Hlavní stránka Dnes je 5. 3. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Akademická farnost v Toruni

Středa, 24.2.2021
Toruň. Akademickou farnost pojmenovanou „Studna“ v polském Toruni, městě Mikuláše Koperníka, vedou jezuité. Farnost byla jedním z témat programu „Blíž nebi“, který vysílal místní kanál polské národní televize. „Studna“ je místo, kam si mladí lidé přijdou „namočit nohy“ a kde se učí, jak jít životem spolu s ostatními, kteří hledají smysl života, a být velkorysí a kreativní při vytváření budoucnosti plné naděje. Přicházejí získat duchovní stravu, věnovat se svým trápením a...

Světový den sociální spravedlnosti

Úterý, 23.2.2021
Gudžarát. Otec Cedric Prakash SJ z gudžarátské provincie se angažuje v oblasti lidských práv, usmíření a míru. Pří příležitosti Světového dne sociální spravedlnosti 20. února se zamýšlí nad současnou situací. Světový den sociální spravedlnosti letos prožíváme ve velmi těžkých podmínkách. První příznaky pandemie a onemocnění koronavirem postihly určité oblasti již v prosinci 2019; ale až po polovině února 2020 nastala skutečně vážná situace. Vlády všech...

Zemřel P. Franz Jalics SJ

Pondělí, 22.2.2021
Budapešť. Dne 13. února zemřel ve věku devadesát tři let P. Franz Jalics, maďarský jezuita, známý svými kontemplativními exerciciemi. Otec Jalics se narodil v Budapešti roku 1927. Na konci druhé světové války byl ve vojenské škole a zažil ničivé projevy tohoto konfliktu přímo v Německu. Během posledních měsíců války pomáhal s péčí o raněné při náletech na Norimberk. Po válce se vrátil do Maďarska a vstoupil do jezuitského řádu. Kvůli pronásledování...

Exercicie na Via Transilvanica

Pátek, 19.2.2021
Rumunsko. Zkušenosti s duchovními cvičeními v Rumunsku rostou. Kromě duchovních cvičení, která proběhla kvůli pandemii online, se uskutečnila i stokilometrová cesta po Via Transilvanica. Mezi 17. listopadem a 17. prosincem dělalo šedesát pět mladých lidí třicetidenní exercicie online, byli doprovázeni devíti duchovními průvodci. Tematicky byly exercicie zaměřeny na povolání k lásce. Každý týden se konala tři hlavní setkání: jedno se všemi účastníky...

Péče o migranty v Bejrútu

Čtvrtek, 18.2.2021
Bejrút. Pod tlakem chudoby a místních konfliktů emigrovalo do Libanonu asi čtvrt milionu lidí z Filipín, Etiopie, Ghany, Nigérie a Súdánu. Téměř devadesát pět procent z nich jsou ženy. Většina z nich uzavřela smlouvu s libanonskými agenturami, které shánějí pracovní síly v afrických a asijských zemích. Migrující pracovníci jsou v Libanonu zaměstnáni v rámci systému kafala, který spojuje právní postavení pracovníka s jeho zaměstnavatelem. Protože nejsou...

Kristova křížová cesta

Středa, 17.2.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950
Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením. "Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl...

Mezináboženský dialog v bruselské kapli pro Evropu

Úterý, 16.2.2021
Brusel. Na období od počátku loňského adventu do slavnosti Zjevení Páně bylo mezináboženskou spoluprací vytvořeno sedm krátkých videí, která zahrnovala četbu, hudbu a pozvání k meditaci. Na tomto díle spolupracovalo sdružení pro podporu mezikulturního dialogu v Bruselu, bruselská pastorační skupina, kaple pro Evropu, za niž zodpovídá P. Krystian Sowa SJ, a jejich přátelé různých náboženství. Zvláštnost tohoto projektu spočívala ve skutečnosti, že...

Otec Ernesto Santucci SJ vzpomíná na dlouhá léta svého řeholního života

Pondělí, 15.2.2021
Řím. Při příležitosti Světového dne nemocných 11. února, který církev slaví již dvacet devět let, zavzpomínal P. Ernesto Santucci na sedmdesát let svého života v Tovaryšstvu Ježíšově. Vedle budovy římské generální kurie Tovaryšstva Ježíšova se nachází rezidence svatého Petra Kanisia. Tam pobývají jezuité, kteří již nejsou schopni aktivní služby. P. Ernesto Santucci z evropské středomořské provincie vypráví o tom, čím prošel během svých mnoha let v Tovaryšstvu a co...

Devadesát let Vatikánského rozhlasu očima střední a východní Evropy

Pátek, 12.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o historii a významu Vatikánského rozhlasu
V letošním roce si připomínáme devadesáté výročí od založení Vatikánského rozhlasu. Bylo to 12. února 1931, když papež Pius XI. slavnostně otevřel novou rozhlasovou stanici Svatého stolce svým slavným poselstvím (Qui arcano Dei). Jeho motem se stala slova Písma svatého: „Slyšte, nebesa, chci mluvit; ať naslouchá země slovům mých úst!“ (Dt 32,1). „Slyšte to, všechny národy, poslouchejte, všichni obyvatelé světa, prostí i vznešení, bohatý stejně jako...

Následoval Ježíše na Golgotu, byl s ním pod křížem, neutekl

Čtvrtek, 11.2.2021
Promluva P. Vojtěcha Suchého SJ při pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ
Svatý Hostýn. Ve středu 10. února při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně se konalo poslední rozloučení s P. Stanislavem Peroutkou. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tělo zesnulého bylo uloženo na místním hřbitově. Promluva P. Vojtěcha Suchého: "Slavíme pohřební liturgii za otce Stanislava Peroutku. Smyslem křesťanského pohřbu je modlit se za zemřelého, aby jeho duše dosáhla...

< předcházející články   další články > 


Názory

Jak na digitální půst?

Pavel Ambros
Svatý Ignác a internet
Ignácův přístup k praktickému životu může být užitečnou školou. Již v šestnáctém století se našli ti, kdo si mohli dovolit učinit z jídla zdroj potěšení, rozptýlení a zábavy. Příležitostí k excesům bylo více než dost. Jeden vypadal jak sedm drahých let, druhý by i podkováky strávil. Navíc dobré bydlo pálí. Ignácova pravidla, jak zavést v budoucnu pořádek v jídle, mohou mít širší význam. Týkají se životního stylu. Ignácovu moudrost lze obrátit k našim každodenním...

Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svátost smíření
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
Národní úmysl Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


ONLINE duchovní cvičení "v běžném životě"


Duchovní obnova zaměřená na velikonoční obřady


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei

Sv. Jan Ogilvie

Svatořečení sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil