Hlavní stránka Dnes je 7. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Čeští jezuité rokovali na Velehradě

Středa, 25.1.2023
Velehrad. Po tříleté přestávce, způsobené koronavirovou epidemií, se sešli čeští jezuité na svém provinčním setkání na Velehradě. Od 3. do 5. ledna hovořili o důležitých tématech provincie a reflektovali vlastní život a působení. Hostem celého setkání byl asistent otce generála pro střední a východní Evropu P. Tomasz Kot SJ. První den přednesl otec provinciál Petr Přádka SJ zprávu o stavu provincie a představitelé jednotlivých jezuitských komunit hovořili o tom...

Podnětná studie o českém jezuitovi Karlu Říhovi

Úterý, 24.1.2023
od tří slovenských autorů
V loňském roce byl v mezinárodním časopise Religions (vydávaný portálem Multidisciplinary Digital Publishing Institute se sídlem v Ženevě) publikován rozsáhlý článek Metafyzika a mystika: mystické aspekty a prvky v díle českého myslitele Karla Říhy tří slovenských autorů: Martina Vaška, Andrey Blaščíkové, Rastislava Němce. Je známo, že český jezuita (1923–2016) navázal na myšlení Maurice Blondela. Chtěl rozšířit a prohloubit základy transcendentální filozofie...

Čtyřsté výročí britských jezuitů

Pondělí, 23.1.2023
Británie. Jezuité v Británii oslavili čtyři sta let od založení britské provincie mší svatou 21. ledna v kostele Neposkvrněného početí v Londýně. Mši svatou sloužil arcibiskup z Westminsteru kardinál Vincent Nichols a homilii pronesl provinciál britských jezuitů otec Damian Howard SJ. Mše svatá připomněla čtyři sta let od zřízení provinční struktury v Anglii a Walesu. Jezuitská misie v Británii se rozvíjí i dnes se svojí pastorační, intelektuální, vzdělávací, duchovní a sociální činností...

Pokušení spoléhat na mocné spojence

Pátek, 20.1.2023
Otec Pavel Ambros SJ k 3. neděli v mezidobí
Ježíš opouští Nazaret, oblast Dolní Galileje, dnes s převážnou většinou arabských obyvatel. V době Ježíšově jedna z nejvíce do sebe uzavřených částí Svaté země. Ježíš nejde do Jeruzaléma, do centra, ale na opačnou stranu. Země Zabulonova a Neftalímova proslula jako Galilea pohanů. Byla pravou periferií, jak by dnes řekl papež František. Tato národnostně smíšená společnost je pro Židy nečistá. Matouš chce zdůraznit univerzální zaměření Kristova...

Prohlášení jezuitů z Peru k současné politické situaci v zemi

Čtvrtek, 19.1.2023
Peru. V kontextu velkého politického napětí, kdy byl prezident Pedro Castillo uvězněn poté, co se pokusil rozpustit parlament, se demonstrace v Peru v několika částech země změnily v násilné. K 15. lednu přišlo při střetech se strážci zákona o život čtyřicet devět lidí. Peruánská jezuitská provincie vydala 12. ledna 2023 následující prohlášení. Peruánští jezuité spolu s celým naším apoštolským tělem – složeným ze vzdělávacích, pastoračních a sociálních...

Jan Rybář – malý velký člověk

Středa, 18.1.2023
Farář Pavel Lazárek pro Bílovický zpravodaj 04/2022, prosinec 2022
Při druhém výročí úmrtí otce Jana Rybáře SJ (14. ledna 2021) nabízíme text z Bílovického zpravodaje. Bílovický rodák Jan Rybář si vysloužil hodnocení jako jedna z nejvíce inspirativních a nejkomplexnějších křesťanských osobností českých zemí na přelomu 20. a 21. století. Prvním předpokladem pro zdárný život je zdravé lidství. Jeho osobnost se utvářela zde v Bílovicích, dále byla formována drsnou školou vězení a následně při různých manuálních profesích...

Z jednání rozšířené rady otce generála

Úterý, 17.1.2023
Řím. Třikrát ročně svolává P. generál Arturo Sosa SJ členy své rozšířené rady. Do ní patří kromě obvyklých členů rady prezidenti šesti geografických konferencí Tovaryšstva a sekretáři apoštolských sektorů. Týden modliteb, vzájemného obohacení a konzultací ohledně života a apoštolské práce na jednotlivých územích proběhl od 9. do 13. ledna. Hlavním cílem týdne je pomoci generálnímu představenému připravit dokument, který musí z titulu své funkce předložit na...

Krása, která zachraňuje svět

Pondělí, 16.1.2023
Kyrgyzstán. Na přelomu listopadu a prosince P. Mateusz Orłowski SJ navštívil Kyrgyzstán a uspořádal sérii workshopů s názvem „Škola reálné západní krajiny“. Výuka probíhala v hlavních vzdělávacích centrech na jihu země, ve městech Oš a Džalal-Abad, a na severu v Biškeku. V Oši byli účastníky workshopu studenti Fakulty výtvarných umění státní univerzity. V Džalal-Abadu a Biškeku se konal workshop pro mladší studenty, totiž z místních uměleckých...

Vydávat svědectví znamená přinášet druhého

Pátek, 13.1.2023
Impulzy otce Pavla Ambrose SJ k liturgii 2. neděle v mezidobí
Epizoda z dnešního úryvku se odehrává poté, co Jan Křtitel prohlásil, že není Mesiáš. Evangelista ho nenazývá předchůdcem, ale svědkem (ἐμαρτύρησεν [μαρτύρ]), a Janovo evangelium vlastně začíná svědectvím, které bude vydávat Synovi až do konce: „On musí růst, já však se menšit.“ (Jan 3,30) Vydávat svědectví znamená přinášet druhého. Ten druhý přichází v našem způsobu myšlení, života a jednání. Sám v sobě přivede na svět toho, o němž svědčí...

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek, 12.1.2023
Rozhovor P. Pavla Ambrose SJ s Robertem Svatoněm
Alianční týdne modliteb se letos koná od 8. do 15. ledna. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vycházejí ze Žalmu 23 a tisíce let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Při této příležitosti jsme požádali doc. Roberta Svatoně z Centra Aletti v Olomouci a vyučujícího na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci o rozhovor. Roberte, můžeš nám přiblížit historii a smysl této iniciativy protestantských církví? Jak...

< předcházející články   další články > 


Názory

Ignácovo duchovní otcovství

Pavel Ambros
Sobota – dvacátého čtvrtého prosince (Lk 1,67-79) 24. 12. 2022
Je překvapivé, že podobně jako v evangeliích, tak i v duchovních cvičeních svatého Ignáce je jen málo přímých odkazů na Boha Otce. Nejčastěji se používá jméno Stvořitel a Pán. Chybí Otec? V žádném případě ne. Je přítomen diskrétně, jak se pokusíme ukázat. Nejčastější ignaciánské úsloví, uváděné téměř na konci každé modlitby, je: A pak se pomodlete Otčenáš. To nemůže být náhoda, známe-li totiž Ignácovu důslednost a promýšlení věcí. Je to jeho jasná, jednoznačná a záměrná volba. Navazuje na povzbuzení, abychom často všechno odkazovali na Otce a děkovali mu, protože je to od něho. Jak poznáme Otce? První intuice souvisí...

Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil