Dnes je 28. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

Setkání tří kultur na mariánském poutním místě

Čtvrtek, 24.9.2020
Monte Lussari. P. Peter Lah SJ píše o své pastorační činnosti na italském poutním místě Monte Lussari, které se nachází na rozhraní Itálie, Slovinska a Rakouska. „Z mého pokoje na Monte Lussari se otevírá pohled do tří sousedních údolí: Drau v Rakousku, Sava a Soča ve Slovinsku. Za mými zády je údolí Bela s přítokem Tagliamentem v severovýchodní Itálii. Po staletí, přesněji šest set šedesát let, byla tato svatyně cílem poutníků z těchto údolí. Zmínil jsem už, že...

Myšlenky z poselství P. generála haitským jezuitům

Středa, 23.9.2020
Haiti. V nedávném poselství jezuitům na Haiti zdůraznil P. generál Arturo Sosa, co je pro jejich oblast důležité. „Jelikož mám v sobě venezuelskou a karibskou krev, cítím se být velmi blízko haitským lidem," řekl otec Sosa na úvod svého poselství. Území Haiti je z historických důvodů součástí kanadské provincie, ale zároveň je stále více spojováno s jinými jezuitskými strukturami v karibské oblasti. Představeným haitské oblasti je necelé dva roky P. Jean Denis...

Velehrad si připomene tři důležitá výročí

Úterý, 22.9.2020
Velehrad. V sobotu 3. října pod názvem „Pamětní den na Velehradě“ budeme vzpomínat na sedmdesát let od likvidace klášterů v noci z 13. na 14. dubna 1950, na třicet let od návštěvy papeže svatého Jana Pavla II. 22. dubna 1990 a deset let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ 16. dubna 2010. Program začne ve 14 hodin mší svatou v bazilice. Bude ji celebrovat apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Zvláštní...

Aktivity polské mládeže v době pandemických omezení

Pondělí, 21.9.2020
Polsko. Společenství Magis, která vedou jezuité na několika místech jihopolské provincie, musela čelit omezením letních aktivit v důsledku pandemie. Byly zrušeny každoroční desetidenní exercicie a festival pro mládež, kterého se ročně účastní asi čtyři sta mladých. Po modlitbě a přemýšlení, co v této situaci dělat, se společenství rozhodla pro jednodušší aktivity, ovšem se stejnou ignaciánskou dynamikou, jakou mohou mladí lidé každý rok zažívat při obvyklých aktivitách...

Pozvání k naplněnému životu

Pátek, 18.9.2020
Německo. P. Clemens Blattert SJ je v německé provincii zodpovědný za pastoraci povolání. Z toho titulu byl pozván promluvit k rozšířené radě otce generála ve dnech 7. až 11. září. P. Clemens vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova v roce 2003 a nyní je mu čtyřicet dva let. Nedávno dokončil poslední fázi formace nazvanou terciát. V roce 2015 ho provinciál požádal, aby se ujal pastorace povolání. Řekl mu: „Nevíme, jak na to! Takže o tom přemýšlejte a dělejte, co...

Mše svatá na poděkování za dar života a příklad víry P. Adolfa Kajpra SJ

Čtvrtek, 17.9.2020
Praha. Dne 17. září si připomínáme šedesáté první výročí mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ, jehož beatifikační proces na diecézní úrovni byl před rokem slavnostně zahájen. Při mši svaté v kostele svatého Ignáce v neděli 20. září v 9 hodin budeme za tohoto kněze-jezuitu děkovat. Část promluvy P. Kajpra o nebi z 11. prosince 1949: "Máme se dnes poněkud zamyslit nad tím, co to asi může znamenat: spatřiti Boha. Zda je to možné a co se přitom děje v lidské duši...

Vysokoškoláci zahájí nový akademický rok

Středa, 16.9.2020
Brno / Olomouc / Praha. Akademické farnosti v Brně, Olomouci a Praze, na jejichž duchovní správě se podílí Tovaryšstvo Ježíšovo, zahájí na přelomu září a října nový akademický rok. S tím souvisí počátek kurzů přípravy ke svátostem. V Brně bude první studentská mše svatá v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 21. září v 19 hodin. Současně je možné se přihlašovat na přípravy ke svátostem, které budou probíhat ve Studentském centru, Kozí ulice...

Studentský Velehrad

Úterý, 15.9.2020
Velehrad. Studentský Velehrad je celostátní setkání vysokoškoláků, které se koná každé dva roky na Velehradě. Patnáctý ročník, který organizuje přípravný tým dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí České republiky, proběhne od 25. do 28. září. Hlavním tématem setkání je „Něco navíc“, což znamená dát něco navíc ze sebe, ale ještě předtím objevit, jaké dary jsme obdrželi, a co tedy můžeme...

V září začne další kurz duchovního doprovázení

Neděle, 13.9.2020
Olomouc. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Petera Tavela pořádá v rámci celoživotního vzdělávání zájmový kurz duchovního doprovázení. Je určen pro řeholníky, řeholnice, kněze i laiky, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení, nebo se na tuto službu připravují. Teoretická část kurzu proběhne o třech víkendech od 18. září do 12. prosince, vždy od pátku 17 hodin do soboty 17.30 hodin, a to v budově...

Spolupráce Tovaryšstva Ježíšova a Společenství křesťanského života

Pátek, 11.9.2020
Řím. P. José de Pablo SJ byl otcem generálem jmenován viceasistentem Společenství křesťanského života na světové úrovni. Toto laické hnutí existuje v sedmdesáti šesti zemích a podílí se na šíření ignaciánské spirituality v každodenním životě. Ačkoli je hnutí nezávislé na strukturách správy a fungování Tovaryšstva Ježíšova, jeho asistentem je generální představený, v současné době P. Arturo Sosa. Ten si mezi spolubratry vybírá spolupracovníka, který mu...

< předcházející   další >


Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze

Památka bl. Ruperta Mayera


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil