Hlavní stránka Dnes je 23. 9. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád

Neděle, 12.9.2021
Ružomberok. Ve dnech 24. až 26. září jsou na jezuitskou chatu v Trlenské doline nedaleko Ružomberku zváni mladí svobodní muži ve věku od osmnácti do třiceti pěti let, kteří uvažují o duchovním povolání. V rámci víkendu nazvaného „Jezuitou dnes“ se budou moct blíže seznámit se životem v jezuitském řádu, s jeho historií, řeholní formací i dnešní apoštolskou činností. Samozřejmostí je možnost ptát se na cokoliv, co je zajímá ohledně jezuitů. Několik českých a...

Kurz duchovního doprovázení 2021–2022

Sobota, 11.9.2021
Olomouc. V příštím akademickém roce se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci opět uskuteční kurz duchovního doprovázení. Je určen kněžím, řeholním osobám a laikům, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit. Teoretická část je otevřená širokému okruhu zájemců a poslouží i všem, kdo chtějí prohloubit svůj duchovní život. Bude probíhat ve dnech 24.–25. září...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Sobota, 11.9.2021
Olomouc. V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem Aletti volné pokračování oblíbeného kurzu Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 12. října do 7. prosince 2021 od 17.35 do 20.05 hodin v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je otevřený pro všechny zájemce. Absolvování...

Poznání Krista jako jediného Pána se odehrává sdílením životů a poslání

Pátek, 10.9.2021
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 24. neděli v mezidobí
V dnešním evangeliu se něco završuje, a proto se stává i momentem obratu. Kde jej máme vidět? Ve slavnostní vyznání víry apoštola Petra: „Ty jsi Mesiáš!“ (Mk 8,29) a nečekané Ježíšově odpovědi. „Přísně je napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.“ (Mk 8,30) Tento strohý příkaz, který adresuje učedníkům, je vyjádřen známým řeckým slovesem napomínat (ἐπιτιμάω = kárat, domlouvat, napomínat; okřikovat; pohrozit, (přísně) přikázat; vystoupit proti někomu...

Čeští jezuité rokovali na Velehradě

Čtvrtek, 9.9.2021
Velehrad. V pondělí 30. srpna se zástupci českých jezuitů sešli na Velehradě na provinční kongregaci, která trvala až do čtvrtka 2. září. Celkem se jich shromáždilo dvacet čtyři a jejich hlavním úkolem byla volba tzv. prokurátora, tedy reprezentanta provincie, který se zúčastní kongregace prokurátorů, která se bude konat v květnu roku 2023 ve španělské Loyole. Kongregaci prokurátorů svolává generál řádu jako svůj poradní orgán, čímž se liší od generální...

Dirigent Riccardo Muti zavítal do Centra Alberta Hurtada v Neapoli

Středa, 8.9.2021
Neapol. Slavný italský dirigent Riccardo Muti strávil dopoledne na sídlišti Scampia, nechvalně známém činností mafie, mezi mladými hudebníky z okolí, kteří se účastní projektu „Hudba zdarma“. „Květiny rostou silou přemýšlení o květinách,“ říká dirigent. A dodává: „Ráj neexistuje nikde. Klást negativní důraz na tuto část Neapole je trestné.“ „Tato zkušenost je srovnatelná s malováním s Michelangelem nebo zpěvem na pódiu s Freddiem Mercurym nebo driblováním...

Mezi migranty v Moskvě

Úterý, 7.9.2021
Moskva. Otec Stephan Lipke SJ hovoří o vlivu pandemie koronaviru na migranty v Moskvě. „Pro moskevské jezuity bývala bohoslužba v angličtině v moskevském kostele svatého Aloise (přímo před budovou KGB) každou neděli trochu jako „koníček“, dokud do našich životů nevstoupil Covid-19. Pandemie zasáhla mnoho lidí, ale migrující pracovníci (převážně z Filipín) byli zasaženi tvrději než ostatní. Je pro ně těžké vyhnout se infekci, protože se musí hodně přemísťovat...

V Polsku proběhlo setkání Evropských jezuitů ve formaci

Pondělí, 6.9.2021
Polsko. Loni bylo setkání Evropských jezuitů ve formaci (EJIF) kvůli pandemii omezeno na krátké online setkání. Letos v létě bylo možné se opět setkat osobně. Zástupci provincií, které náležejí pod Jezuitskou konferenci evropských provinciálů, zavítali na konci července do jižního Polska, kde setrvali do třetího srpnového týdne. Program se nesl v duchu hesla Ignaciánského roku „Vidět v Kristu všechno nově“ se zvláštním důrazem na chudobu...

Ježíš se o něj postará

Pátek, 3.9.2021
Otec Pavel Ambros SJ k liturgickým textům 23. neděle v mezidobí
Už v úryvku z evangelia minulé neděle evangelista Marek mluvil o tom, jak těžko někteří lidé přijímají Kristovu novost, kterou nevnímají. Ježíš ve skutečnosti nabízí bezprecedentní vizi života, která je tvořena zcela novým vztahem k Bohu, jenž nachází svůj počátek a uskutečňuje se v Bohu samotném. Vykladači Mojžíšova zákona (zákoníci) a farizeové jsou uzavřeni do své obsedantní vize náboženství. Jsou si jisti sami sebou, že zaručí člověku před Bohem „bezpečí“...

Otec Klaus Mertes SJ byl oceněn za teologickou práci

Čtvrtek, 2.9.2021
Salcburk. Německý jezuita Klaus Mertes obdržel cenu Salcburských univerzitních týdnů za teologickou práci. Je to pocta životnímu dílu jezuity, který se stal známým tím, že v roce 2010 jako tehdejší ředitel Canisius College v Berlíně zveřejnil informace o zneužívání. Toto ocenění je jedním z nejprestižnějších teologických ocenění v německy mluvícím světě. Cena byla udělena 4. srpna v knihovně salcburské univerzity za přítomnosti arcibiskupa...

< předcházející články   další články > 


Názory

Umění rozvrhnout čas a zamýšlet se

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet VIII
Jak vlastně začít? A je vůbec možné něco s našimi malými i většími, okrajovými či zotročujícími závislostmi dělat? Již jen to, že se u sebe snažíme jít k jádru věci a nezůstat na povrchu, je dobrá známka. Ale je zde malé pozor! Jít do hloubky znamená již dolů, do hlubin, dovnitř. Obrácení je spojeno s výší. Jít výš není protikladem toho, co nazýváme v sobě postojem jít hlouběji. Nemohu zůstat ve starém! Co to znamená? Znamená to vztáhnout svoje obrácení se od sebe...

Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
více »

Nejbližší akce

První česko-slovenské setkání pro zájemce o jezuitský řád


Co nám dnes může nabídnout svatý Ignác?


Jezuité v proměnách staletí


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro seniory, vede P. Jan Mach


Kněžské exercicie


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil