Hlavní stránka Dnes je 28. 5. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Mapování potřeb sociálních center v době pandemie

Pondělí, 18.5.2020
Řím. Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii za pomoci odborných znalostí sítě Xaver vytvořil globální mapu, která ukazuje potřeby zapříčiněné pandemií a reakce na ně. Účel tohoto jednoduchého mapování byl trojí: Získat informace o současném stavu jezuitských děl v sociálním apoštolátu ve vztahu k potřebám a obtížím, které se vyskytly. Katalogizovat inovativní reakce, přijatá opatření a uskutečněné plány. Zjistit, jak se co nejlépe vypořádat s nouzovou...

Maria, Nástroj Ducha svatého

Čtvrtek, 14.5.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 28. května 1947
Měsíc květen je více než jiné věnován úctě k Matce Boží. Pro povzbuzení uvádíme zamyšlení P. Adolfa Kajpra SJ o jejím otevření se Duchu svatému. "Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl. Neobjevil se však mezi námi s žádnou pompou, nýbrž začal prostince, jako každý jiný tvor lidský, svou existenci mezi námi v lůně Panny Marie. To panenské početí je sice zázrak, ale zázrak, jenž vůbec nebyl...

Formace Živých kamenů on-line

Úterý, 12.5.2020
Ve dnech 30. dubna až 2. května proběhla on-line formace Živých kamenů. Živé kameny představují mezinárodní jezuitský projekt, jehož cílem je šíření evangelia prostřednictvím památek křesťanského umění. V rámci bezplatně nabízených komentovaných prohlídek se mladí dobrovolníci snaží turistům z celého světa ukázat opravdovou krásu sakrálního umění, a tím také krásu víry. Tématem programu mezinárodní formace pro mladé lidi bylo „Umění, násilí a...

Jezuité vyzývají k solidaritě v rámci Evropské unie

Úterý, 12.5.2020
Brusel. Představitelé evropských jezuitů, sdružení v Jezuitské konferenci evropských provinciálů, vydali 8. května poselství adresované institucím Evropské unie. V souvislosti se šířením pandemie koronaviru na evropském kontinentu vyzývají k tomu, aby evropské instituce podporovaly „skutečně etickou a sociální solidaritu“. Všímají si „hrozby, kterou je současný nedostatek...

Uprchlíci v uzavřených přístavech

Sobota, 9.5.2020
Itálie/Malta. V měsíci dubnu Itálie a Malta oznámily, že kvůli pandemii koronaviru uzavřou své přístavy pro lidi zachráněné na moři. Jezuitská služba uprchlíkům si uvědomuje velkou náročnost situace, které nyní čelí každá země. Přesto žádné okolnosti neospravedlňují tendenci, aby byli muži, ženy a děti ponecháni nebezpečí ztráty života na moři nebo nuceni vrátit se na původní místo, kde nebezpečí mučení a násilí daleko převyšuje riziko...

Doba roušková

Pátek, 8.5.2020
Zamyšlení nad užitečností krizí
Dlouhé týdny ba i měsíce prožíváme kvůli pandemii koronaviru velmi zvláštní čas. Nouzový stav utišil a zastavil normální chod věcí. Zavřené obchody a vládní nařízení vyprázdnily ulice. Po netradiční postní době následovala zvláštní oslava Velikonoc. Může nás tento čas něčemu naučit? Kritická situace, kterou vyvolala epidemie nemoci Covid-19, prověřila odolnost a houževnatost – nejen našeho imunitního systému, ale také duševního a duchovního života...

Bůh mi chce něco říci aneb jak číst Prozřetelnost ve vlastním životě?

Čtvrtek, 7.5.2020
Krizová pastorační nabídka 5
Zamyšlení nad cestami, jak se zorientovat v protichůdných informacích, zaslal P. Pavel Ambros SJ. Křesťan je ten, kdo žije ze Slova Krista – přítomného mezi námi. Jak dochází k této události? Toto Slovo je dáno osobně, lze říci ze Srdce k srdci! Co se děje s člověkem, v němž nachází toto Slovo odezvu? Stará se o očekávání, změny a problémy země s oslovením, které v sobě chrání a nese. Sdílí Boží péči o tento svět. Je novým člověkem, který žije na této zemi...

Modlíme se za duchovní povolání

Středa, 6.5.2020
Výzva jezuitů ze zahraničí
Zahraniční jezuité napsali svoje zamyšlení a výzvu k modlitbám za kněžská a řeholní povolání. Světový den modliteb za povolání jsme si připomínali v neděli 3. května. "Každý rok v tuto dobu, o neděli Dobrého pastýře, se modlíme za povolání k řeholnímu a kněžskému životu. Skutečně potřebujeme lidi odhodlané a s plným zaujetím, kteří chtějí takto sloužit Kristu ve světě. Vždy to bude relativně malá skupina, ale je to nezbytná součást církve, abychom mohli...

Webinář s otcem generálem o poslání Tovaryšstva Ježíšova

Středa, 6.5.2020
Řím. Ve středu 29. dubna a znovu ve čtvrtek 30. dubna vedl generální představený Tovaryšstva P. Arturo Sosa SJ virtuální setkání se stovkami jezuitů a jejich spolupracovníků. Tématem setkání byla péče o poslání. Bylo inspirováno dopisem, který poslal P. generál před několika týdny celému Tovaryšstvu a jehož název zněl „Péče při řízení života a poslání Tovaryšstva v době epochálních změn“. V první části webináře připomněl otec Sosa posluchačům podstatné...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc květen

Středa, 6.5.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se společně k Pánu, aby svému království daroval dobré pracovníky se srdcem i rukama ochotnýma k jeho lásce. Dobrý pastýř je nejdříve dobrou ovečkou. Ještě dříve, než přijímá vznešenou povinnost být vpředu před svými ovečkami, být s nimi a vracet se pro ztracené, učí se ve škole Božského Srdce svého Pána. Je na počátku – poznává jeho hlas! Stává se pastýřem a zároveň zůstává Božím lidem, který naslouchá Otci. Vnáší do slavení svátostí...

< předcházející články   další články > 


Názory

Letnice

Jan Rybář
P. Jan Rybář o radosti Letnic
Bůh stvořil člověka a měl z něho radost (Gen 1,31). Pak jen trpělivě čekal, až přijde čas, až ho člověk pozná natolik, že i člověk bude mít z Boha radost. Letnice - to je právě radost z Boha, radost z Krista, radost z Krista v nás. Lao–Tse v šestém století před Kristem řekl: "Duch vane, kam chce a kdy chce. Očima ho hledáme, a nevidíme ho. On je trojí, ale oddělit ty tři se nám nepodaří. Do sebe zauzlení je jeho trojičnost. Jeho jednotu rozeznáme, jeho trojičnost...

Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Jáhni
Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
Národní úmysl Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Pouť za nová povolání


Jáhenské svěcení Petra Hrušky SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení Anamnéza - mimořádní termín


Ignaciánská duchovní cvičení


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil