Hlavní stránka Dnes je 20. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Podzimní festival duchovní hudby Olomouc

Středa, 7.10.2020
Olomouc. Ve dnech od 20. září do 24. října probíhá v Olomouci již dvacátý sedmý ročník Podzimního festivalu duchovní hudby. Dva ze sedmi koncertů zazní v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné. V sobotu 10. října od 18 hodin můžeme vyslechnout instrumentální hudbu raného baroka a vybrané části z Vespro della Beata Vergine od Claudia Monteverdiho v podání souboru Ensemble Inégal s dirigentem Adamem Viktorem. V sobotu 24. října od...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen

Úterý, 6.10.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia. Autorita je jedním z podstatných způsobů, jak druhého člověka vhodně formovat, a tak zakládat kvalitu, hodnotu a smysl jeho života. Neprojevuje se mocí nebo donucením, nýbrž dobrým vlivem, krásou života, se kterým je možno se svobodně a ochotně ztotožnit. Autorita druhého vede k většímu dobru, poněvadž odkazuje k obecnějším hodnotám, lidským...

Následky výbuchu v Bejrútu

Úterý, 6.10.2020
Bejrút. Téměř dva měsíce po explozi v Bejrútu hovoří P. Garrett Gundlach SJ o různých formách pomoci, kterými se snaží jezuité a jejich spolupracovníci zmírnit její následky. Dva týdny po výbuchu v Bejrútu, po dni naplněném návštěvami obyvatel, kteří byli otřeseni explozí, se dobrovolníci ze sítě služeb libanonské univerzity vydali na průvod s Nejsvětější svátostí ulicemi města, posetými množstvím trosek. K nim se připojili místní obyvatelé. P. Ronney el Gemayel...

Vzpomínka u sarkofágu kardinála Špidlíka

Pondělí, 5.10.2020
Pronesl P. Pavel Ambros SJ
Velehrad. V dubnu tohoto roku se nemohla ze známých důvodů slavit připomínka desátého výročí úmrtí otce Tomáše Špidlíka. Dne 3. října 2020 proto v rámci připomínky velehradských výročí zazněla i jeho slova, která předcházela modlitbě u jeho sarkofágu. Text byl napsán jako úvodní slovo ke knize Josefa Ratzingera O víře, naději a lásce, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství roku 2008. Hovoří zde o papežích, s kterými se osobně setkal. Přenechme...

Zkušenosti se službou uprchlíkům

Pátek, 2.10.2020
P. Michael Schöpf SJ byl pověřen službou uprchlíkům na světové úrovni. Sdílí některé své zkušenosti s touto činností. Dne 27. září jsme si připomněli Světový den migrantů a uprchlíků. Katolická církev při té příležitosti upozorňuje na neutěšenou situaci miliónů násilně vysídlených osob po celém světě. Papež František nám po celý rok připomíná, že Ježíš a jeho rodina sami zažili pronásledování a vyhnanství a že evangelium dnes vyžaduje, aby křesťané...

Virtuální realita a osobní blízkost

Čtvrtek, 1.10.2020
Krizová pastorační nabídka 13
P. Pavel Ambros SJ důrazně upozorňuje na rozdíl mezi osobní účastí na mši svaté a jejím pouhým sledováním, byť v přímém přenosu. Všechny životní situace jsou vyřešeny dobře (křesťansky) až po dovršení jejich běhu ve smyslu, který již nyní dostávají a vstřebávají do své existence. Sdílení informací je dnes tak snadné, že nejsme sto – i kvůli jejich množství a účinnosti založené na vizuálním vnímání – jejich dopad v lidském životě domýšlet. Dobře to ukazuje...

Večerní studium spirituality na teologické fakultě v Olomouci

Středa, 30.9.2020
Olomouc. Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v rámci kurzu celoživotního vzdělávání Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 13. října do 15. prosince v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je volným pokračováním předchozích ročníků a je otevřený pro všechny zájemce. Přihlášku je třeba podat do 5. října. Kurz pomáhá zorientovat se ve...

Jezuité v pořadu Živě s Noe

Středa, 30.9.2020
Rozhovor s pražskými jezuity v přímém přenosu
V pátek 25. září vysílala televize Noe další díl pořadu Živě s Noe. Moderátorka Marie Hodinářová kladla otázky P. Františku Hylmarovi SJ a P. Petru Havlíčkovi SJ. V druhé části hovořila s Magdalénou Jackovou z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd a Kateřinou Bobkovou-Valentovou z historického ústavu Akademie věd o jezuitském divadle. Rozhovor s otci jezuity v pražské rezidenci se týkal vzniku řádu a vybraných osobností Tovaryšstva Ježíšova: zakladatele...

Kde hledat chrám Božího lidu v době POST-COVID-19?

Úterý, 29.9.2020
Krizová pastorační nabídka 12
P. Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad úlohou chrámu v našem životě a významem společenství věřících. Chrám má v židovsko-křesťanské tradici osobité místo. Je spojeno s místem osobně přítomného Božího přebývání mezi námi. Jeruzalémský chrám byl místem Božího přebývání. Lid se tam přicházel modlit, kněží tam vykonávali svoji službu (přinášeli oběti) a velekněz jednou za rok jménem všech oslovil Boha jménem. Židé se modlili nejen na veřejnosti nebo...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen

Úterý, 29.9.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Evangelizační úmysl: Modleme se, aby laici, zejména ženy, měli v síle svého křtu větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích. Postoj, který mateřství považuje za překážku pro společenský růst ženy i z hlediska uplatňování se v zaměstnání, je omezený. „Omezování přítomnosti matky s jejími ženskými vlastnostmi je pro naši zemi velikým ohrožením.“ (AL 173) Život v církvi bez ženy není možný. Ocenit její poslání i důstojnost v církvi je rozhodnutím, které jde...

< předcházející články   další články > 


Názory

Bez Kříže

Jan Rybář
Otec Jan Rybář reflektuje zkušenosti
Těžiště života mých předků bylo u Krista. Přesněji - u Krista ukřižovaného. V našem domě, hned v předsíni, visel kříž s Kristovým tělem, dobrých jeden a půl metru vysoký. Každý hned věděl, kdo tu bydlí a co je zač. Život byl tehdy těžký, bylo to nesení kříže. Ten visel v každém nemocničním pokoji, v každé školní třídě; byl na rozcestích, na ulicích, na hřbitovech, na sanitkách červeně - barva krve. Postupně se kříže v bytech začaly zmenšovat, až vymizely úplně, stejně...

Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil