíců na dvanáct. V nedávné době našla farní rada rodině nové ubytování ve vesnici Clane, které je blíže k...

Starší články v rubrice


Náš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil